• Diagnostické možnosti měření empatie se zaměřením na českou adaptaci dotazníku A Questionnare of Cognitive and Affective Empathy 

   Defence status: DEFENDED
   Bartoš, Josef (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 22. 6. 2021
   Schopnost vžít se do druhého člověka, pochopit jeho emoční rozpoložení představuje základní sociální strategii každodenního života. Předkládaná práce se věnuje tématu empatie a psychodiagnostickým možnostem jejího měření. ...
  • Ekonomická socializace: psychologické aspekty peněz u dětí a dospívajících 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Přibilová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 7. 9. 2017
   The aim of the bachelor thesis is not to present the viewpoint of developmental psychologists on the whole economy, but only to provide the readers with an excursion into some important passages of economic socialization ...
  • Ekonomická socializace: psychologické aspekty peněz u dětí a dospívajících 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Přibilová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 6. 2. 2018
   Bakalářská práce obsahuje představení jevů souvisejících s vnímáním a prožíváním prvků ekonomiky v dětství a dospívání. Klíčovými tématy jsou ekonomická socializace, ekonomická gramotnost, schopnost odložené gratifikace, ...
  • Ekonomická socializace: psychologické aspekty peněz u dětí a dospívajících 

   Defence status: DEFENDED
   Přibilová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 19. 6. 2018
   The bachelor thesis first deals with the definition of economic socialization together with the basic concepts related to it. Attention is paid to functional and economic literacy. The theme is supplemented by educational ...
  • Gender a manažerská pozice z pohledu psychologie 

   Defence status: DEFENDED
   Čížková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 23. 6. 2014
   Bakalářská práce se věnuje vlivu genderu na manažerskou pozici z pohledu psychologie. Zabývá se nejprve obecným vymezením genderu jako sociální kategorie v protikladu ke kategorii pohlaví. Posléze rozebírá reálně existující ...
  • Gender a pracovní pozice v ozbrojených silách z pohledu psychologie 

   Defence status: DEFENDED
   Krejčová, Alžběta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 15. 9. 2014
   Cílem bakalářské práce je přiblížit aktuální postavení žen v armádách a bojových rolích. V úvodu vymezujeme pojem ozbrojené síly a připojujeme krátké shrnutí problematiky genderu, genderových stereotypů a rolí. Tím navazujeme ...
  • Interindividuální rozdíly v rozpoznávání emocí 

   Defence status: DEFENDED
   Chroustová, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 6. 9. 2019
   The work deals with interindividual differences in emotion recognition, therefore it first introduces basic emotions, which is the concept used both by a number of studies and test methods looking into the ability to ...
  • Leadership a zdraví: diagnostické možnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Muhrová, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 23. 5. 2017
   The master thesis deals with connection of two important themes in a labour environment - leadership and health. The theoretical part is about defining the two concepts. In case of leadership, the main objective is to ...
  • Leadership Leadership v bojových jednotkách pozemních sil profesionální armády 

   Defence status: DEFENDED
   Heřman, Ondřej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 19. 6. 2018
   Heřman, O. (2018). Leadership in the Combat Units of the Land Forces of the Professional Army. Prague: Charles University. This thesis deals with the phenomenon of leadership in the professional army, concretely in the ...
  • Mentální účetnictví a jeho vliv na ekonomické chování 

   Defence status: DEFENDED
   Jakerlová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 6. 9. 2019
   Bakalářská práce se zabývá vlivem mentálního účetnictví na eko-nomické chování, a to v souvislosti s vybranými kognitivními styly a osobnostními vlastnostmi. Práce je rozdělena na literárně přehledo-vou část a část empirickou. ...
  • Možnosti měření zvládání stresu 

   Defence status: DEFENDED
   Pustina, Jaroslav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   Práce se zabývá různými možnostmi měření zvládání zátěže. V teoretické části jsou nastíněny základní teoretické konstrukty zabývající se zvládáním zátěže, které zároveň souvi- sejí i s předkládaným inventářem Dotazník ...
  • Nové psychometrické přístupy k měření osobnosti - analýza digitálních stop a výsledků činnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Fousková, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 21. 6. 2019
   Digitální technologie se stávají neodmyslitelnou součástí našich profesních i osobních životů. Posíláme e-maily, sdílíme příspěvky na sociálních sítích, pořizujeme selfie fotografie. To přináší nové příležitosti pro využití ...
  • Paradox volby a související osobnostní determinanty 

   Defence status: DEFENDED
   Rzepecká, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 14. 9. 2020
   In the master thesis, we present theoretically-critical analysis of current academic knowledge about the paradox of choice and related selected personality characteristics. In the theoretical part, we examine the topic of ...
  • Podobnosti osobnostních profilů, jejich měření a aplikace 

   Defence status: DEFENDED
   Simon, Vratislav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 20. 6. 2013
   Bakalářská práce se zabývá hodnocením podobností psychologických profilů a jeho aplikací ve vybraných oblastech. Teoretická část se soustřeďuje na způsoby operacionalizace profilové podobnosti, metody jejího měření a na ...
  • Postoje některých zástupců veřejnosti k mediaci se zaměřením na férovost a vnímanou spravedlnost. 

   Defence status: DEFENDED
   Jaroš, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 2. 9. 2019
   The diploma thesis presents current ideas and relevant psychological theories in the field of fairness and perceived justice, and in such context, it analyzes the mediation process, especially the process of court-initiated ...
  • Pracovní angažovanost: její prediktory a důsledky v organizaci 

   Defence status: DEFENDED
   Whole item or its parts have restricted access until 15. 09. 2023
   Sivoková, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 14. 9. 2020
   This thesis deals with the topic of work engagement. Firstly, various concepts of work engagement and approaches to measuring this concept are presented. Moreover, the context of engagement and its relations to important ...
  • Praktické a důkazem podložené intervence ke zvyšování efektivity komunikace mezi lékařem a pacientem 

   Defence status: DEFENDED
   Zůnová, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 6. 9. 2019
   Bakalářská práce má za cíl zmapovat důležité komunikační dovednosti lékařů, poukázat na oblasti, které ovlivňují a najít možné intervence, které přispívají ke zdokonalení těchto dovedností. Protože jsou komunikační dovednosti ...
  • Přesvědčování v oblasti obchodních vztahů 

   Defence status: DEFENDED
   Jasovská, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 23. 6. 2014
   Bakalářská práce se věnuje psychologickému tématu přesvědčování, přičemž předkládá poznatky z teoretické roviny a návrh praktické aplikace v oblasti obchodních vztahů. Teoretická část se věnuje vymezení přesvědčování, ...
  • Přístup zaměřený na člověka ve výzkumu osobnosti a predikce chování v online prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Fousková, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 26. 5. 2021
   Předkládaná diplomová práce se zaměřuje na přístup zaměřený na člověka ve výzkumu osobnosti a na možnosti predikce chování v online prostředí. V teoretické části jsou popsány přístupy k popisu osobnosti, zejména přístup ...
  • Psychologické aspekty dopadu pandemie covid-19 na zaměstnance retailové společnosti. 

   Defence status: DEFENDED
   Šíma, Adam (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 26. 5. 2021
   Diplomová práce se zabývá dopady pandemie onemocnění covid-19 na zaměstnance retailové sítě, kteří v průběhu uzavření obchodů nemohli chodit do práce. Pomocí sebeposuzovacího dotazníku a zkrácené verze dotazníku resilience ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV