• Budgetary vs. non-budgetary benefits of the EU enlargement 

   Defence status: DEFENDED
   Kraicová, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 7. 9. 2010
   Cílem této práce je porovnání relativního významu rozpočtových a nerozpočtových výhod získaných novými členskými státy po přistoupení k Evropské Unii v roce 2004. K tomuto účelu je vytvořen komplexní teoretický rámec ...
  • Business stratégie Call centra 

   Defence status: DEFENDED
   Janotková, Dagmar (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 14. 6. 2010
   Téma bakalárskej práce je "Business stratégie Call centra". Cieľom práce je skúmať závislosť počtu hovorov na Kontakné centrum spoločnosti České dráhy, a. s. na faktore ročných období a faktore počasia. Teoretická časť je ...
  • Capital Regulation, Bank Ownership and Bank Risks: Evidence from Central and Eastern Europe, and Asia 

   Defence status: DEFENDED
   Gwee, Tian Jie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 22. 6. 2016
   Tato práce zkoumá tři hypotézy ohledně vztahu mezi vlastnickou strukturou bank a podstupovaným rizikem, kdy regulace kapitálu slouží jako proměnná zprostředkující vliv vlastnické struktury. Empirická analýza využívá rovnic, ...
  • A Competition on Market with Protection 

   Defence status: DEFENDED
   Koubele, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   Cílem této bakalářské práce je namodelovat trh s poskytováním bezpečnosti, kde poskytovatelé ochrany mohou soutěžit o své klienty cenovou konkurencí, ale také vojenskými silami. Kromě standardního analytického přístupu ...
  • Convergence across the four Central and Eastern European states: Panel Data Approaches 

   Defence status: DEFENDED
   Akhmetov, Daniyar (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 23. 6. 2010
   The aim of the work is to analyze the convergence in the Czech Republic for the period of 1996- 2006. The paper is based primarily on the Barro and Sala-i-Martin's theories of convergence of sub-national territorial units. ...
  • Defence Expenditures in Western Countries: Panel Data Analysis 

   Defence status: DEFENDED
   Sosnovec, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 18. 6. 2015
   Cílem této práce je identifikovat nejdůležitější faktory ovlivňující výdaje na obranu států NATO a ostatních Západních států. K tomu jsou použity ekonometrické nástroje aplikované na datový panel skládající se z pozorování ...
  • Determinants of Web-Based CSR Disclosure in the Retail Sector of the Czech Republic 

   Defence status: DEFENDED
   Mjartanová, Viktória (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
   A b s tra c t Corporate social responsibility (CSR) is an engaging, momentous aspect of current business practices. Firm s may build and reinforce stakeholder relationships by taking part in CSR projects. Companies, operating ...
  • Do Small Countries Outcompete Large Countries in Diesel Taxes? Evidence from the EU-16 

   Defence status: DEFENDED
   Krotil, Kryštof (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 19. 6. 2013
   This thesis investigates what drives the diesel fuel taxation policy of European countries and, in particular, assesses the importance of tax competition. Using panel data of diesel prices for both noncommercial and ...
  • Economic Policy in Electoral Platforms of the Czech Political Parties in 2017 

   Defence status: DEFENDED
   Vaněk, Karel (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2021)
   Date of defense: 8. 9. 2021
   The goal of this thesis is to examine eligibility of the predictions of coalitions in the Chamber of Deputies in Czech Republic based on the economic electoral platforms. A data set for the years 2013 and 2017 is used based ...
  • Effect of expectations on civil-war and its recurrence 

   Defence status: DEFENDED
   Kořánová, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 18. 9. 2017
   The goal of this thesis is to shed light on the efect of expectations on the civil war and its recurrence. We use a dataset that covers over 90 countries over the period of 1970-2014. First, we introduce proxy-variables ...
  • The Effects of Nominal Caps in Fragmented Budget Process 

   Defence status: DEFENDED
   Hlavsa, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2008)
   Date of defense: 18. 6. 2008
  • Efficiency of hospitals in the Czech Republic : DEA & SFA applications 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 30. 3. 2011
   Rigorózní práce hodnotí efektivitu 99 českých nemocnic v letech 2001-2008 metodou obalu dat (DEA) a stochastickou obálkovou analýzou (SFA). Testuje slučitelnost výsledků z obou metod. Zjišťuje, že obě metody podávají kval- ...
  • Ekonómia a religiozita 

   Defence status: DEFENDED
   Polačko, Pavol (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2009)
   Date of defense: 8. 9. 2009
  • Empirická analýza efektivity fotbalových klubů anglické Premier League v sezoně 2019/20 

   Defence status: DEFENDED
   Smola, Vojtěch (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2021)
   Date of defense: 7. 9. 2021
   This paper focuses on an empirical analysis of the efficiency of English Premier League football clubs. Scholarly papers, that have focused on this topic previously, have reached different conclusions. The aim of this ...
  • Equilibrium in the jungle 

   Defence status: DEFENDED
   Havlena, Jiří (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 27. 1. 2016
   Tato bakalářská práce nejprve představuje model džungle, ve které jsou ekonomické transakce řízeny nátlakem. Džungle úzce souvisí s modelem směnné ekonomiky. Rozdíly mezi oběmi situacemi jsou diskutovány, spotřební množiny ...
  • Essays on Health Economics and Health Policy 

   Defence status: DEFENDED
   Votápková, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Date of defense: 13. 5. 2020
   Dissertation Thesis: Essays on Health Economics and Health Policy Author: PhDr. Jana Votápková Advisor: doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D. Academic year: 2019/2020 This dissertation thesis is a collection of three applied ...
  • Experimental Testing of Game-Theoretic Predictions: The Ultimatum Game 

   Defence status: DEFENDED
   Matysková, Ludmila (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 14. 9. 2011
   Práce se zaměřuje na ověřování teoretických předpovědí ohledně ultimatum game pomocí kontrolovaných experimentů. Tato hra se stala jednou z nejvíce zkoumaných her z oblasti vyjednávání, jakožto jedné části teorie her. ...
  • Fiscal Federalism: Decentralization, Taxation and Efficiency 

   Defence status: DEFENDED
   Majstrová, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2008)
   Date of defense: 19. 6. 2008
  • Fish wars : dynamic externality in fishing 

   Defence status: DEFENDED
   Fiala, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 15. 6. 2010
   Dramatický stav světové populace ryb je často připisován volnému přístupu do oblastí rybolovu a neomezenému právu v nich lovit. V této práce se zabýváme důsledkem tohoto neomezeného přístupu ke zdrojům z hlediska teorie ...
  • Global Games 

   Defence status: DEFENDED
   Fiala, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
   Tato diplomová práce se zabývá koordinačním problémem za nejistoty. Zabýváme se modelem koordinační hry s kontinuem hráčů, ve kterém určitá část hráčů musí zvolit stejnou akci, aby docílila změny režimu. Verze tohoto modelu ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV