• Autofagie v abiotickém stresu u rostlin 

   Defence status: DEFENDED
   Kosťová, Natálie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 3. 9. 2021
   Autofagie je buněčný mechanismus, v rámci kterého se buňka zbavuje svých poškozených nebo nežádoucích součástí. Ty jsou obaleny dvojitou membránou a je vytvořen tzv. autofagozom, který je transportován do vakuoly, kde ...
  • Characterization of the exocyst complex SEC15 subunit in A. thaliana 

   Defence status: DEFENDED
   Aldorfová, Klára (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 1. 6. 2016
   Exocytóza je posledním krokem buněčné sekrece a zprostředkuje ji proteinový komplex nazývaný exocyst. Exocyst je evolučně konzervovaný poutací komplex, který slouží jako kotva, která přichycuje sekretorický váček k cílové ...
  • Charakterizace vybraného proteinu aktivujícího RAB GTPázy (RAB GAP) z Arabidopsis thaliana 

   Defence status: DEFENDED
   Metlička, Jáchym (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 13. 9. 2016
   9 ABSTRAKT Rab GTPázy (Raby) jsou nejpočetnější rodinou eukaryotické super-rodiny Ras GTPáz. V aktivní GTP-vázající formě slouží jako nástroje vymezující proměnlivou identitu membrán a skrz rozličné efektory regulují ...
  • Efektivita využití vody (WUE), její definice a význam v odolnosti rostlin k osmotickému stresu 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Jedlička, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 2. 6. 2016
   Voda patří mezi hlavní limitující faktory růstu rostlin. Dostupnost vody na naší planetě se snižuje, a pokud k tomu ještě připočteme rychle rostoucí lidskou populaci, bude se tento problém dále stupňovat. Vědci z celého ...
  • Efektivita využití vody (WUE), její definice a význam v odolnosti rostlin k osmotickému stresu 

   Defence status: DEFENDED
   Jedlička, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Voda patří mezi hlavní limitující faktory růstu rostlin. Dostupnost vody na naší planetě se snižuje, a pokud k tomu ještě připočteme rychle rostoucí lidskou populaci, bude se tento problém dále stupňovat. Vědci z celého ...
  • Effectors of RAB GTPases and their role in plant secretion 

   Defence status: DEFENDED
   Růžičková, Martina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 28. 6. 2017
   SOUHRN Rab GTPázy jsou malé signální molekuly, které hrají důležitou roli ve váčkovém transportu. Jejich správné fungování umožňuje regulaci váčkového transportu mezi buněčnými organelami a také směrem do buněčné stěny, ...
  • Funkce RAB GTPáz a SNARE proteinů v transportních drahách navazujících na Golgiho aparát v odpovědi na abiotický stres u rostlin 

   Defence status: DEFENDED
   Moulík, Michal (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 31. 5. 2018
   Plants as sessile organisms are strongly affected by abiotic and biotic stress factors. Thus, they have developed an array of morfological, biochemical and physiological adaptations to reduce the negative effects of these ...
  • Kutikula, její tvorba a význam v rezistenci rostlin k abiotickému stresu 

   Defence status: DEFENDED
   Litkeiová, Veronika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 5. 9. 2019
   Rostliny jsou denně vystavovány stresu, ať už se jedná o ten biotický, či abiotický. Oba typy stresu můžeme dále rozdělit do několika podskupin. Tato práce je zaměřena na rostlinnou kutikulu, její tvorbu a funkci ve vztahu ...
  • Regulace otvírání a zavírání průduchů ve vztahu k osmotickému stresu 

   Defence status: DEFENDED
   Hofírková, Miroslava (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 5. 9. 2019
   Průduchy jsou struktury vyskytující se v epidermis vyšších rostlin, kterými primárně regulují příjem CO2 a transpiraci. Během osmotického stresu průduchy hrají významnou roli v ochraně rostliny proti nadměrným ztrátám vody. ...
  • Rostlinné tomosyny a jejich funkce v sekreci 

   Defence status: DEFENDED
   Dejová, Lilly (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 15. 2. 2019
   Tomosyn is a protein belonging to the Lgl family and conserved across the animal and plant kingdom. Tomosyn is composed of N-terminal domain containing WD40 motif and Cterminal domain, where the R-SNARE motif is located ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV