• Analýza GPS dat v orientačních sportech 

   Defence status: DEFENDED
   Picek, Štěpán (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 7. 7. 2020
   In orienteering sports, there are many analytical tools used for determining the performance of competitors and the visualization of the routes. However, none of these tools allows automatic comparison and subsequent ...
  • Genetic Approach To Hypercube Problems 

   Defence status: DEFENDED
   Kuboň, David (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 7. 9. 2017
   The main focus of this thesis are hypercubes. In the first part, we introduce hypercubes, which form an interesting class of graphs that has practical uses in networks and distributed computing. Because of their varied ...
  • Hamiltonicity of hypercubes without k-snakes and k-coils 

   Defence status: DEFENDED
   Pěgřímek, David (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 20. 6. 2016
   Had (cívka) je indukovaná cesta (cyklus) v hyperkrychli. Jsou známí především problé- mem hada v krabici (cívky v krabici) snažící se najít nejdelšího hada (cívku) v hyperkrychli. Jejich zobecnění k-hadi (k-cívky) zachovávají ...
  • Hamiltonovské kružnice v hyperkrychlích s odstraněnými vrcholy 

   Defence status: DEFENDED
   Pěgřímek, David (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 20. 6. 2013
   V roce 2001 Stephen Locke vyslovil hypotézu, že pro každou vyváženou množinu F obsahující 2k vadných vrcholů n-rozměrné hyperkrychle Qn, kde n ≥ k +2 a k ≥ 1, je graf Qn −F hamiltonovský. Hypotéza je stále otevřená, byť ...
  • Parity vertex colorings 

   Defence status: DEFENDED
   Soukup, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 22. 6. 2018
   A parity path in a vertex colouring of a graph G is a path in which every colour is used even number of times. A parity vertex colouring is a vertex colouring having no parity path. Let χp(G) be the minimal number of colours ...
  • Rozklady propojovacích sítí na dlouhé cesty 

   Defence status: DEFENDED
   Měkuta, Kryštof (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   ◆á③❡✈ ♣rá❝❡✿ ❘♦③❦❧❛❞② ♣r♦♣♦❥♦✈❛❝í❝❤ sítí ♥❛ ❞❧♦✉❤é ❝❡st② ❆✉t♦r✿ ❑r②➨t♦❢ ▼➙❦✉t❛ ❑❛t❡❞r❛✿ ❑❛t❡❞r❛ t❡♦r❡t✐❝❦é ✐♥❢♦r♠❛t✐❦② ❛ ♠❛t❡♠❛t✐❝❦é ❧♦❣✐❦② ❱❡❞♦✉❝í ❜❛❦❛❧á➦s❦é ♣rá❝❡✿ ▼❣r✳ P❡tr ●r❡❣♦r✱ P❤✳❉✳✱ ❑❚■▼▲ ❆❜str❛❦t✿ ❱ tét♦ ♣rá❝✐ ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV