• Aerobik v programu mateřských škol 

   Defence status: DEFENDED
   Hanzlíková, Klára (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 9. 1. 2018
  • Aerobik ve školních vzdělávacích programech na základní škole 

   Defence status: DEFENDED
   Hozáková, Jitka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 16. 1. 2007
   Aerobik je poměrně nový sport, který se u nás začal objevovat na počátku 80. let minulého století. V současné době je klasický aerobik obohacován o mnoho nových forem. Cílem této diplomové práce je zjistit aktuální stav ...
  • Analýza obtížnosti a variability prvků v sestavách sportovního aerobiku- seniorky ženy (Mistrovství Evropy 2014, 2017, 2019) 

   Defence status: DEFENDED
   Čadová, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 16. 9. 2020
   NÁZEV: Analýza obtížnosti a variability prvků v sestavách sportovního aerobiku- seniorky ženy (Mistrovství Evropy 2014, 2017, 2019) AUTOR: Bc. Tereza Čadová KATEDRA (ÚSTAV) Katedra tělesné výchovy VEDOUCÍ PRÁCE: PaedDr. ...
  • Analýza sestav fitness step ve finále Mistrovství světa 2002 a 2007 

   Defence status: DEFENDED
   Vápeníková, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 3. 6. 2010
   The objective of my diploma thesis is to analyse final team configurations of the world championships FISAF fitness step in 2002 and 2007. I would like to compare both world competitions with the focus on development of ...
  • Analýza sestav ve sportovním aerobiku z hlediska technického indexu (finále mistrovství světa v letech 1999, 2003, 2007 - seniorky ženy) 

   Defence status: DEFENDED
   Fulínová, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 20. 5. 2008
   Tématem své diplomové práce jsem si zvolila analýzu sestav sportovního aerobiku, kategorie ženy-seniorky, z finále MS v roce 1999, 2003, 2007. Jako dlouholetá úspěšná reprezentantka sportovního aerobiku v kategorii žen, ...
  • Analýza sestav ve sportovním aerobiku z hlediska technického indexu (finále mistrovství světa v letech 2009, 2012 - seniorky ženy) 

   Defence status: DEFENDED
   Konrádová, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
  • Dělení věkových kategorií dětí a mládeže v jednotlivých druzích sportu 

   Defence status: DEFENDED
   Svoboda, Martin (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 27. 5. 2010
  • Důvody vstupu jedinců do fitness centra 

   Defence status: DEFENDED
   Hrubeš, Jakub (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 9. 2012
   Hlavním tématem této práce je zjištění důvodu vstupu jedinců do fitness centra. První část práce je věnována stručné historii fitness a fitness center, dále je zde rozvíjena problematika samotných důvodů, které ke vstupu ...
  • Extrémní překážkové běhy 

   Defence status: DEFENDED
   Simandl, Radek (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 15. 1. 2019
   Extreme obstacle racing is a brand new sporting industry that is currently developing most not only in Europe but also around the world. I focused mainly on introducing this new sport in order to find out different level ...
  • Faktory ovlivňující výuku sportovní gymnastiky na druhém stupni základní školy 

   Defence status: DEFENDED
   Vajglová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 16. 9. 2020
   Diplomová práce se zabývá faktory ovlivňujícími výuku sportovní gymnastiky na druhém stupni základní školy. Bylo zjišťováno, kdy se učitelé sami setkali s výukou sportovní gymnastiky, jejich názory na zařazování sportovní ...
  • Gymnastická příprava ve sportovních hrách 

   Defence status: DEFENDED
   Fraňková, Monika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 3. 6. 2020
   Název: Gymnastická příprava dětí ve sportovních hrách Cíle: Cílem této práce je zjištění, jak vypadá gymnastická příprava ve sportovních hrách v ledním hokeji a fotbale, jak často trenéři mládeže zařazují gymnastickou ...
  • Hip hop jako pohybová aktivita 

   Defence status: DEFENDED
   Melicharová, Eliška (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 1. 9. 2009
   The aim of the thesis is to sketch a subject of the dance style of hip hop as the motion activity, and the inclusion of hip hop as a way of the lifestyle. The thesis defines the subject, the history if its creation and ...
  • Historie a vývoj kulturistiky v českých zemích 

   Defence status: DEFENDED
   Jirgl, Sebastian (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 29. 5. 2017
  • Hodnocení úrovně pohybových schopností a základních somatometrických ukazatelů u dětí v projektu ''Děti na Startu'' 

   Defence status: DEFENDED
   Benešová, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 29. 5. 2019
   Cílem práce je zjistit úroveň pohybových schopností a somatometrických ukazatelů u dětí, které se účastní projektu "Děti na startu''. Teoretická část bude zpracována formou literární rešerše, praktická část bude popisovat ...
  • Koordinační schopnosti dětí staršího školního věku 

   Defence status: DEFENDED
   Bauerová, Anna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 20. 1. 2020
   Tato práce pojednává o úrovni koordinačních schopností u dětí staršího školního věku. K této práci byla jako pomůcka ke zlepšení určitých koordinačních schopností zvolena slackline. Dovednost chůze na slackline se využívá ...
  • Koordinační schopnosti dětí ve sportovních hrách 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Monika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 16. 6. 2020
   This bachelor thesis deals with motoric abilities especially abilities of coordination. The theoretical part is mainly focused on characteristic of motoric abilities and their importance in human life. Another topic of ...
  • Koordinační schopnosti na 1. stupni ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Schubertová, Gabriela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 3. 6. 2020
   Diplomová práce se zabývá koordinačními schopnostmi u žáků na prvním stupni základní školy. Cílem práce je porovnat úrovně jednotlivých koordinačních schopností u žáků, kteří navštěvují taneční hodiny v základní umělecké ...
  • Koordinační schopnosti žáků na 2. stupni základní školy 

   Defence status: DEFENDED
   Číhalová, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 25. 5. 2017
   Name of thesis: Coordination abilities of students of second grade elementary school Author: Tereza Číhalová Tutor: PaedDr. Jana Hájková Department: department of physical education and sport Comparing the level of ...
  • Kruhový trénink v tělesné výchově na základní škole 

   Defence status: DEFENDED
   Čumpelíková, Nikola (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 29. 5. 2017
  • Kulturní a sportovní aspekty breakingu 

   Defence status: DEFENDED
   Hussar, Tadeáš (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 24. 5. 2021

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV