• Fotbalové dovednosti v tělesné výchově dívek na 1. stupni základní školy 

   Defence status: DEFENDED
   Samoelová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 19. 5. 2010
   Diplomová práce se zabývá fotbalovou dívky mladšího školního prvopočátků věku. Seznamuje přípravou čtenáře na základních školách pro s realizací návrhu na zkvalitnění fotbalových dovedností spolu s pohybovými dovednostmi ...
  • Jezdectví dětí mladšího školního věku v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Waldhegerová, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 13. 5. 2009
   Diplomová práce se zabývá jezdectvím dětí mladšího školního věku v České republice, informuje o jeho vývoji a seznamuje čtenáře s metodickými postupy v jezdectví ve světě. V diplomové práci jsou zmapovány možnosti jezdectví ...
  • Klasifikace předmětu tělesná výchova na 2. stupni základní školy 

   Defence status: DEFENDED
   Fučík, Petr (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 22. 5. 2007
   Klasifikace je zatím nejrozšířenější formou školního hodnocení a je spjata s historickým vývojem českého školství. Jako problém jsem si vytkl, zda současná situace společnosti vyžaduje změnu přístupu ke klasifikace předmětu ...
  • Klasifikace tělesné výchovy na 1. stupni základní školy 

   Defence status: DEFENDED
   Kubátová, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 19. 5. 2010
   Diplomová práce se zabývá zkoumáním klasifikace tělesné výchovy na 1. stupni ZŠ. Cílem této práce je vytvořit doporučení pro nastavení hodnotícího systému pro předmět tělesná výchova na 1. stupni ZŠ. Teoretická část vymezuje ...
  • Pohybová aktivita v životě člověka na Benešovsku 

   Defence status: DEFENDED
   Podroužková, Vanda (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 26. 5. 2009
  • Pohybové aktivity dětí v mateřských školách v Pardubicích 

   Defence status: DEFENDED
   Rutková, Božena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 22. 1. 2007
   The aim of may research work to learn if the amount of physical and sport activities and possibilities for the children in our kindergardens in Pardubice are saticfactory. The work was also focusing on meanings of the ...
  • Pohybové hry dětí ve věku 5 až 8 let se zaměřením na jejich harmonický vývoj 

   Defence status: DEFENDED
   Adamíčková, Alžběta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 18. 5. 2006
   Motoric games are one of the most popular and widespread activities at the primary and nursery schools. There is so many of them that they can be easily used during the whole year and across all school subjects. The thesis ...
  • Pohybové hry ve volejbalové přípravce na 1.stupni základní školy 

   Defence status: DEFENDED
   Boudová, Vladimíra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 17. 1. 2006
   Cílem této práce bylo sestavit baterii pohybových her pro přípravné volejbalové období a ověřit její účinnost pro efektivní rozvoj speciální motorické výkonnosti ve volejbalu u žákyň mladšího školního věku. Mohu konstatovat, ...
  • Úskalí při tvorbě školního vzdělávacího programu pro tělesnou výchovu na 2. stupni základní školy 

   Defence status: DEFENDED
   Tomková, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 15. 1. 2008
   Pro mou diplomovou práci volím problematiku týkající se tvorby školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, konkrétně školního vzdělávacího programu pro tělesnou výchovu na 2. stupni základní školy. Jedná se o ...
  • Vliv sportovní vybavenosti školy na tělesnou zdatnost žáků 

   Defence status: DEFENDED
   Pilař, Tomáš (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 20. 5. 2008
   Cíl této práce je zjistit za pomoci standardizovaných motorických testů tělesnou zdatnost žáků na vybraných základních školách a porovnat výsledky respondentů mezi školami, které mají různý stupeň vybavenosti. Tyto školy ...
  • Volejbal na základní škole 

   Defence status: DEFENDED
   Havlásek, Miroslav (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 18. 5. 2006
   A new document. Educational Framework, which has effect upon the teaching inclusive of the subject Physical Education, should come in operation in 2007. The requirement of thematical plans for Physical Education will bring ...
  • Volejbal ve výuce tělesné výchovy na 2. stupni základních škol 

   Defence status: DEFENDED
   Šabatková, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 26. 1. 2006
   Hlavním cílem diplomové práce je vypracování návrhu na zkvalitnění výuky volejbalu na 2. stupni základních škol. V souvislosti s tímto cílem se v práci hodlám zabývat zjišťováním informací týkajících se volejbalu, a to ...
  • Zavedení in-line bruslení do škol 

   Defence status: DEFENDED
   Hodicová, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 15. 5. 2007
   Teoretická část diplomové práce je řešena na základě uplatnění hned několika metod. Jedná se především o metody vyhledávání a porovnávání údajů, které se týkají vývoje in-line bruslení, přehledu druhů in-line bruslí a ...
  • Zdravotně orientovaná tělesná výchova na 2. stupni základní školy 

   Defence status: DEFENDED
   Vajdlová, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 24. 5. 2006
   Cílem této diplomové práce bylo na základě aktuálních informací týkajících se zdravotně orientované zdatnosti postihnout změny v testování a hodnocení tělesné zdatnosti na 2.stupni základní školy a prakticky ověřit užití ...
  • Zkvalitnění výuky volejbalu na základní škole 

   Defence status: DEFENDED
   Harčárová, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 25. 5. 2009
   Volejbal je jedním z nejčastěji hraných sportů u nás. Setkáváme se s ním v různých podobách. Ať jsou to sportovní kluby, zájmové kroužky dětí, ale i taková pěkná "česká plácaná", která se hraje na jakémkoliv hřišti s různým ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV