• Ana Teresa Pereirová: Karen 

   Defence status: DEFENDED
   Tietzová, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 28. 1. 2021
   This masters thesis focuses on the work of Ana Teresa Pereira, a contemporary Madeiran author, introducing parts of Karen, her most famous novel so far, to the Czech literary audience. The thesis sets Pereira's proses ...
  • Brazilský spiritismus: historie a současnost 

   Defence status: DEFENDED
   Puskásová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 28. 1. 2021
   The present master's thesis deals with the characteristics and development of spiritism in Brazil. It presents the main ideas and a brief overview of the precursors of the spiritist movement. It describes in detail the ...
  • Candomblé: Historie a současnost 

   Defence status: DEFENDED
   Vegnerová, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 9. 2016
   Diplomová práce podává ucelenou představu o fenoménech (re)afrikanizace a desynkretizace candomblé, jednoho z brazilských náboženství afrického původu. První část práce spočívá v představení těchto náboženství, vysvětlení ...
  • Cruz e Sousa: "zazděný" básník brazilského symbolismu 

   Defence status: DEFENDED
   Korpaczewski, Pavla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 6. 9. 2019
   This master's thesis deals with the analyse the poem in prose "Walled-in" by Brazilian black symbolist poet João da Cruz e Sousa. At the beginning it outlines the author's life and work. An insight into the starting points ...
  • Češi v Portugalsku 

   Defence status: DEFENDED
   Svatošová, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 31. 1. 2018
   Češi v Portugalsku Práce mapuje rozličné faktory, které utvářely pohledy českých cestovatelů na Portugalsko ve dvacátém a dvacátém prvním století. Zaměřuje se na analýzu a syntézu sedmi cestopisů z tohoto období: Za horama ...
  • Dánský rytíř Sophie de Melo Breyner Andresenové 

   Defence status: DEFENDED
   Jandová, Karolína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 31. 1. 2018
   Cílem této bakalářské práce je překlad povídky O Cavaleiro da Dinamarca Sophie de Mello Breyner Andresen. Teoretická část práce je věnovaná představení literárněhistorického kontextu a díla Sophie de Mello Breyner Andresen ...
  • Francisco José Tenreiro a osamostatnění Svatého Tomáše a Princova ostrova 

   Defence status: DEFENDED
   Zeman, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   Francisco José Tenreiro a osamostatnění Svatého Tomáše a Princova ostrova Tato práce si klade za cíl vykreslit mnohostrannou osobnost básníka, geografa, univerzitního profesora, spoluzakladatele lisabonského Centra afrických ...
  • Hledání podle G. H. 

   Defence status: DEFENDED
   Vavřínek, Filip (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 13. 6. 2018
   Diplomová práce Hledání podle G. H. si klade za cíl představit prózu Pašije podle G. H. brazilské spisovatelky Clarice Lispectorové (1920-1977) a zkoumat toto dílo ve vztahu k biblickým motivům, které se v díle objevují. ...
  • Konkrétní poezie: případ Augusto de Campos 

   Defence status: DEFENDED
   Korpaczewski, Pavla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   Tato práce je rozdělena do sedmi částí. V úvodní části se věnuji experimentální poezii jako celku. Ve druhé části se obracím k historickému pozadí brazilské konkrétní poezie. Ve třetí části se dostávám ke skupině Noigandres ...
  • Lusofónia ako minulosť, prítomnosť a budúcnosť 

   Defence status: DEFENDED
   Sivčáková, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 4. 9. 2020
   This thesis will take a closer look at the relatively new and multifaceted concept of Lusophony. It begins with a brief introduction to Portuguese colonial history and postcolonial development with a focus on the connection ...
  • Mezi realitou a fikcí: U Dona Juana Antonia Callada 

   Defence status: DEFENDED
   Foretová, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 4. 9. 2020
   This thesis deals with the twentieth century Brazilian writer Antônio Callado and his novels written during the Brazilian dictatorship. The aim of this work is to bring the author's literary work, which has not been ...
  • Minulosť, prítomnosť a budúcnosť v diele Josého Eduarda Agualusy 

   Defence status: DEFENDED
   Niňajová, Alena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 14. 6. 2017
   This study aims to analyze the aspect of national and cultural identity in the works of the contemporary Angolan writer José Eduardo Agualusa. This master‛s thesis contains a brief introduction to the history of Angola, ...
  • Obraz mosambickej ženy v románe Pauliny Chizianeovej Niketche 

   Defence status: DEFENDED
   Sivčáková, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 9. 2016
   Predmetom tejto bakalárskej práce je analýza románu Niketche: Uma história de poligamia od Pauliny Chizianovej, a to predovšetkým s ohľadom na postavenie mozambickej ženy. Zachytáva život protagonistky Rami, ktorá je ...
  • Počátky českého překladu z portugalsky psaných literatur (1898-1948) 

   Defence status: DEFENDED
   Šantorová, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 4. 9. 2020
   The present diploma thesis is focused on the history of Czech translations from Portuguese and Brazilian literatures between 1898, when the first book translation from Portuguese was published, and 1948, when the Czechoslovak ...
  • Portugalistika na FF UK: vznik a dějiny oboru 

   Defence status: DEFENDED
   Vavřínek, Filip (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 2. 2. 2016
   Předložená práce si klade za cíl představit vznik, postupné formování a historii pražské portugalistiky do roku 1989. Vlastní text je výsledkem komparace historických materiálů se vzpomínkami bývalých studentů či pedagogů. ...
  • Proměny domu (analýza domu v portugalském románu 20. století) 

   Defence status: DEFENDED
   Válová, Karolina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 15. 6. 2018
   The dissertation under the title Transformations of the Concept of House (An Analysis of the House in the 20th Century Portuguese Novel) endeavours to map the concept, portrayal and primarily the transformations of the ...
  • Symbolika prostoru v povídkách Clarice Lispectorové 

   Defence status: DEFENDED
   Šatavová, Hedvika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 16. 6. 2015
   Tato bakalářská práce se zabývá otázkou kategorie prostoru v povídkové tvorbě brazilské spisovatelky 20. století Clarice Lispectorové (1920-1977). Nejprve je stručně představena osobnost autorky, poté je v teoretické části ...
  • Ukázněná láska Lygie Fagundes Tellesové 

   Defence status: DEFENDED
   Škapová, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   Soubor fragmentů Ukázněná láska brazilské prozaičky Lygie Fagundes Tellesové představuje jisté vybočení z její rozsáhlé povídkové a románové tvorby. Obsahuje drobné úvahy, vzpomínky, záznamy z cest, sny a fikce, propojené ...
  • Zmnožení subjektu v prózách Mária de Sá-Carneira 

   Defence status: DEFENDED
   Kráčmarová, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 9. 2017
   This bachelor thesis deals with the theme of the subject and its multiplication in selected prose works by the Portuguese modernist Mário de Sá-Carneiro. Initially, the literary development of the so-called First Portuguese ...
  • Zvířecí postavy v portugalské a brazilské ústní slovesnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Krajanská, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 3. 9. 2020
   In this work we deal with an analysis of roles occupied by seven animal characters chosen from Portuguese and Brazilian folk literatures. Our objective is to find out if it is possible that different animals from different ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV