• Advokační koalice a tvorba politik na ochranu před domácím násilím v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Klusáčková, Marie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 25. 6. 2012
   Výzkumným cílem diplomové práce je hluboce porozumět procesu změny politik v oblasti prevence a boje proti domácímu násilí v České republice. Záměrem výzkumné části práce je identifikovat hlavní zdroje a faktory změny ...
  • Aktéri v procese transformácie nemocníc na akciové spoločnosti v Slovenskej republike (2010-2011) 

   Defence status: DEFENDED
   Baranková, Soňa (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 19. 6. 2013
   Anotácia Táto práca sa zaoberá procesom transformácie nemocníc na akciové spoločnosti, ktorý prebiehal v rokoch 2010-2011. Je zameraná predovšetkým na aktérov, ich jednanie, postoje a záujmy v tomto procese. Ďalej sa venuje ...
  • Analýza a hodnocení implementace sociální politiky v oblasti bezdomovectví 

   Defence status: DEFENDED
   Rameš, Jiří (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   Práce pojednává o bezdomovectví jako sociálním problému a o implementaci sociální politiky v této oblasti. Problematiku bezdomovců autor zkoumá z několika hledisek. Poukazuje zejména na význam domova jako instituce pro ...
  • Analýza možných zdrojů prostředků pro podporu nadaných dětí v českých základních školách 

   Defence status: DEFENDED
   Frimlová, Martina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 21. 6. 2010
   Diploma thesis "Analysis of possible resources for the support of gifted children in Czech elementary schools" deals with financing the support of gifted children in Czech elementary schools from multiple sources. It starts ...
  • Analýza politiky duševního zdraví v České republice v kontextu Evropské unie 

   Defence status: DEFENDED
   Pečtová, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2008)
   Date of defense: 20. 6. 2008
   Diplomová práce "Analýza politiky duševního zdraví v České republice v kontextu Evropské unie" pojednává o současném stavu péče o duševně nemocné v České republice. Teoretické zakotvení práce vychází z teorie kvality života, ...
  • Cause Related Marketing ve vztahu k veřejnému sektoru 

   Defence status: DEFENDED
   Jurásková, Radka (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2008)
   Date of defense: 20. 6. 2008
   Diplomová práce "Cause Related Marketing ve vztahu k veřejnému sektoru" pojednává o novém fenoménu v oblasti marketingu firem, který je založen na propojení byznysu a veřejně prospěšné aktivity. Tento typ marketingu učí ...
  • Civilizační choroby a jejich sociologická interpretace 

   Defence status: DEFENDED
   Vottová, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   Tato práce si klade za cíl nabídnout komplexní přehled základních příčin chronických onemocnění se zaměřením na sociální determinanty zdraví a stručný exkurz do vývoje přístupů ke zdraví a nemoci od počátku 20. století, ...
  • Česká zdravotní politika po roce 2010 v kontextu Hegerovy reformy zdravotnictví 

   Defence status: DEFENDED
   Řezníčková, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 22. 6. 2015
   The diploma thesis "Czech Healthcare Policy after 2010 in the Context of Heger's Reform", deals with the significant institutional change that was implemented in Czech healthcare law during the right-wing government, which ...
  • České zdravotnictví ve vztahu k lékařům v nemocnicích 

   Defence status: DEFENDED
   Kadlecová, Kristýna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   Czech healthcare in relation to doctors in hospitals Kristýna Kadlecová Abstract In recent decades, researches focused on doctors attend to the fact that the "unhappy doctors" became a worldwide phenomenon. In the Czech ...
  • Demokratická reflexe konspirativního jednání 

   Defence status: DEFENDED
   Spáčilová, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2009)
   Date of defense: 2. 9. 2009
  • The development of the Thai Health Care System during last decade 

   Defence status: DEFENDED
   Chanpen, Thananya (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2009)
   Date of defense: 25. 6. 2009
   The topic of this thesis is "the development of Thai health care system in the context of economics, politics, and social changes in the 1997-2007 periods". The purpose of this research objective is about to answer several ...
  • Dětská obezita jako sociální hrozba v kontextu s výchovou dětí ke zdravému životnímu stylu na (bílinských) základních školách 

   Defence status: DEFENDED
   Türb, Štěpán (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 20. 6. 2016
   This dissertation is focused on currently one of the most burning social problem - childhood obesity in Czech Republic. We have tried to find out a childhood prevalence obesity, its causes, social risks and expected dangers ...
  • Diskuse priorit výzkumu socioekonomických determinant obezity 

   Defence status: DEFENDED
   Voglová, Daniela (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 25. 6. 2012
   Tato práce navazuje na studie zaměřené na obezitu, její globální rozsah, vážné zdravotní a ekonomické důsledky a současně též na neúspěšný boj veřejných politik, které se snaží zvrátit její rostoucí prevalenci. Hlavním ...
  • Dostupnost stomatologické péče pro pražské bezdomovce 

   Defence status: DEFENDED
   Lejčková, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   Zdravotní stav bezdomovců je v porovnáním s běžnou populací horší a i přes garantované rovné právo ke zdraví a klíčovou roli základních zdravotních služeb v konceptu péče o zdraví nacházíme bariéry v dostupnosti ošetření ...
  • Dostupnost zdravotní péče pro migranty ze třetích zemí v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Dobiášová, Karolína (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 24. 6. 2016
   This Ph.D. thesis discusses the evolution and current situation regarding availability of healthcare for third countries migrants in the Czech Republic. In terms of methodology, the author has chosen a qualitative approach. ...
  • Dostupnost zdravotní péče pro migranty ze třetích zemí v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Dobiášová, Karolína (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 21. 2. 2017
   This Ph.D. thesis discusses the evolution and current situation regarding availability of healthcare for third countries migrants in the Czech Republic. In terms of methodology, the author has chosen a qualitative approach. ...
  • Důvěra občanů ve zdravotnický systém ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Bauerová, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   Thesis "Citizens' trust in health system CR" discusses the current state of czech health system, how is perceived by the citizens. In this thesis the focus is on the functioning of modern medicine. The ...
  • Dva pohledy na důstojné umírání 

   Defence status: DEFENDED
   Dražďáková, Lenka (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2008)
   Date of defense: 16. 6. 2008
  • Existují v České republice podmínky pro důstojné umírání? (Analýza základních forem specializované paliativní péče) 

   Defence status: DEFENDED
   Tomancová, Lenka (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 10. 2. 2006
   Diplomová práce se zabývá specializovanou paliativní péčí. Cílem mé práce bylo analyzovat vývoj základních rysů všech složek specializované paliativní péče a provést mezinárodní komparaci. Zařízení specializované paliativní ...
  • Fenomén bezdomovství v současné české společnosti v komparaci se situací a přístupem ve státech Evropské unie 

   Defence status: DEFENDED
   Vízek, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2009)
   Date of defense: 26. 6. 2009
   Předkládaná práce se zabývá aspekty profilace veřejně politického problému bezdomovství v současné české společnosti. Soustředí se zejména na analýzu dimenze zvolené problematiky a na odhalení a definování příkladů variant ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV