• Jak hodnotí žáci a jejich rodiče zpětně přechod na víceleté gymnázium? 

   Slanařová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 26. 5. 2016
   Víceletá gymnázia jsou dlouholetou součástí českého vzdělávacího systému a zároveň jsou v odborné společnosti jednou z nejdiskutovanější institucí z pohledu přínosnosti. Proto je realizována celá řada studií, které zjišťují ...
  • Jak ředitelé přidělují učitelé do jednotlivých tříd? 

   Boušková, Monika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 19. 6. 2013
   Vzdělávací systém v České republice umožňuje rozřazovat žáky dle jejich schopností na prvním a druhém stupni základní školy. Učitelé jsou tedy přidělování k žákům do výběrových, či nevýběrových tříd a skupin řediteli, nebo ...
  • Jak vedení výběrových základních škol přiděluje učitele do tříd? 

   Kadrnožková, Monika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 14. 2. 2019
   The dissertation deals with the topic of how the school management of Czech primary schools assign teachers to classrooms. The aim of the thesis was to define the system of assigning teachers to classrooms at schools ...
  • Proč žáci volí víceletá gymnázia? 

   Slanařová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 19. 9. 2013
   The Czech educational system offers primary school children the possibility to proceed in the lower-secondary education at a multi-year gymnasium. This bachelor's thesis examines the students' change from a basic school ...
  • Přechod žáků na víceletá gymnázia 

   Holubová, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 1. 2010
   Český vzdělávací systém umožňuje rozdělení žáků po absolvování prvního stupně základní školy podle jejich schopností do různých typů škol. Tato diplomová práce se zabývá přechodem žáků na víceletá gymnázia a chce analyzovat ...
  • Rozhodovací proces rodičů o odkladu povinné školní docházky 

   Svobodová, Zuzana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 27. 6. 2016
   Disertační práce popisuje rozhodovací proces rodičů o odložení povinné školní docházky nebo jejím zahájení v termínu. Kvalitativní výzkum je založený na celkem 41 polostrukturovaných rozhovorech s rodiči a dvou ohniskových ...
  • Specifika přístupu pedagogů k sociálně znevýhodněným dětem 

   Volfová, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 29. 5. 2015
   Cílem této diplomové práce je komplexně zmapovat názory pedagogů ve vztahu ke vzdělávání sociokulturně znevýhodněných dětí. K dosažení tohoto cíle byli za pomoci dotazníku osloveni učitelé přípravných ročníků, prvních a ...
  • Spravedlivé hodnocení žáků ve škole - očima žáků a učitelů 

   Raška, Dominik (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 3. 9. 2015
  • Volba další vzdělávací dráhy u žáků devátých ročníků roudnických základních škol 

   Štubňová, Miroslava (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 8. 9. 2011
   Shrnutí Cílem diplomové práce s názvem Volba další vzdělávací dráhy u žáků devátých ročníků roudnických základních škol je na základě odborné literatury popsat faktory, které ovlivňují studijní kariéru jedince, především ...
  • Změna třídního klimatu po odchodu žáků na osmiletá gymnázia 

   Holubová, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 17. 5. 2018
   Cílem disertační práce je porovnat psychosociální klima školních tříd v 5. a 6. ročnících základních škol, kde důsledkem odchodu žáků do osmiletých gymnázií jsou značné organizační změny v třídních skupinách. Toto téma ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV