• Amnestie a milost - komparativní pohled 

   Defence status: DEFENDED
   Gybasová, Barbora (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 26. 9. 2008
  • Distinkce v právním statusu občanů a cizinců v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Jezerská, Julia (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 29. 4. 2015
   14. RESUMÉ Tématem mé diplomové práce jsou "Distinkce v právním statusu občanů a cizinců v České republice". Toto téma jsem si vybrala z důvodů, že je pro mě, jako bývalou cizinku, velice blízké, mám s touto problematikou ...
  • Jaký Senát? Postavení Senátu v ústavním systému České republiky 

   Defence status: DEFENDED
   Holásek, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 22. 5. 2018
   Author: Jan Holásek Summary/Abstract Title of the Thesis: What Senate? - Position of Senate in the Constitutional System of the Czech Republic The thesis "What Senate? - Position of Senate in the Constitutional System of ...
  • Je právo na život skutečně právem nebo povinností žít? 

   Defence status: DEFENDED
   Rychtera, Jaroslav (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 5. 1. 2016
   V lidské společnosti dochází ke zvyšování poptávky na ukončení života na žádost. V některých zemích došlo k uzákonění takového institutu, ovšem většinou bývá taková poptávka ze strany státní moci neakceptována. Hlavním ...
  • Legislativní proces a jeho budoucnost 

   Defence status: DEFENDED
   Zahořák, Marek (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 31. 5. 2016
   Legislativní proces a jeho budoucnost Abstrakt Rigorózní práce se zabývá problematikou legislativního procesu v České republice. Cílem bylo objasnění průběhu přijímání návrhů zákonů, zároveň se v práci objevují náměty na ...
  • Legislativní proces a nový občanský zákoník 

   Defence status: DEFENDED
   Daniel, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 17. 9. 2014
   Diplomová práce se zabývá problematikou legislativního procesu v České republice, přičemž práce je rozdělena do dvou částí, které se skládají dohromady z dvaceti kapitol. Obecná částt rozebírá tvorbu práva a legislativní ...
  • Legislativní proces v ČR (se zaměřením na problematiku zákona o silničním provozu) 

   Defence status: DEFENDED
   Horázný, Ondřej (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 26. 9. 2007
  • Legislativní proces v ČR na příkladech zákona o silničním provozu 

   Defence status: DEFENDED
   Horázný, Ondřej (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 25. 1. 2012
  • Materiální ohnisko Ústavy 

   Defence status: DEFENDED
   Bělocký, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 31. 1. 2011
   Resumé Diplomová práce se ve svém souhrnu zabývá vztahem státu a práva v československém a v českém ústavním prostoru. Rozhodujícím podnětem pro její vypracování byla historicky první derogace ústavního zákona Ústavním ...
  • Moc soudní 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Látal, Ivo (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 10. 12. 2007
  • Ohrožuje ústavní pořádek ČR soudcovský aktivismus? 

   Defence status: DEFENDED
   Bartonička, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 23. 9. 2011
   Resumé Nejen ústavními právníky, ale také politickými vědci je často zdůrazňováno, že oblast práva a politiky je v současnosti výrazně poznamenána neustále posilujícím postavením soudců. Ve své diplomové práci jsem se proto ...
  • Postavení cizince z pohledu ústavního práva 

   Defence status: DEFENDED
   Bezděková, Monika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 24. 9. 2008
  • Postavení Ústavního soudu ČR v ústavním systému ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Janečková, Martina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 30. 10. 2006
  • Právní postavení uprchlíků v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Hřebejková, Lenka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 30. 10. 2006
  • Prezidentské veto v ústavním systému Československa a České republiky 

   Defence status: DEFENDED
   Janoušek, Milan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 27. 4. 2017
   This rigorous thesis deals with the institution of presidential veto in the Czechoslovak and Czech constitutional system. It follows the constitutional development of the president's right to return to Parliament acts that ...
  • Rozsah působnosti a pravomoci NKÚ 

   Defence status: DEFENDED
   Votápková, Michaela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 24. 6. 2020
   Theses focuses on the status and powers of the Supreme Audit Office of the Czech Republic. The topics of the audits, done by SAO, have been described primarily in the framework of topics, describing audits done by state ...
  • Řízení o ústavních stížnostech fyzických a právnických osob před Ústavním soudem ČR podle § 72 odst. 1 písm. a) zákona č 182/1993 Sb., o Ústavním soudu 

   Defence status: DEFENDED
   Mottlová, Klára (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 7. 4. 2006
  • Řízení před Ústavním soudem 

   Defence status: DEFENDED
   Balážová, Helena (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 27. 6. 2007
  • Řízení před Ústavním soudem ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Zich, Marek (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 14. 11. 2007
  • Senát a jeho postavení v ústavním systému České republiky - historie, srovnání, současnost 

   Defence status: DEFENDED
   Roztočil, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 15. 9. 2017
   This thesis is devoted to the second parliamentary chamber - the Senate. It describes bicameralism in the world and the Senate's position in the history of Czechoslovakia, or the Czech state and enshrined in the constitutional ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV