• Advanced Learners and Native Speakers in Czech ELT Classes 

   Defence status: DEFENDED
   Fojtík, David (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 2. 9. 2020
   Keywords: Advanced learners, bilingual students, vocabulary, student vocabulary size, case study, receptive vocabulary, productive vocabulary Secondary-school teachers at Czech schools are encountering an increasing number ...
  • Cohesive devices and their counterparts in music 

   Defence status: DEFENDED
   Hubinová, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 5. 9. 2019
   This bachelor thesis deals with the similarity between a text and a short musical composition. Particularly, whether there are relationships in the musical composition that could be considered as parallels to linguistic ...
  • The Correlations between Perceived Fluency and Productive Fluency in the Speech of Advanced Czech Speakers of English 

   Defence status: DEFENDED
   Banýrová, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 10. 9. 2019
   Diplomová práce se zabývá tématem plynulosti žákovského jazyka, konkrétněji verbální a vnímanou plynulostí. Plynulost žákovského jazyka, plynulost českých žáků angličtiny nevyjímaje, nebyla dosud dostatečně prozkoumána. ...
  • The current position of drill in ELT 

   Defence status: DEFENDED
   Hájková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 9. 2014
   v českém jazyce Cíl práce: Autorka má za úkol v diplomové práci popsat současné využívání drilu při výuce anglického jazyka a zhodnotit recepci drilu v jazykové škole, která má dril jako hlavní nástroj výuky. Dril je ...
  • Current trends in teaching listening 

   Defence status: DEFENDED
   Vognarová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 9. 2016
   Tato diplomová práce se zabývá současnými trendy ve výce poslechu tak jak jsou prezentovány v řadě článků publikovaných v různých žurnálech a především v knize Johna Fielda: Listening in the Language Classroom, který ...
  • The Efficiency of Graded Readers for Teaching Vocabulary: A Combination of Two Approaches 

   Defence status: DEFENDED
   Sedláček, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
   Diplomová práce se zabývá vztahem mezi zjednodušenou četbou a výukou slovní zásoby. V práci se pokoušíme zjistit, zda zjednodušená četba skutečně vede k akvizici slovní zásoby na základě poskytnutého kontextu. Kromě toho ...
  • Errors in expressing the past in advanced EFL learners with Spanish as L1 

   Defence status: DEFENDED
   Balgová, Šárka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 19. 6. 2018
   Tato bakalářská práce je založena na žákovském korpusu mluvené angličtiny a jejím cílem je analýza chyb ve vyjadřování minulosti, kterých se dopouštějí pokročilí španělští mluvčí angličtiny. Bakalářská práce je rozdělena ...
  • Errors in expressing the past in advanced EFL learners with Spanish as L1 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Balgová, Šárka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 30. 1. 2018
   Cílem této bakalářské práce je analýza chyb provedených rodilými mluvčími španělštiny jakožto pokročilými studenty anglického jazyka ve vyjadřování minulosti v žákovském korpusu mluvené angličtiny. Bakalářská práce je ...
  • Errors in the usage of article in advanced EFL learners with Spanish as L1 

   Defence status: DEFENDED
   Hubáčková, Iva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 19. 6. 2018
   Cílem této bakalářské práce bylo zjistit, v kterých kontextech dělají pokročilí španělští mluvčí angličtiny nejvíce chyb v užívání členů a do jaké míry lze v těchto případech hovořit o chybách způsobených transferem. Výzkum ...
  • Errors in the use of articles in advanced EFL learners with Czech as L1 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Ľuba, Peter (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 9. 2018
  • Errors in the use of articles in Czech advanced learner English 

   Defence status: DEFENDED
   Pazderová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 5. 9. 2019
   The thesis analyses errors in the use of articles in advanced learner English and the aim is to determine the type of nominal reference which is the most problematic to L1 Czech speakers. The first part deals with the ...
  • Examining lexical complexity in the written production of L2 proficient learners of English 

   Defence status: DEFENDED
   Sotona, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 27. 1. 2022
   Diplomová práce analyzuje lexikální komplexnost písemného jazyka nerodilých mluvčí (L2) anglického jazyka na úrovni C2 s následnou komparací výsledné lexikální komplexnosti s komplexností u rodilých mluvčí (L1). Lexikální ...
  • Explicit information on pronunciation in EFL coursebooks used at Czech upper-secondary schools 

   Defence status: DEFENDED
   Brabcová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 24. 5. 2018
   Přestože je výslovnost považována za důležitou jazykovou kompetenci, v hodinách angličtiny jí obvykle není věnováno moc pozornosti. Učitelé sami přiznávají, že nejsou dostatečně kvalifikovaní tuto jazykovou oblast učit, a ...
  • Filled pauses in learner and native English 

   Defence status: DEFENDED
   Pylypiuk, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 17. 6. 2019
   Vyplněné pauzy v žákovské a rodilé angličtině Abstrakt Tato bakalářská práce analyzuje vyplněné pauzy jako jev váhání v řeči rodilých a pokročilých mluvčích anglického jazyka. Cílem práce je prozkoumat fenomén vyplněných ...
  • Fluency markers in the speech of advanced learners of English before and after a study stay in an English-speaking country 

   Defence status: DEFENDED
   Sobolevská, Simona (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 18. 6. 2020
   This thesis analyses productive fluency of advanced learners of English and the aim is to find out if study abroad causes changes in the productive fluency of advanced learners of English. The first part deals with definition ...
  • Grading in English lessons at secondary schools 

   Defence status: DEFENDED
   Dodecká, Ivana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 10. 9. 2021
   Cieľom práce bolo zistiť, akým spôsobom učitelia angličtiny na stredných školách klasifikujú prácu svojich žiakov a určiť, do akej miery učitelia postupujú systematicky a aké sú v týchto systémoch slabé miesta. Na zber dát ...
  • "I I erm I thought": Selected performance phenomena of Czech advanced speakers of English in comparison with the native speaker norm 

   Defence status: DEFENDED
   Štěpánová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Předkládaná diplomová práce se zabývá dvěma typy prvků řečového managementu, a to vyplněnými pauzami a opakováními. Oba tyto prvky se přirozeně vyskytují v mluvené řeči a nijak nenarušují porozumění. Jejich hlavní funkcí ...
  • Indefinite Article and Definiteness of Nouns in Corpus-based ELT 

   Defence status: DEFENDED
   Bulantová, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 9. 2018
   This BA thesis aims to compare two distinct approaches towards grammar explanation in ELT: deductive and inductive. The deductive method is commonly used in traditional curricula. The learners are presented with the ...
  • Language and content integration models in ELT 

   Defence status: DEFENDED
   Synková, Blanka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 9. 2014
   Tato diplomová práce z oblasti výuky anglického jazyka se zabývá problematikou integrace jazyka a obsahu v širokém smyslu. Pojednává tedy nejen o CLILu, ale i jiných modelech výuky angličtiny založené na obsahu, zejména ...
  • Language transfer and fluency 

   Defence status: DEFENDED
   Jiřelová, Karolina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 29. 1. 2018
   Předkládaná diplomová práce zkoumá fenomén jazykového transferu v oblasti plynulosti spontánního mluveného projevu českých pokročilých mluvčích angličtiny. Konkrétně se zabývá přenosem tempa řeči a dvou vybraných prvků ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV