Now showing items 1-19 of 19

  • Batanagar: Baťovy závody a život Čechoslováků v Indii v letech 1934-1950 

   Defence status: DEFENDED
   Hrnčířová, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 22. 6. 2017
   Diplomová práce popisuje expanzi Baťových závodů do Indie. Základní kámen Baťova města, Batanagaru, byl poblíž Kalkaty položen 28. října 1934. Od té chvíle se budoucí kolonie Čechoslováků rozvíjela až do takřka soběstačného ...
  • Buddhistické umenie počas vlády Pálov 

   Defence status: DEFENDED
   Kratochvílová, Soňa (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 12. 9. 2012
   Práca sa bude venovať výtvarnému umeniu počas dynastie Pálov, ktorá vládla v 8. až 12. storočí na východe Indie a je známa podporovaním tantrickej formy buddhizmu, vadžrajány. Aj väčšina diel z tejto doby preto hľadá svoju ...
  • Caryāpady: jejich jazyk a náboženský význam 

   Defence status: DEFENDED
   Taimr, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 6. 2009
   Tato práce poskytne shrnutím u nás dostupné sekundární literatury čtenáři základní orientaci v daném tématu, jímž jsou přibližně tisíc let staré náboženské písně. Necelá padesátka těchto textů byla znovuobjevena teprve ...
  • Etnický separatismus v severovýchodní Indii se zaměřením na případy etnik Bodů, Nágů a Mizů 

   Defence status: DEFENDED
   Machačová, Gabriela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 19. 6. 2019
   Tématem této práce je etnický separatismus v severovýchodní Indii se zaměřením na případy tří etnik regionu: Bodů, Nágů a Mizů. V první části se práce zabývá nacionalismem a separatismem z obecného hlediska. Následuje popis ...
  • Geopolitické aspekty vztahu Indie a Bangladéše 

   Defence status: DEFENDED
   Němec, Filip (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 9. 2014
   Tato práce se zabývá hlavními geopolitickými aspekty vztahu Indie a Bangladéše. Věnuje se procesu vzniku Indo-bangladéšské hranice, problémům vyplývajícím z její konstituce včetně enkláv Kočbiháru, a snaze obou států o ...
  • Geostrategický význam Bangladéše pro směřování indické zahraniční politiky 

   Defence status: DEFENDED
   Jelínková, Věra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 19. 6. 2019
   Tato diplomová práce si klade za cíl vyložit vztahy Indie a Bangladéše a směřování jejich zahraničních politik ve světle geografických, geopolitických, demografických a dalších daností a nových paradigmat, která determinují ...
  • Hlavní města v dějinách Bengálska 

   Defence status: DEFENDED
   Pössnerová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   Throughout the history of Bengal we find many cities, that filled the role of authority center for the whole region in different historical periods. This thesis aims to map those capital cities in the territory of Bengal ...
  • Ikonografie a kult Šivy 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Halingten, Nami (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 12. 2. 2015
  • Ikonografie a kult Šivy 

   Defence status: DEFENDED
   Halingten, Nami (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   Cílem této práce je vytvořit přehledné pojednání o ikonografii a kultu jednoho z nejvýznamnějších nábožensko-mytologických symbolů hinduistické tradice. Práce je rozdělená do tří hlavních kapitol. V první kapitole bude ...
  • Minulost a současnost LGBT komunity v Indii 

   Defence status: DEFENDED
   Zikmundová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   In the first chapter, through description of basic categories of gender and sex the text aims to explain the functiong behind percieving sexual orientation and identity. Moving further on the text will provide genealogies ...
  • Obraz Indie v českých médiích od roku 1990 

   Defence status: DEFENDED
   Mudrová, Andrea (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 11. 9. 2019
   This thesis deals with the image of India in the Czech media. The analysis begins in 1996 and continues to recent years. The aim of the thesis is to describe the image of India in the Czech print media. The principles of ...
  • Ostrovy v deltách bangladéšských řek: čary a jejich význam 

   Defence status: DEFENDED
   Hotmarová, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 11. 2. 2021
   Tato práce se zabývá fenoménem takzvaných čarů, tedy říčních ostrovů, které v relativně krátkém časovém horizontu vznikají a zanikají v deltách indických a bangladéšských řek, a jsou projevem tamějšího geologicky nestabilního ...
  • Pronikání hinduistického nacionalismu do indického akademického prostředí na příkladu astrologie 

   Defence status: DEFENDED
   Hrabáková, Zora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 24. 6. 2022
   This thesis deals with the spread of Hindu nationalism into the Indian academia on the example of astrology. In 2001, the Indian government's institution University Grants Commission included astrology and Vedic mathematics ...
  • Rabíndranáth Thákur a Československo 

   Defence status: DEFENDED
   Večeřová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 12. 9. 2012
   Tato bakalářská práce se zabývá vztahem básníka Rabíndranátha Thákura k naší vlasti, tehdejšímu Československu. Jeho postoje a přátelství s představiteli této země nebyly zdaleka povrchní, ale velmi hluboké a upřímné. V ...
  • Satjapír v Kabi Karnových textech 

   Defence status: DEFENDED
   Kučerová, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 9. 2009
   Práce se zabývá tématem pírských kultů, tedy kultů súfíjských světců, s důrazem na postavu Satjapíra. Poukazuje především na to, jak se tento fenomén projevoval v bengálském prostředí, kde se tito světci významně podíleli ...
  • Skladba bengálské slovní zásoby: její vývoj a historické vrstvy 

   Defence status: DEFENDED
   Jelínková, Věra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 1. 9. 2016
   Tato bakalářská práce pojednává o slovní zásobě bengálštiny, jejím původu a jednotlivých jazykových vrstvách, které společně utvářejí jediný celek. Bengálská slovní zásoba sestává z následujících prvků: tadbhava, tatsama, ...
  • Stredná trieda v Indii 

   Defence status: DEFENDED
   Babalová, Nora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 1. 9. 2016
   Sociologické poňatie triedy aj naďalej zostáva významným analytickým nástrojom pre štúdium moderných spoločností. Vývoj jednotlivých segmentov triednej stratifikácie a ich vzťahov v rámci danej spoločnosti je dôležitým ...
  • Svátky Ganéš čaturthí v Maháráštře 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Naděžda (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
  • Typické postavy a motivy v díle Šaratčandry Čattopádhjáje 

   Defence status: DEFENDED
   Špicová, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 8. 9. 2021
   (česky): Šaratčandra Čattopádhjáj je jedním z nejoblíbenějších bengálských autorů, ale dosud se jeho dílu věnovalo jen malé množství akademické pozornosti. Diplomová práce představuje stručně autorův život a následně ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV