• Adaptace dětí na cizojazyčné prostředí mateřské školy a osvojování cizího jazyka 

   Defence status: DEFENDED
   Medová, Šárka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 18. 1. 2007
   Současný globalizovaný svět přináší sebou další, u nás zatím neprozkoumaný fenomén, a tím je cizí jazyk jako součást programu mateřských škol. Ačkoli odborná veřejnost upozorňuje, že předškolní systém vzdělávání na zapojení ...
  • Adaptace dětí na roli školáka 

   Defence status: DEFENDED
   Vísnerová, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 22. 9. 2008
   Obsahem mé diplomové práce je analýza dat z pozorování v první třídě základní školy. Žák je na počátku školní docházky konfrontován s mnoha požadavky. V práci se pokouším poodhalit proces školní adaptace z hlediska ...
  • Analýza učiva v učebnici českého jazyka pro 8. ročník základní školy z hlediska kognitivních nároků na žáka 

   Defence status: DEFENDED
   Milčáková, Jitka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 2. 6. 2011
   česky Cílem této práce je zjištění kognitivní náročnosti jednoho tematického okruhu v nejvíce užívané učebnici českého jazyka pro 8. ročník základních škol, konkrétně okruhu Tvarosloví v učebnici od nakladatelství Fraus. ...
  • Děti zaškolené v pěti letech a jejich vývoj 

   Defence status: DEFENDED
   Kozlová, Simona (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 19. 6. 2013
  • Kresebné výkony dětí ve zlomovém období vývoje výtvarného zájmu 

   Defence status: DEFENDED
   Málková, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 21. 9. 2017
   Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku konečné fáze vývoje spontánní kresby ve spojení se zájmem o tuto výtvarnou činnost. Cílem práce je zjistit, zda a jak se projevuje odlišnost ve vývoji výtvarného zájmu ve vybraných ...
  • Náměty kreseb předškolních dětí v 2. úloze Torrancova testu tvořivého myšlení v roce 1991 a v roce 2006 

   Defence status: DEFENDED
   Koštová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 29. 1. 2008
   Tato práce se zabývá tématem dětské kresby, a to konkrétně náměty kreseb předškolních dětí. Cílem je vytvořit základní tématické okruhy námětů kreseb předškolních dětí na základě kresby se zadanou počáteční figurou u dvou ...
  • Počátky hudební inteligence: vývoj hudebních schopností u dětí v předškolním věku 

   Defence status: DEFENDED
   Sedláčková, Alžběta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 13. 9. 2011
   Bakalářská práce se zabývá hudebními schopnostmi u dětí v předškolním věku. V rámci práce byl realizován příčný výzkum v mateřské škole, při kterém byl zkoumán postup ve vývoji hudebních schopností u dětí v předškolním ...
  • Představy dětí předškolního věku o škole 

   Defence status: DEFENDED
   Voříšková, Daniela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 2. 2. 2010
   Cílem této práce bylo /jistil, jak dalece komplexní mají představ u o škole děti. kterým do začátku školní docházk) zbyv a jen několik měsíců. 1 'ka/alo sc. že se objevují určité rozdíly v této komplexnosti, které jsou ...
  • Řešení úkolů / problémů u žáků základní školy (se zaměřením na strategii "hádání odpovědí") 

   Defence status: DEFENDED
   Říhová, Miroslava (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 23. 5. 2007
   Řešení problémů je jedním z významných témat psychologické teorie. Jedná se ale také o oblast, kde se teoretické poznatky z psychologie úzce váží s praxí. Jednou z oblastí, kde se problematika řešení problémů, především ...
  • Sebepojetí intelektově nadaných žáků 2. stupně ZŠ a víceletého gymnázia 

   Defence status: DEFENDED
   Čížková, Kristýna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 6. 6. 2011
   Práce si klade za cíl zjistit, zda a případně jak se liší struktura sebepojetí specifické žákovské populace - nadaných žáků navštěvujících druhý stupeň běžné ZŠ a víceleté gymnázium. V teoretické části nejdříve krátce ...
  • Sociálne vzťahy umelecky nadaných adolescentov a ich rovesníkov 

   Defence status: DEFENDED
   Borovský, Matej (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 21. 9. 2017
   This thesis deals with quality of social relationships of artistically talented adolescents and compares it with social relationships of their peers. Researched areas include peer relations and relationships with parents ...
  • Sociálně-emoční charakteristiky nadaných dětí předškolního věku 

   Defence status: DEFENDED
   Bartoňová, Anna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Bakalářská práce se zabývá problematikou nadaných dětí předškolního věku. Cílem předkládané práce je zjistit a popsat sociálně-emoční charakteristiky nadaných předškoláků. V teoretické části se věnuje obecně vymezení pojmů ...
  • Školní uniformy pohledem adolescentů 

   Defence status: DEFENDED
   Presová, Karolína (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 9. 2010
   Oděv je významnou součástí identity jedince, umožňuje mu zdůraznit jeho individualitu a současně zajišťuje i připojení k členům určité sociální skupiny. Jedním typem oděvu je i uniforma. Psychologicky zajímavé je především ...
  • Tvorba metafor žáků 8. tříd 

   Defence status: DEFENDED
   Kurincová, Taťána (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 14. 9. 2009
   Sochy, obrazy, básně, převratné objevy a teorie, toto vše nás od pradávna fascinuje a nutí se zamýšlet nad neuvěřitelnými schopnostmi jejich tvůrců. Pokládáme si stále dokola otázky, jak je možné, že někteří lidé jsou ...
  • Vstup nadaného dítěte do školy 

   Defence status: DEFENDED
   Votrubová, Alena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 21. 6. 2013
   Bakalářská práce se zabývá vstupem nadaného nešestiletého dítěte do školy. Cílem bakalářské práce je identifikovat pozitivní a negativní momenty adaptace nadaného nešestiletého dítěte na školu. Ve svém vlastním výzkumném ...
  • Vstup nešestiletých dětí do ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Musilová, Monika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 26. 1. 2012
   Vstup nešestiletých dětí do ZŠ 1 Monika Musilová Abstrakt Cílem teoretické části práce je zjistit, jak je v odborné literatuře pojednán fakt předčasného nástupu dítěte do školy. Tyto literární nálezy jsou konfrontovány s ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV