• The current position of drill in ELT 

   Hájková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 9. 2014
   v českém jazyce Cíl práce: Autorka má za úkol v diplomové práci popsat současné využívání drilu při výuce anglického jazyka a zhodnotit recepci drilu v jazykové škole, která má dril jako hlavní nástroj výuky. Dril je ...
  • Current trends in teaching listening 

   Vognarová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 9. 2016
   Tato diplomová práce se zabývá současnými trendy ve výce poslechu tak jak jsou prezentovány v řadě článků publikovaných v různých žurnálech a především v knize Johna Fielda: Listening in the Language Classroom, který ...
  • The Efficiency of Graded Readers for Teaching Vocabulary: A Combination of Two Approaches 

   Sedláček, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
   Diplomová práce se zabývá vztahem mezi zjednodušenou četbou a výukou slovní zásoby. V práci se pokoušíme zjistit, zda zjednodušená četba skutečně vede k akvizici slovní zásoby na základě poskytnutého kontextu. Kromě toho ...
  • Errors in expressing the past in advanced EFL learners with Spanish as L1 

   Balgová, Šárka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 30. 1. 2018
   Cílem této bakalářské práce je analýza chyb provedených rodilými mluvčími španělštiny jakožto pokročilými studenty anglického jazyka ve vyjadřování minulosti v žákovském korpusu mluvené angličtiny. Bakalářská práce je ...
  • Errors in expressing the past in advanced EFL learners with Spanish as L1 

   Balgová, Šárka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 19. 6. 2018
   Tato bakalářská práce je založena na žákovském korpusu mluvené angličtiny a jejím cílem je analýza chyb ve vyjadřování minulosti, kterých se dopouštějí pokročilí španělští mluvčí angličtiny. Bakalářská práce je rozdělena ...
  • Errors in the usage of article in advanced EFL learners with Spanish as L1 

   Hubáčková, Iva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 19. 6. 2018
   Cílem této bakalářské práce bylo zjistit, v kterých kontextech dělají pokročilí španělští mluvčí angličtiny nejvíce chyb v užívání členů a do jaké míry lze v těchto případech hovořit o chybách způsobených transferem. Výzkum ...
  • Errors in the use of articles in advanced EFL learners with Czech as L1 

   Ľuba, Peter (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 9. 2018
  • Explicit information on pronunciation in EFL coursebooks used at Czech upper-secondary schools 

   Brabcová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 24. 5. 2018
   Přestože je výslovnost považována za důležitou jazykovou kompetenci, v hodinách angličtiny jí obvykle není věnováno moc pozornosti. Učitelé sami přiznávají, že nejsou dostatečně kvalifikovaní tuto jazykovou oblast učit, a ...
  • Filled pauses in learner and native English 

   Pylypiuk, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 17. 6. 2019
   Vyplněné pauzy v žákovské a rodilé angličtině Abstrakt Tato bakalářská práce analyzuje vyplněné pauzy jako jev váhání v řeči rodilých a pokročilých mluvčích anglického jazyka. Cílem práce je prozkoumat fenomén vyplněných ...
  • "I I erm I thought": Selected performance phenomena of Czech advanced speakers of English in comparison with the native speaker norm 

   Štěpánová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Předkládaná diplomová práce se zabývá dvěma typy prvků řečového managementu, a to vyplněnými pauzami a opakováními. Oba tyto prvky se přirozeně vyskytují v mluvené řeči a nijak nenarušují porozumění. Jejich hlavní funkcí ...
  • Indefinite Article and Definiteness of Nouns in Corpus-based ELT 

   Bulantová, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 9. 2018
   This BA thesis aims to compare two distinct approaches towards grammar explanation in ELT: deductive and inductive. The deductive method is commonly used in traditional curricula. The learners are presented with the ...
  • Language and content integration models in ELT 

   Synková, Blanka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 9. 2014
   Tato diplomová práce z oblasti výuky anglického jazyka se zabývá problematikou integrace jazyka a obsahu v širokém smyslu. Pojednává tedy nejen o CLILu, ale i jiných modelech výuky angličtiny založené na obsahu, zejména ...
  • Language transfer and fluency 

   Jiřelová, Karolina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 29. 1. 2018
   Předkládaná diplomová práce zkoumá fenomén jazykového transferu v oblasti plynulosti spontánního mluveného projevu českých pokročilých mluvčích angličtiny. Konkrétně se zabývá přenosem tempa řeči a dvou vybraných prvků ...
  • N-grams in the speech of Czech and native speakers of English 

   Zvěřinová, Simona (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 9. 2016
   Diplomová práce se zabývá analýzou opakovaných slovních spojení v projevu pokročilých českých mluvčích angličtiny a rodilých mluvčích angličtiny. Data využitá v analýze jsou čerpána ze dvou korpusů, žákovského korpusu ...
  • A native speaker as an EFL teacher 

   Ledvinka, Miroslav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 5. 2013
   A Native Speaker as an EFL Teacher Rodilý mluvčí jako učitel angličtiny Miroslav Ledvinka Abstrakt Úvod: Hlavním cílem práce je postihnout význam a úlohu rodilých mluvčí ve výuce angličtiny jako cizího jazyka v kontrastu ...
  • Practicum in training teachers of EFL 

   Pospíšil, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 6. 9. 2017
   This thesis focuses on the topic of teaching practicum in training teachers of EFL. The practicum is regarded as a complex didactic tool realized for a specific purpose with a specific aim. The theoretical part of the ...
  • The representation of cultures in English textbooks 

   Rybková, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 24. 5. 2018
   Tato práce zkoumá zastoupení kultur v učebnicích angličtiny a zjišťuje, zda mohou učebnice sloužit jako nástroje k rozvoji interkulturní komunikativní kompetence (ICC). Cílem práce je zhodnotit rozsah výskytu různých kultur ...
  • The role of metalanguage in ELT 

   Masopustová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 9. 2016
   (česky) Tato diplomová práce se zabývá problematikou role metajazyka a metalingvistické terminologie ve výuce angličtiny jako cizího jazyka na českých gymnáziích. Na koncept metajazyka a metalingvistické terminologie je v ...
  • The role of the mother tongue in EFL classes 

   Ménová, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Tématem práce je využití mateřského jazyka ve výuce cizích jazyků. V posledních dvou dekádách se v odborné literatuře objevuje nastupující trend, který mění dosavadní spíše negativní vnímání role mateřštiny a hledá pro ni ...
  • Tagging a spoken learner corpus 

   Gillová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 9. 2014
   Cílem této práce je navrhnout systém značkování žákovského korpusu mluvené angličtiny, který by se kromě chyb zaměřoval i na značkování specifik mluveného jazyka. V teoretické části proto práce stručně nastiňuje žákovský ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV