• Analýza individuálních vzdělávacích plánů žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Žáková, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 28. 3. 2014
   The subject of my diploma thesis is the issue of a student's educational plan processes with health handicap and their importance for a pedagogical practice but also for a parental public and students themselves. Theoretical ...
  • Analýza postojů pedagogů k integrativnímu a inkluzivnímu vzdělávání žáků na základní škole 

   Defence status: DEFENDED
   Šulová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 7. 6. 2011
  • Asistent pedagoga v mateřské škole v adaptačním období 

   Defence status: DEFENDED
   Drahozalová, Kristýna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 14. 9. 2021
   Diplomová práce se zabývá tématem adaptace asistenta pedagoga v mateřské škole.Teoretická část této diplomové práce se zabývá historií pracovní pozice, legislativou a dále také kvalifikačními a osobnostními předpoklady ...
  • Asistent pedagoga v reflexi legislativních a systémových změn 

   Defence status: DEFENDED
   Hanzalíková, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 3. 6. 2020
  • Aspekty narušené komunikační schopnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Tomická, Václava (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 8. 4. 2011
   Thesis is aimed at children; within 5.5 to 6.5 years of age; with disturbed communication ability. The method of critical analysis of scientific sources was used to explain current trends of speech therapy and special ...
  • Bazální stimulace u těžce tělesně postižených 

   Defence status: DEFENDED
   Bitman, Martin (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 1. 6. 2010
   Bakalářská práce pojednává o konceptu Bazální stimulace a jejím vlivu na člověka s postižením. Teoretická část popisuje úvod do problematiky bazální stimulace, historii a teoretické základy konceptu. Následuje charakteristika ...
  • Biblioterapie v práci s klienty s tělesným postižením 

   Defence status: DEFENDED
   Němec, Zbyněk (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 19. 5. 2008
   The thesis deals with a phenomenon of bibliotherapy and a possible use of this art therapy in special education, above all with accent to work with physically handicapped clients. First part describes theory and history ...
  • Cestování osob s tělesným postižením 

   Defence status: DEFENDED
   Štrosová, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 3. 6. 2019
  • Distanční vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním 

   Defence status: DEFENDED
   Haplová, Miroslava (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 19. 1. 2021
   Diplomová práce Distanční vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Distance education of pupils with the need for support due to different cultural and living conditions Miroslava Haplová ABSTRAKT Uzavření škol a přechod ...
  • Dítě v předškolním věku se spinální muskulární atrofií 

   Defence status: DEFENDED
   Horáčková, Monika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 9. 2011
  • Dopad chronického onemocnění na volbu studijního oboru a následné pracovní uplatnění 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Julie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 3. 6. 2019
   Práce řeší ucelené uvedení do problematiky osob trpících nespecifickými střevními záněty. Mezi hlavní body, kterými se práce zabývala, patří dopady na průběh, obor a nejvyšší dosaženou úroveň vzdělávání, dále problematika ...
  • Edukace rodičů extrémně nezralých dětí při využívání stimulačních technik pro podporu psychomotorického vývoje 

   Defence status: DEFENDED
   Mirovská, Dagmar (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 19. 6. 2013
   Diplomová práce je zaměřena na edukaci rodičů dětí s perinatálními riziky. Práce se zaměřuje na zdůvodnění potřebnosti role speciálního pedagoga v rámci multidisciplinárního týmu terapeutů při práci s dětmi s perinatální ...
  • Edukace žáků v Jedličkově ústavu a školách 

   Defence status: DEFENDED
   Peřinová, Klára (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 11. 9. 2019
   Tato diplomová práce "Edukace žáků v Jedličkově ústavu a školách" obsahuje informace o vzdělávání žáků s tělesným postižením. Cílem diplomové práce bylo zjistit, jaké jsou potřeby a metody vzdělávání žáků s tělesným ...
  • Facilitace vývoje dítěte s Zellwegerovým syndromem 

   Defence status: DEFENDED
   Karová, Anna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 5. 6. 2017
  • Funkce pozitivního posílení v procesu učení 

   Defence status: DEFENDED
   Mrkosová, Dominika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 30. 5. 2019
   Práce si klade za cíl popsat efekt pozitivního posílení a jeho aplikaci v procesu učení. Práce je rozdělena na teoretickou a analytickou část. Teoretická část práce se věnuje významu pozitivního posílení v procesu učení a ...
  • Hiporehabilitace jako prostředek pro (re)socializaci osob s míšní lézí 

   Defence status: DEFENDED
   Pospíšilová, Johana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 10. 9. 2020
   The diploma thesis deals with hyporehabilitation and its influence on the (re) socialization of people with spinal cord lesions in adulthood. The theoretical part deals with physical disability and then defines the spinal ...
  • Hodnocení logopedické péče mateřských škol speciálních 

   Defence status: DEFENDED
   Sommerová, Marcela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 8. 6. 2011
   Tématem mé bakalářské práce je "Hodnocení logopedické péče v mateřských školách speciálních". Bakalářská práce se skládá ze dvou částí, z teoretické a praktické. V teoretické části je charakteristika předškolního věku, ...
  • Informovanost pedagogů o významu korekce sedu a ergonomii pracovního místa 

   Defence status: DEFENDED
   Paďourková, Marcela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 5. 6. 2012
   SOUHRN Název práce: Informovanost pedagogů o významu korekce sedu a ergonomii pracovního místa. Vymezení problému: Tato práce se věnuje informovanosti pedagogů základních škol, pedagogů speciálních škol a studentů pedagogických ...
  • Inkluzivní didaktika v základní škole 

   Defence status: DEFENDED
   Křížová, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 13. 9. 2018
   Teoretická část bakalářské práce přináší informace o možnostech, které by mohly pomoci pedagogům k realizaci úspěšné inkluze. Seznamuje s inkluzivními principy a strategiemi, uvádí základní informace o inkluzi tak, jak ji ...
  • Inkluzivní letní tábor a jeho význam pro intaktní účastníky 

   Defence status: DEFENDED
   Saaková, Johanna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2022)
   Date of defense: 16. 5. 2022
   SAAKOVÁ, Johanna. Inclusive summer camp and its importance for intact participants. Prague: Pedagogical Faculty of Charles University, Department of Special Education, 2022. 121 pages. Thesis. The thesis deals with the ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV