• Akademické plagiátorství v dramaturgické perspektivě 

   Defence status: DEFENDED
   Tůmová, Markéta (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 13. 6. 2011
   Bakalářská práce "Akademické plagiátorství v dramaturgické perspektivě" se zabývá prezentací problému akademického plagiátorství v médiích na případu profesora Ivo Budila. První část práce se věnuje teoretickému ...
  • Analýza biografických vyprávění pamětníků s užitím počítačové textové analýzy 

   Defence status: DEFENDED
   Čepelák, Václav (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 25. 6. 2012
   Besides the social survey data, texts have been an important source of sociological data since the beginning of the development of sociological methodology. Text analysis methods contain two main branches of development: ...
  • Analýza genderově nekonvenčních postav v japonském anime a manze 

   Defence status: DEFENDED
   Pleskačová, Valérie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
   In this thesis, I analyse gender unconventional characters of Japanese manga and anime. The topic is based on my long-lasting interest in this type of pop culture. Manga and anime, on which I build my research, were written ...
  • Analýza internetových diskuzí z hlediska teorie zaměřené interakce Ervinga Goffmana 

   Defence status: DEFENDED
   Čížková, Anna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 11. 9. 2019
   This bachelor thesis examines the phenomenon of internet discussions on Facebook. The starting theoretical framework for the thesis is Erving Goffman's focused interaction and the principles of fun in games theory in terms ...
  • Are We What Eat? A Study of Identity Reconfiguration of Russian Immigrants in Prague through the Prism of Food Practices 

   Defence status: DEFENDED
   Yegorova, Xeniya (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 23. 6. 2016
  • Ašramy na území České republiky: rozmach nebo boj o přežití? 

   Defence status: DEFENDED
   Podhorská, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2009)
   Date of defense: 16. 6. 2009
   The bachelor work "Ashrams in the Czech Republic: expansion or fighting for survival?" is about ashrams in the Czech Republic which are defined as spiritual centers with origin in Hinduism religion- social system. The ...
  • Autorita ve virtuálním vzdělávání 

   Defence status: DEFENDED
   Dlouhá, Marie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 14. 6. 2010
  • "Becoming a Facebok User": Záhada (ne)opouštění facebooku 

   Defence status: DEFENDED
   Dlouhá, Marie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 25. 3. 2013
   Facebook se v posledních letech stal významným komunikačním a interakčním médiem a sociálním fenoménem, který přitahuje pozornost zejména pro svoji širokou základnu uživatelů, vyvolává otázky bezpečí, "závislosti", identity ...
  • "Becoming a Facebook User": záhada (ne)opouštění facebooku 

   Defence status: DEFENDED
   Dlouhá, Marie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 26. 6. 2012
   Facebook se v posledních letech stal významným komunikačním a interakčním médiem a sociálním fenoménem, který přitahuje pozornost zejména pro svoji širokou základnu uživatelů, vyvolává otázky bezpečí, "závislosti", identity ...
  • A case study on the methodological measurability of integrational project's success 

   Defence status: DEFENDED
   Walser, Michael (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 18. 6. 2018
   ii Abstract The topic of his thesis, "Social Sustainability", arising from the social sciences, specifically sociology, has naturally its core focus on society and its functioning. To be more exact, the functioning ...
  • Chlapci na sociálních sítích: perspektiva genderové identity 

   Defence status: DEFENDED
   Brouns, Eliška Donostia (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2021)
   Date of defense: 15. 6. 2021
   Bakalářská práce se věnuje tématu chlapců na sociálních sítích, přičemž se zaměřuje především na genderové aspekty tohoto fenoménu. Na základě rešerše a studia odborné literatury a kvalitativní metodou zpracovaných hloubkových ...
  • Disciplining science : the impacts of shifting governmentality regimes on academic research in the natural sciences in the Czech Republic 

   Defence status: DEFENDED
   Linková, Marcela (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 3. 10. 2014
   Charles University in Prague Faculty of Social Sciences Institute of Sociological Studies Sociology Marcela Linková Doctoral dissertation Disciplining science: The impacts of shifting governmentality regimes on academic ...
  • Discursive construction and materiality of debt in context of housing 

   Defence status: DEFENDED
   Samec, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 17. 9. 2018
   Půjčky na bydlení se staly motorem pohánějící růst globální ekonomiky jako jeden z významných produktů, který je obchodován na finančních trzích. Zároveň mají půjčky na bydlení zásadní důležitost i pro každodenní život ...
  • Druhý živý. Trend začleňování zvířete do společnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Štiková, Irena (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 19. 6. 2017
   The thesis deals with a relationship between humans and animals. In particular, it focuses on a trend of inclusion and exclusion of animals to/from society. Main research questions are designed to answer a question how the ...
  • Durkheim a pragmatismus: Dva přístupy k otázce srozumitelnosti sociálního světa 

   Defence status: DEFENDED
   Chvátal, Jiří (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 19. 6. 2007
  • Důvody nuceného krmení vězňů na Guantánamu v kontextu Foucaultovy teorie moci 

   Defence status: DEFENDED
   Polák, Michal (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 23. 6. 2014
   Cílem této práce je vysvětlit, proč v dnešní době dochází k nucenému krmení protestních hladovkářů v americké věznici na Guantánamu, když je tato technika v mezinárodní právu zakázaná. K řešení jsem využil sociologii Michela ...
  • Důvody vyjadřování úcty seniorům: respekt k hrdinům nebo soucit se slabými? 

   Defence status: DEFENDED
   Terchová, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 15. 6. 2015
   This thesis deals with the concept of old age and respect towards seniors, which gone through significant change during history and that is the reason why the status of seniors in society has decreased and youth gained ...
  • Fyzické tresty ve výchově - Srovnávací studie chlapců a jejich rodičů 

   Defence status: DEFENDED
   Opočenská, Alena (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2009)
   Date of defense: 16. 6. 2009
   Bachelor's thesis "Corporal punishment in upbringing - The comparative survey of boys and their parents" deals with perception of corporal punishment by parents and children. The aim of this thesis is to discover if the ...
  • Gender jako faktor ovlivňující každodenní interakce 

   Defence status: DEFENDED
   Lacina, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2008)
   Date of defense: 2. 9. 2008
   The thesis "Gender as a factor that influences everyday interactions" deals with human behaviour in common situations in public places. I focused on a bus as a city means of transport, especially in the places where people ...
  • Genderové typy a stereotypy v reklamě 

   Defence status: DEFENDED
   Dušková, Alena (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 18. 6. 2007

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV