• Anoikonyma a mikroanoikonyma na Žďársku 

   Defence status: DEFENDED
   Foralová, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 6. 2013
   This thesis focuses on 375 minor place-names (hydronyms, oronyms and land names) in the region of Žďársko. The origin of 185 anoikonyms is studied from a linguistic aspect for the first time; the other names are taken from ...
  • Čtení s porozuměním českých textů žáků cizinců v úrovni A1 

   Defence status: DEFENDED
   Ružbacká, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 20. 5. 2015
   Diplomová práce se zabývá problematikou češtiny jako cizího jazyka. Skládá se ze dvou částí. Teoretická část práce se věnuje vymezení pojmů migrace, žák cizinec v prostředí české školy, výuka žáků cizinců, čtení s porozuměním, ...
  • Evoluce komunikačních činností u žáků 1.-3. ročníku na základní škole 

   Defence status: DEFENDED
   Babušová, Gabriela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 30. 6. 2014
   TITLE: The Evolution of Communication Activities for Pupils in Grades 1-3 at primary school AUTHOR: Mgr. Gabriela Babušová DEPARTMENT: Department of Czech Language, Pedagogical Faculty of Charles University in Prague ...
  • Frazeologie na 1. stupni základní školy 

   Defence status: DEFENDED
   Vancová, Klára (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 4. 6. 2020
   Diplomová práce se zaměřuje na žáky prvního stupně základních škol, konkrétně na žáky druhého vzdělávacího období, u kterých je zkoumána znalost lidových frazémů a porozumění jim. Teoretická část práce se věnuje vymezení ...
  • Jazyk televizních předpovědí počasí 

   Defence status: DEFENDED
   Zítka, Martin (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 10. 9. 2010
  • Jazyková analýza předpovědi počasí jako informačního komunikátu. Akční výzkum 

   Defence status: DEFENDED
   Zítka, Martin (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 20. 5. 2015
   1 ABSTRAKT Diplomová práce s názvem Jazyková analýza předpovědi počasí je rozdělena na dvě části, a sice teoretickou a praktickou. V první seznamujeme čtenáře s obecnými poznatky z mediální oblasti: vymezujeme pojem mediální ...
  • Kritická místa v pravopise na 2. stupni ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Choutková, Simona (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2022)
   Date of defense: 19. 5. 2022
   This master thesis deals with critical spelling areas in the 2nd level of elementary school. The aim of the thesis is to get an overview of the spelling skills of pupils in one particular elementary school and to find out ...
  • Mezigenerační rozdíly v porozumění frazémům v češtině 

   Defence status: DEFENDED
   Červenková, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 6. 9. 2013
  • Mezigenerační rozdíly v porozumění frazémům v češtině 

   Defence status: DEFENDED
   Švarcová, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 5. 9. 2017
  • Motivace k pojmenování potomků a její proměny v generacích 

   Defence status: DEFENDED
   Stuchlá, Aneta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 25. 5. 2011
   Shrnutí Tématem práce byla motivace k pojmenování potomků a její proměny v generacích. Bylo zjištěno, že rodiče při výběru jména pro svého potomka zohledňují různé faktory, jejichž míra vlivu se v čase proměňuje. Průzkum ...
  • Motivace volby jména dětí cizinců a dětí z národnostně smíšených rodin žijících v českém prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Manderlová, Eva (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 25. 5. 2012
   Resumé Bakalářská práce se zabývá motivací volby jména dětí cizinců a dětí z národnostně smíšených rodin žijících v českém prostředí. Je rozdělena na dvě části - část teoretickou a praktickou. Teoretická část představuje ...
  • Motivace výběru jména pro dítě v závislosti na velikosti obce 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Stammová, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 7. 9. 2011
  • Možnosti distanční výuky českého jazyka na 1. stupni ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Žáčková, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 19. 5. 2021
   Diplomová práce je zaměřena na hledání možností distanční výuky českého jazyka na 1. stupni základních škol. Cílem práce je podrobně se zabývat a zjišťovat, jak probíhá distanční výuka českého jazyka na 1. stupni základních ...
  • Osvojování lingvistického pojmu a termínu spojka u žáků 1. stupně ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Martáková Styblíková, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 27. 6. 2019
   Název: Osvojování lingvistického pojmu a termínu spojka u žáků 1. stupně ZŠ Autor: Mgr. Jana Martáková Styblíková Katedra: Katedra českého jazyka, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Školitel: doc. PhDr. Eva ...
  • Pomístní jména na Žďársku 

   Defence status: DEFENDED
   Foralová, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 25. 5. 2011
   Tato bakalářská práce se zabývá 190 pomístními jmény z části regionu Žďárska. Zkoumány tu jsou tři druhy pomístních jmen: hydronyma, oronyma a pozemková jména, jimž odpovídají i tři názvy hlavních kapitol této práce. V ...
  • Posuny v idiolektu vysokoškolských studentů pod vlivem pražské češtiny 

   Defence status: DEFENDED
   Náhlíková, Anežka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 25. 5. 2011
   Tato práce se skládá ze dvou částí - z praktické a teoretické. Teoretická část se zabývá jednotlivými formami českého jazyka v souvislosti s běžně mluveným projevem. Od spisovné češtiny přes obecnou se dostává až k ...
  • Problematika pravopisně měkkých a tvrdých souhlásek ve výuce 

   Defence status: DEFENDED
   Suchánková, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 19. 5. 2021
   Diplomová práce na téma Problematika pravopisně měkkých a tvrdých souhlásek ve výuce se zabývá danou problematikou v rámci učiva druhého ročníku základní školy. Hlavním cílem práce bylo naučit žáka ortografickým pravidlům ...
  • Problematika vyjmenovaných slov ve výuce českého jazyka 

   Defence status: DEFENDED
   Tesařová, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 9. 9. 2021
   Diplomová práce je zaměřena na problematiku vyučování vyjmenovaných slov v hodinách českého jazyka. Hlavním cílem práce bylo najít co nejefektivnější metodu výuky vyjmenovaných slov ve 3. ročníku základní školy. Teoretická ...
  • Účinnost metody tvůrčího psaní na rozvoj řečové dovednosti psaní v češtině jako cizím/druhém jazyku 

   Defence status: DEFENDED
   Stárková, Zuzana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 8. 2017
   This dissertation concentrates on the development of writing skills in learners of Czech as a foreign/second language at A2-B2 levels. It aims to determine whether creative writing has positive influence on linguistic and ...
  • Úroveň znalosti češtiny žáků-cizinců v českých školách (se specifikací na čtení s porozuměním) 

   Defence status: DEFENDED
   Brumlichová, Zuzana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 27. 5. 2010
   Diplomová práce se zabývá problematikou češtiny jako cizího, popř. druhého jazyka. Teoretická část se věnuje vymezení pojmu žák-cizinec v české škole, legislativnímu rámci problematiky vzdělávání žáků-cizinců, jazykovému ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV