• Analýza individuálních vzdělávacích plánů žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

   Žáková, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 28. 3. 2014
   The subject of my diploma thesis is the issue of a student's educational plan processes with health handicap and their importance for a pedagogical practice but also for a parental public and students themselves. Theoretical ...
  • Analýza postojů pedagogů k integrativnímu a inkluzivnímu vzdělávání žáků na základní škole 

   Šulová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 7. 6. 2011
  • Aspekty narušené komunikační schopnosti 

   Tomická, Václava (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 8. 4. 2011
   Disertační práce je zaměřena na narušenou komunikační schopnost u dětí v období školní zralosti. Cílem disertační práce bylo analyzovat narušenou komunikační schopnost v procesu školní zralosti. K dosažení cíle bylo použito ...
  • Bazální stimulace u těžce tělesně postižených 

   Bitman, Martin (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 1. 6. 2010
   Bakalářská práce pojednává o konceptu Bazální stimulace a jejím vlivu na člověka s postižením. Teoretická část popisuje úvod do problematiky bazální stimulace, historii a teoretické základy konceptu. Následuje charakteristika ...
  • Biblioterapie v práci s klienty s tělesným postižením 

   Němec, Zbyněk (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 19. 5. 2008
   The thesis deals with a phenomenon of bibliotherapy and a possible use of this art therapy in special education, above all with accent to work with physically handicapped clients. First part describes theory and history ...
  • Cestování osob s tělesným postižením 

   Štrosová, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 3. 6. 2019
  • Dítě v předškolním věku se spinální muskulární atrofií 

   Horáčková, Monika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 9. 2011
  • Dopad chronického onemocnění na volbu studijního oboru a následné pracovní uplatnění 

   Svobodová, Julie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 3. 6. 2019
   Práce řeší ucelené uvedení do problematiky osob trpících nespecifickými střevními záněty. Mezi hlavní body, kterými se práce zabývala, patří dopady na průběh, obor a nejvyšší dosaženou úroveň vzdělávání, dále problematika ...
  • Edukace rodičů extrémně nezralých dětí při využívání stimulačních technik pro podporu psychomotorického vývoje 

   Mirovská, Dagmar (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 19. 6. 2013
   Diplomová práce je zaměřena na edukaci rodičů dětí s perinatálními riziky. Práce se zaměřuje na zdůvodnění potřebnosti role speciálního pedagoga v rámci multidisciplinárního týmu terapeutů při práci s dětmi s perinatální ...
  • Edukace žáků v Jedličkově ústavu a školách 

   Peřinová, Klára (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 11. 9. 2019
   Tato diplomová práce "Edukace žáků v Jedličkově ústavu a školách" obsahuje informace o vzdělávání žáků s tělesným postižením. Cílem diplomové práce bylo zjistit, jaké jsou potřeby a metody vzdělávání žáků s tělesným ...
  • Facilitace vývoje dítěte s Zellwegerovým syndromem 

   Karová, Anna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 5. 6. 2017
  • Funkce pozitivního posílení v procesu učení 

   Mrkosová, Dominika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 30. 5. 2019
   Práce si klade za cíl popsat efekt pozitivního posílení a jeho aplikaci v procesu učení. Práce je rozdělena na teoretickou a analytickou část. Teoretická část práce se věnuje významu pozitivního posílení v procesu učení a ...
  • Hodnocení logopedické péče mateřských škol speciálních 

   Sommerová, Marcela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 8. 6. 2011
   Tématem mé bakalářské práce je "Hodnocení logopedické péče v mateřských školách speciálních". Bakalářská práce se skládá ze dvou částí, z teoretické a praktické. V teoretické části je charakteristika předškolního věku, ...
  • Informovanost pedagogů o významu korekce sedu a ergonomii pracovního místa 

   Paďourková, Marcela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 5. 6. 2012
   SOUHRN Název práce: Informovanost pedagogů o významu korekce sedu a ergonomii pracovního místa. Vymezení problému: Tato práce se věnuje informovanosti pedagogů základních škol, pedagogů speciálních škol a studentů pedagogických ...
  • Inkluzivní didaktika v základní škole 

   Křížová, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 13. 9. 2018
   Teoretická část bakalářské práce přináší informace o možnostech, které by mohly pomoci pedagogům k realizaci úspěšné inkluze. Seznamuje s inkluzivními principy a strategiemi, uvádí základní informace o inkluzi tak, jak ji ...
  • Inkluzivní vzdělávání žáků v podmínkách malotřídní základní školy 

   Pérková, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 18. 9. 2017
   This thesis deals with the inclusion education of pupils in the conditions of primary school with small classes conditions. There are defined terms as inclusion, integration, assistent teacher, school advisory facilities. ...
  • Integrace žáků s ADHD v základní škole 

   Vejvodová, Milena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 11. 9. 2015
  • Intervence asistenta pedagoga v procesu inkluzivního vzdělávání na běžné základní škole 

   Čejdová, Aneta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 17. 1. 2019
   Diplomová práce se zabývá pracovní náplní asistentů pedagoga pracujících s žáky se zdravotním postižením na běžné základní škole. V rámci inkluzivního vzdělávání přibývají na běžných základních školách žáci se zdravotním ...
  • Kompetence asistenta pedagoga 

   Němec, Zbyněk (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 31. 10. 2014
   Dizertační práce s názvem Kompetence asistenta pedagoga reaguje na vzrůstající počet pedagogických asistentů ve školství a současně reflektuje i dosud přetrvávající nejasnosti ohledně vymezení požadavků na asistenty a ...
  • Komplexní edukační program Rodinného centra pro děti s různými typy postižení 

   Matoušková, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 22. 5. 2006
   The title of this diploma thesis is " Complex Educational Programme of The Family Centre for Children with Various Kinds of Disability." The text deals with creation of the new type of institution, so-called ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV