• Adaptační proces Filipínců v organizacích působících v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Hampl, Radek (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 15. 6. 2020
   4 Abstract The bachelor thesis deals with the process of adaptation of Filipinos in organizations operating in the Czech Republic. This thesis aims to analyze problems in the process of adaptation of workers in organizations. ...
  • Analýza personálních procesů a pozice personalisty v prostředí českých hokejových extraligových klubů 

   Defence status: DEFENDED
   Turecká, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   4 ABSTRAKT Extraligu ledního hokeje, nejvyšší hokejovou soutěž v České republice, hraje čtrnáct týmů, z toho pouze dva kluby mají ve své organizační struktuře pozici personalisty. Tato diplomová práce se zaměřuje na ...
  • Emoční inteligence a její měření 

   Defence status: DEFENDED
   Štěpánková, Monika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 13. 9. 2013
   This bachelor thesis includes a summary of famous concepts of emotional intelligence and the use of them. The thesis briefly introduces with their basic features and measure methods connected to the concepts. By this, it ...
  • Mnemotechnika ve výuce dospělých cizímu jazyku 

   Defence status: DEFENDED
   Výmolová, Eliška (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 22. 6. 2016
   Cíl diplomové práce je analyzovat výuku cizího jazyka z hlediska užívání mnemotechnik jako specifických výukových postupů vedoucích k zapamatování si učiva. Práce rozebírá typy a fáze paměti a proces zapomínání, vymezuje ...
  • Mobbing jako aktuální problém, jeho řešení a možnosti prevence 

   Defence status: DEFENDED
   Svatoňová, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 9. 2013
   The presented bachelor thesis covers the topic of mobbing. This phenomenon can also be labelled as psychological terror or bullying in the workplace. The first part of the bachelor thesis is theoretical and describes how ...
  • Motivace pracovníků v období mladé a starší dospělosti 

   Defence status: DEFENDED
   Krchová, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 7. 6. 2013
   This thesis focuses on the topic of motivating workers, particularly on two groups of workers - workers in the life period of young adulthood and workers in the period of late middle adulthood. In the introduction the ...
  • Ovlivňování kvality pracovního života rozvojovými aktivitami 

   Defence status: DEFENDED
   Dufková, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 19. 9. 2013
   UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRAANDRAGOGIKY A PERSONÁLNÍHO ŘÍZENÍ Bc. Markéta Dufková Ovlivňování kvality pracovního života rozvojovými aktivitami (Influence of development activities on quality of ...
  • Pracovní stres a strategie jeho zvládání 

   Defence status: DEFENDED
   Beranová, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 9. 2014
   Bakalářská práce se ve své teoretické části zaměřuje nejprve na obecné pojetí stresu a jeho biologických a psychologických aspektů. Následně vymezuje specifika stresu v pracovním životě jedince, povahu působících stresorů ...
  • Problematika alkoholismu ve vztahu k pracovnímu životu 

   Defence status: DEFENDED
   Kohoutová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 28. 6. 2013
   Bakalářská práce se zabývá problematikou alkoholismu ve vztahu k pracovnímu životu. Pozornost je nejprve věnována alkoholismu jako takovému, a to z hlediska jeho pojetí, průběhu a jedince, který jím trpí. Dále se práce ...
  • Přínos supervize pro mentoringový vztah dobrovolníků s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Archalousová, Alena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 13. 9. 2013
   Cílem mé práce je zaměřit se na využití supervize jako vhodného způsobu rozvoje a podpory dobrovolníků, kteří věnují svůj volný čas dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí. Jejich práce je velmi náročná, neboť jako ...
  • Psychohygiena lektora dalšího vzdělávání 

   Defence status: DEFENDED
   Kučerová, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 6. 9. 2018
   The thesis addresses mental hygiene of lecturers in further education and focuses on a workplace. Mental hygiene is established as a set of preventive methods that lead to a well- balanced mental state. Poor mental hygiene ...
  • Rozdílné pohledy zúčastněných stran při získávání a výběru absolventů vysokých škol 

   Defence status: DEFENDED
   Beerová, Michala (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 18. 9. 2013
   4 Abstrakt Diplomová práce s názvem Rozdílné pohledy zúčastněných stran při získávání a výběru absolventů vysokých škol pojednává o možnostech realizace výběrového a náborového procesu pro absolventy. Práce zohledňuje ...
  • Rozvoj kompetencí lektorů soft skills: tvorba vzdělávací koncepce 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Hončová, Simona (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 18. 9. 2014
   Tato diplomová práce je věnována tématu rozvoje kompetencí u lektorů soft skills - měkkých kompetencí. Pozornost je věnována rolím, které lektor při výkonu svého povolání zastává, a s nimi souvisejícím lektorským kompetencím, ...
  • Rozvoj kompetencí lektorů soft skills: tvorba vzdělávací koncepce 

   Defence status: DEFENDED
   Hončová, Simona (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 16. 6. 2015
   Tato diplomová práce je věnována tématu rozvoje kompetencí u lektorů soft skills - měkkých kompetencí. Pozornost je věnována rolím, které lektor při výkonu svého povolání zastává, a s nimi souvisejícím lektorským kompetencím, ...
  • Specifika a nástroje poradenského procesu v dalším profesním vzdělávání 

   Defence status: DEFENDED
   Shershun, Kristina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 1. 9. 2016
   Bakalářská práce je zaměřená na metodologické aspekty kariérového poradenství. Zabývá se terminologickou diskuzí ohledně definice pojmu poradenství a oblastmi jeho využití v kontextu vzdělávání dospělých. Věnuje se ...
  • Uplatnění 360stupňové zpětné vazby 

   Defence status: DEFENDED
   Sýkorová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 19. 9. 2013
   This thesis focuses on the topic of the 360-Degree Feedback with the emphasis on the application of this technique. In the theoretical part of the thesis is described the process of the 360-Degree Feedback with the accent ...
  • Uplatnění metody koučinku v pohybové terapii se zaměřením na rozvoj osobnosti 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Papajiková, Miroslava (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 1. 9. 2016
   Tato práce je zaměřena na možnosti propojení metody koučinku a pohybové terapie v oblasti psychického rozvoje osobnosti. Autorka vysvětluje pojmy související s koučinkem a pohybovou terapií a seznamuje čtenáře se současnou ...
  • Vliv pražského a ostravského regionu na postoje retailových vedoucích k dalšímu vzdělávání 

   Defence status: DEFENDED
   Beitlová, Michaela Ema (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 12. 9. 2018
   This diploma thesis is focused on influence of regions on attitudes towards continuing education. The aim of this diploma thesis is to identify influence of Prague and Ostrava region to attitudes towards continuing education. ...
  • Vliv procesu výběru pracovníků na vnímání organizace kandidáty z řad absolventů 

   Defence status: DEFENDED
   Beranová, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 1. 2. 2017
   Diplomová práce se zabývá tématem výběru pracovníků v organizacích a vnímáním tohoto procesu ze strany kandidátů z řad absolventů. Základním cílem práce je identifikace faktorů v rámci výběrového procesu, které zvolená ...
  • Vliv stylu vedení na motivovanost zaměstnanců zodpovídat za vlastní rozvoj 

   Defence status: DEFENDED
   Hájková, Dina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 7. 6. 2013
   Tato diplomová práce je věnována rozvoji zaměstnanců v organizaci, jejich motivaci k dalšímu sebevzdělávání a formulaci doporučení směřujících k relevantnímu využívání stimulačních a motivačních prvků. Pozornost bude ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV