• Ekonomická socializace: psychologické aspekty peněz u dětí a dospívajících 

   Přibilová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 7. 9. 2017
   The aim of the bachelor thesis is not to present the viewpoint of developmental psychologists on the whole economy, but only to provide the readers with an excursion into some important passages of economic socialization ...
  • Ekonomická socializace: psychologické aspekty peněz u dětí a dospívajících 

   Přibilová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 6. 2. 2018
   Bakalářská práce obsahuje představení jevů souvisejících s vnímáním a prožíváním prvků ekonomiky v dětství a dospívání. Klíčovými tématy jsou ekonomická socializace, ekonomická gramotnost, schopnost odložené gratifikace, ...
  • Ekonomická socializace: psychologické aspekty peněz u dětí a dospívajících 

   Přibilová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 19. 6. 2018
   The bachelor thesis first deals with the definition of economic socialization together with the basic concepts related to it. Attention is paid to functional and economic literacy. The theme is supplemented by educational ...
  • Gender a manažerská pozice z pohledu psychologie 

   Čížková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 23. 6. 2014
   Bakalářská práce se věnuje vlivu genderu na manažerskou pozici z pohledu psychologie. Zabývá se nejprve obecným vymezením genderu jako sociální kategorie v protikladu ke kategorii pohlaví. Posléze rozebírá reálně existující ...
  • Gender a pracovní pozice v ozbrojených silách z pohledu psychologie 

   Krejčová, Alžběta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 15. 9. 2014
   Cílem bakalářské práce je přiblížit aktuální postavení žen v armádách a bojových rolích. V úvodu vymezujeme pojem ozbrojené síly a připojujeme krátké shrnutí problematiky genderu, genderových stereotypů a rolí. Tím navazujeme ...
  • Leadership a zdraví: diagnostické možnosti 

   Muhrová, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 23. 5. 2017
   The master thesis deals with connection of two important themes in a labour environment - leadership and health. The theoretical part is about defining the two concepts. In case of leadership, the main objective is to ...
  • Leadership Leadership v bojových jednotkách pozemních sil profesionální armády 

   Heřman, Ondřej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 19. 6. 2018
   Heřman, O. (2018). Leadership in the Combat Units of the Land Forces of the Professional Army. Prague: Charles University. This thesis deals with the phenomenon of leadership in the professional army, concretely in the ...
  • Možnosti měření zvládání stresu 

   Pustina, Jaroslav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   Práce se zabývá různými možnostmi měření zvládání zátěže. V teoretické části jsou nastíněny základní teoretické konstrukty zabývající se zvládáním zátěže, které zároveň souvi- sejí i s předkládaným inventářem Dotazník ...
  • Nové psychometrické přístupy k měření osobnosti - analýza digitálních stop a výsledků činnosti 

   Fousková, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 21. 6. 2019
   Digitální technologie se stávají neodmyslitelnou součástí našich profesních i osobních životů. Posíláme e-maily, sdílíme příspěvky na sociálních sítích, pořizujeme selfie fotografie. To přináší nové příležitosti pro využití ...
  • Podobnosti osobnostních profilů, jejich měření a aplikace 

   Simon, Vratislav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 20. 6. 2013
   Bakalářská práce se zabývá hodnocením podobností psychologických profilů a jeho aplikací ve vybraných oblastech. Teoretická část se soustřeďuje na způsoby operacionalizace profilové podobnosti, metody jejího měření a na ...
  • Přesvědčování v oblasti obchodních vztahů 

   Jasovská, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 23. 6. 2014
   Bakalářská práce se věnuje psychologickému tématu přesvědčování, přičemž předkládá poznatky z teoretické roviny a návrh praktické aplikace v oblasti obchodních vztahů. Teoretická část se věnuje vymezení přesvědčování, ...
  • Psychologické souvislosti poctivosti a podvádění 

   Tefelnerová, Pavla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 9. 2016
   Předkládaná bakalářská práce pojednává o psychologických aspektech poctivosti a podvádění, propojujíc poznatky nejen psychologických, ale také ekonomických či pedagogických výzkumů. První kapitola uvádí čtenáře do problematiky ...
  • Působení kognitivních stylů na rozhodování jedince 

   Poláková, Lucia (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 25. 1. 2017
   Cílem diplomové práce bylo prozkoumat vliv kognitivních stylů na rozhodování. Z hlediska struktury se práce dělí na dvě části. V úvodní teoretické části se zaměřujeme na rozhodování, předkládáme jeho definici a teorie, ...
  • Rovnováha pracovného a osobného života 

   Sabolová, Katarína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 4. 9. 2013
   Bakalářská práce pojednává o problematice rovnováhy pracovního a osobního života v kontextu psychologie, propojující poznatky z aplikované oblasti psychologie práce a organizace. Teoretická část se věnuje vymezení rovnováhy ...
  • Styly vedení: teoretické přístupy a identifikace stylů 

   Muhrová, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 20. 6. 2013
   Tato práce se věnuje jedné z oblastí leadershipu, a to stylům vedení. Práce je zpracovaná formou přehledové studie. V první části jsme se zaměřili na přístupy ke stylům vedení, které dělíme do čtyř směrů: osobnost lídra, ...
  • Subjektivní vnímání času se zaměřením na krátkodobé činnosti 

   Kafková, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 22. 1. 2019
   The diploma thesis investigates the subjective perception of time, especially the exactness of the interval length estimation, subjective passage of time, in relation to the time perspective, the level of difficulty in ...
  • Štěstí v práci a organizacích-příčiny, související faktory a důsledky 

   Macháček, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 15. 9. 2014
   Teoretická část bakalářské práce se věnuje štěstí v práci a organizacích. Nejprve je štěstí zmíněno jako důležitý konstrukt v pozitivní psychologii. Dále je štěstí představeno jako emoce interkulturně hodnotná. Pro jeho ...
  • Vnímání a prožívání férovosti při koupi a placení 

   Pocar, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 19. 6. 2018
   This thesis deals with issues of perception and experience of fairness in context of buying and paying. It focuses initially on the general definition and there is stated general theoretical basis. Considerable part of ...
  • Vnímání času a související chyby v usuzování 

   Katrňák, Marek (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 19. 6. 2018
   The thesis aims to describe and explain phenomenon of time perception and variables influencing the proces. Many cognitive biases are related to time perception, influencing our judgemental and decision- making processes. ...
  • Vybrané psychologické aspekty mediace 

   Jaroš, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 20. 6. 2018
   The bachelor thesis focuses on description and analysis of psychological aspects present in the mediation process which is recognized as a form of interpersonal conflict solution process. Mediation is described as one of ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV