• An Analysis of Households Expenditure of Vietnamese Community living in the Czech Republic 

   Defence status: DEFENDED
   Vu Thi, Y My (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 20. 6. 2013
   The aim of the thesis is to describe the household expenditure of the Vietnamese who create the third largest ethnic group in the Czech Republic. We focus on how the house- hold budget is allocated to buy certain goods and ...
  • Analýza ekonomických metod aplikovaných v hodnocení dopadů regulace 

   Defence status: DEFENDED
   Malinská, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   V práci je analyzována problematika ekonomických metod hodnocení dopadů regulace (RIA). Je představen smysl systému RIA, předpoklady jeho efektivního fungování a místo RIA v rámci legislativního procesu Evropské unie a ...
  • The Aspects of Collaborative Procurement: Centralization, Scope and Different Market Structures 

   Defence status: DEFENDED
   Počarovská, Amália (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 31. 1. 2018
   Procurement centralization is a process that includes policy decisions on the appropriate level of collaboration, aggregation and standardization. We analyse the main aspects of collaborative procurement: centralization, ...
  • Corporate Governance Index for the Prague Stock Exchange and Zagreb Stock Exchange Listed Companies 

   Defence status: DEFENDED
   Ibrahimpašić, Tihana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 28. 6. 2012
   I | P a g e Abstract This thesis primarily focuses on the construction of a firm-specific index measuring the quality of corporate governance in the most liquid Czech and Croatian companies. The index is made by following ...
  • Finanční aspekty narovnání vztahu státu s církvemi a náboženskými společnostmi 

   Defence status: DEFENDED
   Linhartová, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   Finanční aspekty narovnání vztahu státu s církvemi a náboženskými společnostmi Abstrakt Návrh zákona o majetkovém narovnání vztahu státu s církvemi je prezentován především ve smyslu další zátěže pro státní rozpočet ČR. ...
  • The influence of shale gas on natural gas markets in Europe and North America 

   Defence status: DEFENDED
   Otradovec, Michal (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   This thesis studies the impact of shale gas on the integration of natural gas markets in Europe and North America. In our practical part we examine with hard data to what extent integration of natural gas markets exists ...
  • Natural Gas Comovement with Other Commodity Markets - A Wavelet Analysis 

   Defence status: DEFENDED
   Otradovec, Michal (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 14. 9. 2016
   Tato práce se zabývá dopadem břidlicového plynu na komoditní a akciové trhy v USA za použití Waveletového přístupu a časově-frekvenční dynamické korelace mezi zemním plynem a významnými představiteli komoditních trhů: ...
  • Oddlužení v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Malíčková, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 23. 9. 2014
   Oddlužení je v českém právním řádu zakotveno od roku 2008. Během šesti let účinnosti dané právní úpravy bylo podáno již 84 000 žádostí o povolení oddlužení a jejich počet stále roste. Pro empirickou část této práce jsem ...
  • Optimization of Material Costs in Škoda Auto a.s. 

   Defence status: DEFENDED
   Sezemský, Ondřej (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 20. 6. 2012
   ×ØÖ Ø Ì ÔÖÓ Ø Ñ Ü Ñ Þ Ø ÓÒ × Ø ÑÓ×Ø ÖÙ Ð Ø × Ø × Ø Ñ ×ž Ì × Ø × × Ð× Û Ø Ø × Ú Ò ÔÖÓ ×× × Ò ÓÒ Ó Ø ×Ø Ò ÑÓ×Ø ×Ù ×× ÙÐ ÓÑÔ ÒÝ Ò Ø Þ Ê ÔÙ Ð ¹ â Ó ÙØÓ ž×ž ¹ Ò Ô ÖØÑ ÒØ× Ø Ø ÒØ Ö ÒØÓ ×Ù ÔÖÓ ×× ×ž Ì ÑÓ×Ø ÓÑÑÓÒ Û Ý ØÓ Ò Ö × Ø ...
  • Transaction costs in public procurement 

   Defence status: DEFENDED
   Reimarová, Hana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 13. 9. 2011
   Termín veřejné zakázky se vztahuje k obchodu mezi veřejným a soukromým subjektem. Zadávání veřejných zakázek je upraveno zákonem o veřejných zakázkách který stanovuje pravidla pro veřejné zakázky a zároveň urrčuje podmínky ...
  • Transaction Costs in Public Procurement 

   Defence status: DEFENDED
   Reimarová, Hana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 21. 3. 2012
   Reimarová - Abstract The term public procurement refers to a contract between public entity and private companies. The public procurement contracts are regulated by the Public Procurement Act, which specifies the rules ...
  • Uspokojování věřitelů z provozních výnosů dlužníka - ekonomická analýza 

   Defence status: DEFENDED
   Zdeněk, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 11. 2. 2015
   Zákon č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (Insolvenční zákon) představuje významný zlom v přístupu k řešení úpadku obchodních společností. Nejpřevratnější změnou je bezesporu zavedení možnosti reorganizace ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV