Now showing items 1-20 of 32

  • Adaptační proces Filipínců v organizacích působících v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Hampl, Radek (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 15. 6. 2020
   4 Abstract The bachelor thesis deals with the process of adaptation of Filipinos in organizations operating in the Czech Republic. This thesis aims to analyze problems in the process of adaptation of workers in organizations. ...
  • Analýza personálních procesů a pozice personalisty v prostředí českých hokejových extraligových klubů 

   Defence status: DEFENDED
   Turecká, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   4 ABSTRAKT Extraligu ledního hokeje, nejvyšší hokejovou soutěž v České republice, hraje čtrnáct týmů, z toho pouze dva kluby mají ve své organizační struktuře pozici personalisty. Tato diplomová práce se zaměřuje na ...
  • Další vzdělávání osob s vysoce nadprůměrnou inteligencí 

   Defence status: DEFENDED
   Kolářová, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 6. 9. 2021
   Bakalářská práce se zabývá dalším vzděláváním osob s vysoce nadprůměrnou inteligencí. Seznamuje se současnými přístupy ke vzdělávání nadaných lidí a soustředí se na metody dalšího vzdělávání vhodných pro rozvoj vysoce ...
  • Emoční inteligence a její měření 

   Defence status: DEFENDED
   Štěpánková, Monika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 13. 9. 2013
   This bachelor thesis includes a summary of famous concepts of emotional intelligence and the use of them. The thesis briefly introduces with their basic features and measure methods connected to the concepts. By this, it ...
  • Krizový management organizací z pohledu HR v průběhu pandemie koronaviru 

   Defence status: DEFENDED
   Bečka, Alexander (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 14. 6. 2021
   Cílem bakalářské práce je zmapovat krizový management vybraných organizací z pohledu personálního řízení v průběhu pandemie koronaviru. Práce se nejprve zabývá definicí krize v organizaci, jejím vznikem a vývojem, a jejími ...
  • Mnemotechnika ve výuce dospělých cizímu jazyku 

   Defence status: DEFENDED
   Výmolová, Eliška (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 22. 6. 2016
   Cíl diplomové práce je analyzovat výuku cizího jazyka z hlediska užívání mnemotechnik jako specifických výukových postupů vedoucích k zapamatování si učiva. Práce rozebírá typy a fáze paměti a proces zapomínání, vymezuje ...
  • Mobbing jako aktuální problém, jeho řešení a možnosti prevence 

   Defence status: DEFENDED
   Svatoňová, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 9. 2013
   The presented bachelor thesis covers the topic of mobbing. This phenomenon can also be labelled as psychological terror or bullying in the workplace. The first part of the bachelor thesis is theoretical and describes how ...
  • Motivace pracovníků v období mladé a starší dospělosti 

   Defence status: DEFENDED
   Krchová, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 7. 6. 2013
   This thesis focuses on the topic of motivating workers, particularly on two groups of workers - workers in the life period of young adulthood and workers in the period of late middle adulthood. In the introduction the ...
  • Motivace učitelů základních a středních škol k dalšímu profesnímu vzdělávání v závislosti na jejich pracovní spokojenosti 

   Defence status: DEFENDED
   Prandstetterová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 15. 6. 2022
   The bachelor thesis deals with the motivation of elementary and high school teachers for further vocational education and the extent to which this motivation is related to their job satisfaction. The aim of the thesis is ...
  • Motivace učitelů základních škol k dalšímu vzdělávání v oblasti využívání ICT 

   Defence status: DEFENDED
   Chvojanová, Dominika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2023)
   Date of defense: 24. 1. 2023
   The aim of the diploma thesis is to analyse the motivation of lower secondary school teachers for continuing education in the field of ICT use. The work focuses on definition and basic characteristics of the profession of ...
  • Možnosti lektora v podpoře transferu měkkých dovedností do praxe účastníků kurzu 

   Defence status: DEFENDED
   Vlčinská, Jitka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 6. 9. 2021
   Cílem práce je odpovědět na otázku, čím vším může lektor měkkých dovedností podpořit, aby účastníci po skončení kurzu naučené skutečně aplikovali, tedy aby došlo k transferu učení do chování. Nejprve proto charakterizuje ...
  • Ovlivňování kvality pracovního života rozvojovými aktivitami 

   Defence status: DEFENDED
   Dufková, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 19. 9. 2013
   UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRAANDRAGOGIKY A PERSONÁLNÍHO ŘÍZENÍ Bc. Markéta Dufková Ovlivňování kvality pracovního života rozvojovými aktivitami (Influence of development activities on quality of ...
  • Podpora duševního zdraví na pracovišti 

   Defence status: DEFENDED
   Chladová, Nicole (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 6. 9. 2022
   This thesis deals with the topic of mental health promotion in the workplace, and it aims to analyse the impact of mental health promotion interventions on the mental health of employees. In the thesis the concept of mental ...
  • Pracovní stres a strategie jeho zvládání 

   Defence status: DEFENDED
   Beranová, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 9. 2014
   Bakalářská práce se ve své teoretické části zaměřuje nejprve na obecné pojetí stresu a jeho biologických a psychologických aspektů. Následně vymezuje specifika stresu v pracovním životě jedince, povahu působících stresorů ...
  • Problematika alkoholismu ve vztahu k pracovnímu životu 

   Defence status: DEFENDED
   Kohoutová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 28. 6. 2013
   Bakalářská práce se zabývá problematikou alkoholismu ve vztahu k pracovnímu životu. Pozornost je nejprve věnována alkoholismu jako takovému, a to z hlediska jeho pojetí, průběhu a jedince, který jím trpí. Dále se práce ...
  • Přínos supervize pro mentoringový vztah dobrovolníků s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Archalousová, Alena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 13. 9. 2013
   Cílem mé práce je zaměřit se na využití supervize jako vhodného způsobu rozvoje a podpory dobrovolníků, kteří věnují svůj volný čas dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí. Jejich práce je velmi náročná, neboť jako ...
  • Přínosy výcviku koučů 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Hotová, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 6. 9. 2022
   The diploma thesis deals with the subject of coaching and coaching training. The aim of this work is to analyze benefits of coaching and benefits of a coaching training. The study is firstly focused on historical evolution ...
  • Psychohygiena lektora dalšího vzdělávání 

   Defence status: DEFENDED
   Kučerová, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 6. 9. 2018
   The thesis addresses mental hygiene of lecturers in further education and focuses on a workplace. Mental hygiene is established as a set of preventive methods that lead to a well- balanced mental state. Poor mental hygiene ...
  • Rozdílné pohledy zúčastněných stran při získávání a výběru absolventů vysokých škol 

   Defence status: DEFENDED
   Beerová, Michala (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 18. 9. 2013
   4 Abstrakt Diplomová práce s názvem Rozdílné pohledy zúčastněných stran při získávání a výběru absolventů vysokých škol pojednává o možnostech realizace výběrového a náborového procesu pro absolventy. Práce zohledňuje ...
  • Rozvoj kompetencí lektorů soft skills: tvorba vzdělávací koncepce 

   Defence status: DEFENDED
   Hončová, Simona (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 16. 6. 2015
   Tato diplomová práce je věnována tématu rozvoje kompetencí u lektorů soft skills - měkkých kompetencí. Pozornost je věnována rolím, které lektor při výkonu svého povolání zastává, a s nimi souvisejícím lektorským kompetencím, ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV