• Analýza biblické důvěry ve světě Pentateuchu 

   Defence status: DEFENDED
   Matějka, Miroslav Pacifik (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 13. 9. 2011
   This Study elaborates the topic of Biblical Trust in the World of Pentateuch. This trust is understood as to rely in a purely subjective way on a word or instruction of some person. In case of God it frequently means a ...
  • Biblické obrazy osvobozující Boží lásky v činech člověka 

   Defence status: DEFENDED
   Bělohlávková, Markéta (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 7. 9. 2012
   AnotaceAnotaceAnotaceAnotace Diplomová práce "Biblické obrazy osvobozující Boží lásky v činech člověka" se nejprve zamýšlí nad osvobozující Boží láskou jako biblickým tématem (úvod), poté se zabývá osvobozujícím působením ...
  • Boží všemohoucnost a lidská bezmoc 

   Defence status: DEFENDED
   Pitterová, Jana (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 21. 9. 2017
   Divine Omnipotence and Human Impotence The thesis deals with the themes of divine omnipotence and human suffering and their relation in the book of Job. Besides providing general definitions, the author presents both themes ...
  • Hospodinův soud nad Izraelem u proroků Amosa a Ozeáše 

   Defence status: DEFENDED
   Kotíková, Helena (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 13. 6. 2008
   RESUMÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE Hospodinův soud nad Izraelem u proroků Amosa a Ozeáše Helena Kotíková Poselství předexilních proroků o budoucí zkáze je dnes standartně označováno v odborné literatuře jako soud. Amos a Ozeáš byli ...
  • Manželství a rodina ve Starém zákoně 

   Defence status: DEFENDED
   Kryczka, Katarzyna (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 1. 6. 2006
   Marriage is God `s wanting and blessed relationship between man and woman. Already with creation God assigned humane creature to be equal even though they are different. God creatured man and woman to be for each other ...
  • Mateřský rys Boha ve Starém Zákoně 

   Defence status: DEFENDED
   Šourků, Jindřich (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 16. 6. 2009
   RESUMÉ God's relationship towards man takes place in scope of the history of salvation. The Old Testament is the annunciation of great acts of God, where the key role is played by the Israelite nation. God gradually reveals ...
  • Milosrdenství u Proroků 

   Defence status: DEFENDED
   Strettiová, Terezie (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 13. 6. 2008
   RESUME - MILOSRDENSTVÍ U PROROKÙ (diplomová práce) TEREZIE STRETTIOVÁ Práce se zabývá pojmem milosrdenství u starozákonních prorokù, podle hebrejského kánonu (Iz, Jer, Ez, Oz, Jl, Am, Abd, Jon, Mich, Nah, Hab, Sof, Ag, ...
  • Oběti v Jeruzalémském chrámu a Jósiášova snaha po očistě kultu 

   Defence status: DEFENDED
   Zemánková, Alena (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 13. 6. 2008
   Resumé Diplomová práce se zabývala způsoby obětování Hospodinu v Izraeli a Jóšijášovou náboženskou reformou. Cílem reformy bylo kult v Izraeli očistit od nánosu cizích polyteistických kultů, aby veškerý lid Izraele mohl ...
  • Obrazy vztahu mezi Hospodinem a Izraelem v prorockých knihách Starého zákona 

   Defence status: DEFENDED
   Vítová, Markéta (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 16. 6. 2009
   RESUMÉ Název: OBRAZY VZTAHU MEZI HOSPODINEM A IZRAELEM V PROROCKÝCH KNIHÁCH STARÉHO ZÁKONA Autor: Markéta Vítová Cílem této práce bylo pomocí exegeze vybraných biblických textů popsat a vysvětlit obrazy, kterými izraelští ...
  • Pohled na autorství Pentateuchu v průběhu dějin 

   Defence status: DEFENDED
   Tutr, Radim (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 1. 6. 2006
   The topic of this work is expressed by its title: The View of the Authorship of the Pentateuch in the Course of History. Our aim is not to resolve the complicated question about the authorship of the first five books of ...
  • Pojetí bolesti ve Starém zákoně 

   Defence status: DEFENDED
   Pitterová, Jana (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 1. 6. 2006
   UNDERSTANDING OF PAIN IN THE OLD TESTAMENT The work deals with pain from the point of wiew of terminology, from the perspective of life of the People of God, and according to the contents of the Old Testament books. Finally ...
  • Postavení ženy v Izraeli a v okolních národech 

   Defence status: DEFENDED
   Kryczka, Katarzyna (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 13. 6. 2008
   Resumé Přestože se role ženy starověku jeví jako druhotná, nebo dokonce marginální, hrály ženy důležitou roli v dějinách všech Východních národů. Důležitou roli a to jak v kladném, tak v záporném významu. Ženy byly tiché, ...
  • Poutě do Jeruzaléma ve Starém zákoně 

   Defence status: DEFENDED
   Pauli, Michal (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 10. 6. 2010
   1 POUTĚ DO JERUZALÉMA VE STARÉM ZÁKONĚ Michal Pauli RESUMÉ Cílem této diplomové práce je ukázat, jak dalece souvisí problematika starozákonních poutí - coby specifického náboženského fenoménu - s identitou, dějinným utvářením ...
  • Povolání proroka ve Starém zákoně 

   Defence status: DEFENDED
   Vítová, Markéta (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 1. 6. 2006
   The Vocation of the Prophet in the Old Testament The purpose of this thesis is to clarify the vocation of the prophet in the Old Testament by the method of exegesis of the biblical texts (1 Samuel 3; Isaiah 6; Jeremiah 1) ...
  • "Utrpení" Boha v Pentateuchu 

   Defence status: DEFENDED
   Pitterová, Jana (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 13. 6. 2008
   Jana Pitterová UTRPENÍ BOHA V PENTATEUCHU RESUMÉ Utrpení ve Starém zákoně vždy nějakým způsobem souvisí s hříchem, ať už se jedná o trest nebo jen důsledek porušené přirozenosti, jímž je zranitelnost a smrtelnost. Utrpení ...
  • Výměna srdcí (srovnání Jer 31,31-34 a Ez 36,23-28) 

   Defence status: DEFENDED
   Čapek, Ondřej (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 16. 6. 2009
   This paper comaprates two passages - Jer 31:31-34 and Eze 36:23-28 - which are very close to each other. Both are prophetic speeches to the house of Israel and their key themes are covenant and renewal of heart. First, the ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV