• Advokační koalice a tvorba politik na ochranu před domácím násilím v České republice 

   Klusáčková, Marie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 25. 6. 2012
   Výzkumným cílem diplomové práce je hluboce porozumět procesu změny politik v oblasti prevence a boje proti domácímu násilí v České republice. Záměrem výzkumné části práce je identifikovat hlavní zdroje a faktory změny ...
  • Aktéri v procese transformácie nemocníc na akciové spoločnosti v Slovenskej republike (2010-2011) 

   Baranková, Soňa (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 19. 6. 2013
   Anotácia Táto práca sa zaoberá procesom transformácie nemocníc na akciové spoločnosti, ktorý prebiehal v rokoch 2010-2011. Je zameraná predovšetkým na aktérov, ich jednanie, postoje a záujmy v tomto procese. Ďalej sa venuje ...
  • Analýza a hodnocení implementace sociální politiky v oblasti bezdomovectví 

   Rameš, Jiří (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   Práce pojednává o bezdomovectví jako sociálním problému a o implementaci sociální politiky v této oblasti. Problematiku bezdomovců autor zkoumá z několika hledisek. Poukazuje zejména na význam domova jako instituce pro ...
  • Analýza možných zdrojů prostředků pro podporu nadaných dětí v českých základních školách 

   Frimlová, Martina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 21. 6. 2010
   Diplomová práce "Analýza možných zdrojů prostředků pro podporu nadaných dětí v českých základních školách." pojednává o vícezdrojovém financování péče o nadané děti na českých základních školách. Vychází ze zjištění, že ...
  • Civilizační choroby a jejich sociologická interpretace 

   Vottová, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   Tato práce si klade za cíl nabídnout komplexní přehled základních příčin chronických onemocnění se zaměřením na sociální determinanty zdraví a stručný exkurz do vývoje přístupů ke zdraví a nemoci od počátku 20. století, ...
  • Česká zdravotní politika po roce 2010 v kontextu Hegerovy reformy zdravotnictví 

   Řezníčková, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 22. 6. 2015
   Diplomová práce "Česká zdravotní politika po roce 2010 v kontextu Hegerovy reformy zdravotnictví" pojednává o významné institucionální změně, jež proběhla v právních normách českého zdravotnictví v období pravicové vlády, ...
  • České zdravotnictví ve vztahu k lékařům v nemocnicích 

   Kadlecová, Kristýna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   České zdravotnictví ve vztahu k lékařům v nemocnicích Kristýna Kadlecová Abstrakt V posledních desetiletích výzkumy zaměřené na lékaře docházejí k tomu, že tzv. "unhappy doctors" se stalo celosvětovým fenoménem. V České ...
  • The development of the Thai Health Care System during last decade 

   Chanpen, Thananya (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2009)
   Date of defense: 25. 6. 2009
   The topic of this thesis is "the development of Thai health care system in the context of economics, politics, and social changes in the 1997-2007 periods". The purpose of this research objective is about to answer several ...
  • Dětská obezita jako sociální hrozba v kontextu s výchovou dětí ke zdravému životnímu stylu na (bílinských) základních školách 

   Türb, Štěpán (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 20. 6. 2016
   Diplomová práce je zaměřena na v současné době jeden z nejpalčivějších společenských problémů - na dětskou obezitu v České republice. Zjišťovali jsme prevalenci dětské obezity, její příčiny, vyhodnotili jsme rizika s ...
  • Diskuse priorit výzkumu socioekonomických determinant obezity 

   Voglová, Daniela (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 25. 6. 2012
   Tato práce navazuje na studie zaměřené na obezitu, její globální rozsah, vážné zdravotní a ekonomické důsledky a současně též na neúspěšný boj veřejných politik, které se snaží zvrátit její rostoucí prevalenci. Hlavním ...
  • Dostupnost stomatologické péče pro pražské bezdomovce 

   Lejčková, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   Zdravotní stav bezdomovců je v porovnáním s běžnou populací horší a i přes garantované rovné právo ke zdraví a klíčovou roli základních zdravotních služeb v konceptu péče o zdraví nacházíme bariéry v dostupnosti ošetření ...
  • Dostupnost zdravotní péče pro migranty ze třetích zemí v České republice 

   Dobiášová, Karolína (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 24. 6. 2016
   Předkládaná práce se zabývá vývojem a současným stavem dostupnosti zdravotní péče pro migranty ze třetích zemí v České republice. Z hlediska metodologického je zvolen kvalitativní přístup. Výzkumným designem je historická ...
  • Dostupnost zdravotní péče pro migranty ze třetích zemí v České republice 

   Dobiášová, Karolína (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 21. 2. 2017
   Předkládaná práce se zabývá vývojem a současným stavem dostupnosti zdravotní péče pro migranty ze třetích zemí v České republice. Z hlediska metodologického je zvolen kvalitativní přístup. Výzkumným designem je historická ...
  • Důvěra občanů ve zdravotnický systém ČR 

   Bauerová, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   Bakalářská práce "Důvěra občanů ve zdravotnický systém ČR" pojednává o současném stavu zdravotnictví ČR, jak ho vnímají občané. V práci je kladen důraz na téma fungování moderní medicíny. Teoretická část práce je věnována ...
  • Finanční prostředky z EU aneb významná šance pro malé obce? 

   Ornstová, Monika (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 21. 6. 2010
   Diplomová práce "Finanční prostředky z EU aneb významná šance pro malé obce?" pojednává o obecných problémech, se kterými se setkává většina venkovských obcí v České republice. V souvislosti s tím se zabývá možnostmi, které ...
  • Globalizace a zdraví - dostupnost zdravotní péče u dětí cizinců v České republice 

   Davidová, Olga (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 1. 2. 2012
   Olga Davidová - Abstrakt DP - ČJ Abstrakt Diplomová práce "Globalizace a zdraví - dostupnost zdravotní péče u dětí cizinců v České republice" pojednává o dostupnosti zdravotní péče u dětí cizinců v České republice v ...
  • Health care financing and economic development : a comparative study of the Czech Republic and Turkey 

   Arslan, Ayse Ruyem (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 28. 6. 2013
   Health care systems in many countries around the world have been subject to major reform initiatives since 1980s and 1990s. The main rationale for reform was an increasing need to control costs in health care as the countries ...
  • Implementace strukturálních fondů na Frýdlantsku, srovnání s Finskem 

   Marek, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 10. 2. 2006
   Strukturální fondy jsou v posledních letech velmi frekventovaným souslovím, které pro mnohé znamená naději a očekávání pomoci z EU, jiní využívají toto sousloví jako politický nástroj či jako lákadlo pro voliče a jen hrstka ...
  • Institucionální analýza podpory české kinematografie 

   Pavlíková, Laura (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 19. 6. 2017
   Using the optics of institutional analysis, the master's thesis "Institutional Analysis of Support of Czech Cinematography" examines and critically evaluates the dynamics of shifts in public policy approach towards audiovisual ...
  • Integrace bezdomovců do české společnosti 

   Košťálová, Veronika (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 24. 6. 2014
   Diplomová práce s názvem "Integrace bezdomovců do české společnosti" se zabývá procesem nastolení veřejně politické agendy a související politiky boje proti bezdomovectví (v širším rámci pak proti sociálnímu vyloučení) v ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV