Now showing items 1-20 of 63

  • Cílené likvidace osob jako prostředek boje proti terorismu 

   Defence status: DEFENDED
   Kučera, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 16. 10. 2012
   In recent decades we can watch heated debates on the legal and moral permissibility of State-sponsored targeted killings involving representatives from Governments, academic circles, military and police forces, intelligence ...
  • Dětská práva ve světle mezinárodněprávních závazků ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Dohnalová, Radka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 4. 10. 2012
   Mgr. Radka Dohnalová Disertační práce: DĚTSKÁ PRÁVA VE SVĚTLE MEZINÁRODNĚPRÁVNÍCH ZÁVAZKŮ ČR PF UK 2012 ABSTRAKT Základní cíl předkládané disertační práce představuje posouzení úrovně implementace požadavků mezinárodního ...
  • Dětský voják v mezinárodním právu 

   Defence status: DEFENDED
   Arlethová, Lucie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 30. 9. 2013
   "Child soldier from the perspective of International Law" (Thesis title) This diploma thesis deals with a protection of a child and relation between international humanitarian law and human rights law. The main emphasis ...
  • Dětský voják v mezinárodním právu 

   Defence status: DEFENDED
   Kučerová, Zuzana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 19. 6. 2019
   Zuzana Kučerová: Dětský voják v mezinárodním právu Abstrakt Práce se zabývá postavení dětských vojáků v mezinárodním právu a věnuje se především dvěma otázkám: ochraně dětí před rekrutováním a jejich případné trestní ...
  • Efektivita mezinárodněprávní ochrany dětí 

   Defence status: DEFENDED
   Jelínková, Hana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 6. 11. 2008
  • Evropská ochrana náboženské svobody 

   Defence status: DEFENDED
   Spratek, Daniel (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 20. 12. 2007
  • Evropský standard mezinárodní ochrany práv žen 

   Defence status: DEFENDED
   Svinková, Barbora (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 16. 12. 2009
   Záv r Hlavním cílem práce bylo prozkoumat stávající mezinárodní úpravu související s ochranou práv žen, zhodnotit její dostate nost a p ípadn též poukázat na její mezery. Na záv r lze konstatovat, že hlavní cíl práce, tak ...
  • Evropský standard ochrany lidských práv a základních svobod ve vztahu k zákazu mučení 

   Defence status: DEFENDED
   Izmailova, Lyudmila (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 12. 6. 2012
   Shrnutí Obecným cílem této práce bylo poskytnout komplexní pohled na systém ochrany lidských práv, který se týká zákazu mučení, a zaměřit se zejména na jeho evropskou úpravu. Na cestě k naplnění vytčeného cíle byly potvrzeny ...
  • Evropský standard ochrany práv dětí 

   Defence status: DEFENDED
   Marušáková, Hana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 9. 2009
  • Evropský standard ochrany práv dítěte 

   Defence status: DEFENDED
   Kodatová, Zuzana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 30. 6. 2010
   Závěr Státy evropského kontinentu, a z nich především státy Evropské unie, státy Evropského hospodářského prostoru a státy, které o členství v Evropské unii usilují a jsou v pozici čekatelů na přistoupení, dosáhly díky ...
  • Institut extradice v současném mezinárodním právu 

   Defence status: DEFENDED
   Weisová, Zuzana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 1. 3. 2007
  • Jurisdikce Mezinárodního soudního dvora ve sporných věcech 

   Defence status: DEFENDED
   Šindelková, Soňa (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022)
   Date of defense: 31. 1. 2022
   1 The International Court of Justice and its jurisdiction in contentious cases Abstract This doctoral thesis deals with jurisdiction of the International Court of Justice (hereinafter the " ICJ"") in contentious cases (or, ...
  • Komparace kontrolních mechanismů mezinárodněprávní ochrany lidských práv 

   Defence status: DEFENDED
   Říhová, Petra (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 25. 6. 2015
   Komparace kontrolních mechanismů mezinárodněprávní ochrany lidských práv Tato diplomová práce se zabývá kontrolními mechanismy v oblasti mezinárodněprávní ochrany lidských práv. V diplomové práci jsou představeny vybrané ...
  • Masové uprchlictví v kontextu mezinárodního práva 

   Defence status: DEFENDED
   Brož, Vladan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 21. 4. 2010
   The purpose of my thesis is to analyze all instruments of international law for protection of refugees. During the twentieth century the international communities produced several universal and regional documents. Even ...
  • Medzinárodna a európska úprava zákazu obchodu so ženami a deťmi 

   Defence status: DEFENDED
   Majerčíková, Gabriela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 20. 6. 2013
   The aim of the thesis is to conduct an analysis of international law in relation to trafficking in women and children, from the perspective of various sources of law as well as various approaches used to deal with the ...
  • Medzinárodnoprávna ochrana detí 

   Defence status: DEFENDED
   Theisová, Andrea (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 20. 6. 2007
  • Mezinárodně právní úprava uprchlictví v kontextu Střední Asie 

   Defence status: DEFENDED
   Sanginova, Munira (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 27. 10. 2006
  • Mezinárodněprávní aspekty násilí na ženách 

   Defence status: DEFENDED
   Minaříková, Martina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 21. 9. 2016
   - RESUMÉ Mezinárodněprávní aspekty násilí na ženách Hlavním cílem této diplomové práce je analyzovat základní právní úpravu zabývající se oblastí násilí na ženách a zmapovat vývoj této úpravy na úrovni regionální, ale i ...
  • Mezinárodněprávní aspekty násilí na ženách 

   Defence status: DEFENDED
   Dianišková, Eva (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 19. 5. 2009
   57 8. Závěr Ve své práci jsem se zabývala problematikou násilí na ženách. Snažila jsem se rozebrat jednotlivé kategorie násilí a jejich aspekty. Také jsem se na tuto oblast podívala z pohledu historie a rozebrala jsem ...
  • Mezinárodněprávní ochrana dětí v ozbrojených konfliktech 

   Defence status: DEFENDED
   Čechlovská, Soňa (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 26. 1. 2011
   RESUMÉ Děti jsou obzvláště zranitelné a potřebují zvláštní ochranu a péči, proto jim mezinárodní právo přiznává zvláštní práva. Ozbrojené konflikty pro děti představují největší hrozbu. Vybrala jsem si toto téma, protože ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV