• Arabské národnostní menšiny v Německu 

   Defence status: DEFENDED
   Šnaidauf, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 8. 2. 2006
   Jak vyplývá z poznatků přinesených v této práci, nelze v současné době činit nad problematikou arabských menšin v Německu mnoho obecně či dlouhodobě platných závěrů. Příčinou je jednak skutečnost, že samotné zkoumané skupiny ...
  • Arabské národnostní menšiny v Německu 

   Defence status: RECOGNIZED
   Šnaidauf, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 21. 3. 2006
   The submitted thesis is titled "Arab National Minorities in Germany". Tts primary a1m is to shed light for a Czech reader on the much discussed issues of large foreigner communities in a 'Western' (in this case German) ...
  • Chomejního koncepce velájat-e faqíh v zrcadle ší'itské teologie 

   Defence status: DEFENDED
   Cvrkal, Zdeněk (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 14. 6. 2007
   Při zkoumání rozvoje politického myšlení v islámu bychom se měli dozvědět. že muslimští učenci v průběhu minulých sto let vytvořili nové bezpříkladné teorie na poli politického myšlení. Někteří z nich však nebyli úspěšní ...
  • Drúzové v libanonské politice 

   Defence status: DEFENDED
   Pavelková, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 9. 2. 2012
   Práce si klade za cíl přiblížit osud libanonské drúzské komunity v období, ve kterém spadala pod vládu Osmanské říše. Období, kdy se drúzové, na rozdíl od současnosti, těšili značnému politickému významu, který však postupně ...
  • Džihád v islámských právních diskurzech 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Hlaváčová, Simona (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 20. 9. 2016
   Tato práce si klade za cíl objasnit na základě analýzy klasických arabských právních pramenů a reinterpretací prezentovaných v dílech současných intelektuálů pojetí džihádu jako právního institutu muslimské jurisprudence ...
  • Environment for female employment in Oman: public policy and legal framework 

   Defence status: DEFENDED
   Spring, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 24. 2. 2011
   Resume Presented dissertation discusses the topic of environment for female employment in the Sultanate of Oman as created by the state. The research is done on two levels. In the first one analysis of public policy and ...
  • Formování izraelských mocenských elit, 1919-1949: dějiny, ideologie, "náboženská otázka" 

   Defence status: RECOGNIZED
   Zouplna, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 13. 9. 2006
   The submitted dissertation seeks to analyze the political process associated with the origins of the lsraeli polity during the British Mandate over Palestine. Particular attention is given to the political turmoil within ...
  • Formování izraelských mocenských elit, 1919-1949: dějiny, ideologie, "náboženská otázka" 

   Defence status: DEFENDED
   Zouplna, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 24. 5. 2006
   Politické, společenské a hospodářské dění uvnitř izraelského státu bylo do druhé poloviny 70. let minulého století spojeno převážně s aktivitami sionistických levicových stran, které kontrolovaly valnou část veřejného ...
  • Geopolitické postavení Sýrie v první polovině 20. století. Proces vytváření Sýrie v dnešních hranicích v prostředí soupeření britského a francouzského imperializmu a vzájemně konfliktních ideologií lokálnlho separatizmu, arabského a velkosyrského nacionalizmu a panarabizmu 

   Defence status: DEFENDED
   Přebinda, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 4. 2009
   Tato práce se zabývá geopolitickým postavením Sýrie v první polovině 20. století a pokouší se nalézt odpověd' na otázku, proč a jak vlastně dnešní Sýrie vznikla. Jelikož tento stát lze považovat do jisté míry za umělý ...
  • Granadské elity v 15. století 

   Defence status: DEFENDED
   Ženka, Josef (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 29. 5. 2008
   Th e work deals with the inner history of the Nasrid emirate in the fi fteenth century, emphasizing the behaviour of the elite families and their relationship to the ruling power. According to the analysis of the contemporary ...
  • Granadské elity v 15. století 

   Defence status: RECOGNIZED
   Ženka, Josef (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 20. 10. 2008
   Th e work deals with the inner history of the Nasrid emirate in the fi fteenth century, emphasizing the behaviour of the elite families and their relationship to the ruling power. According to the analysis of the contemporary ...
  • Kosovská otázka 1981-1999 

   Defence status: DEFENDED
   Girgle, Patrik (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 8. 2. 2006
   Do devadesátých let dvacátého století zůstávala tzv. Kosovská otázka známá pouze úzkému okruhu specialistů zabývajících se problematikou bývalé SFRJ či Balkánu obecně. Ačkoli v Jugoslávii Kosovo představovalo potenciálně ...
  • Metafyzika a filosofie Mollá Sadrá Šírázího: existence a kontinuita 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Klára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 10. 2. 2011
   Diplomová práce se zab vá existenciálním filosofick m systémem íránského filosofa Mollá Sadrá írázího. Cílem práce je postihnout charakter díla myslitele, v jeho díle se setkávají t i základní islámské p istupy k moudrosti, ...
  • Mocensko-obchodní politika Benátek ve východním Středomoří v raném novověku 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Sabina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 8. 2. 2006
   Když se řekne "Benátky" nebo také Republika svatého Marka či Serenissima (Nejzářivější) -jak ji nazývali sami její obyvatelé, tak si obyčejně každý vybaví gondoly plující po úzkých kanálech a náměstí svatého Marka ...
  • Národní bezpečnostní systém Libanonské republiky 

   Defence status: DEFENDED
   Kužvart, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 15. 11. 2012
   Jan Kužvart Abstract Thesis "The National Security System of the Republic of Lebanon" (the LSS) deals with the system which keeps order and stability in Lebanon. The thesis also focuses on the possibility of its reform ...
  • Národní bezpečnostní systém v Libanonu 

   Defence status: DEFENDED
   Kužvart, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 21. 6. 2012
   Národní bezpečnostní systém v Libanonu Jan Kužvart Abstrakt Diplomová práce Národní bezpečnostní systém v Libanonu (dále LSS) se věnuje systému, který v Libanonu slouží k zajišťování bezpečnosti a stability. Práce se rovněž ...
  • Politické a vojenské elity v Granadském emirátu 

   Defence status: DEFENDED
   Ženka, Josef (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 14. 6. 2012
   The Political and Military Elites in the Emirate of GranadaThe Political and Military Elites in the Emirate of GranadaThe Political and Military Elites in the Emirate of GranadaThe Political and Military Elites in the ...
  • Politický systém íránské islámské republiky a jeho transformace po roce 1989 

   Defence status: DEFENDED
   Bumbálek, Cyril (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 23. 5. 2013
   This doctoral thesis offers historical and political analysis of the political system of the Islamic Republic of Iran. It focuses on the formative period of Iranian post-revolutionary statehood and politics as well as ...
  • Politický vývoj postsaddámovského Iráku. Šíité mezi sektářstvím a nacionalismem. 

   Defence status: DEFENDED
   Klasová, Pamela Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 2. 6. 2011
   Tato diplomová práce zkoumá vývoj postavení iráckých šíitů v Iráku a vývoj jejich postojů k tomuto státu, zvláště v době po americké invazi do Iráku v roce 2003. V centru pozornosti jsou koncepty nacionalismu, sektářství ...
  • Politický životopis Dr. Mohammada Mosaddeqa 

   Defence status: RECOGNIZED
   Tomíšková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 2. 3. 2007
   Tato diplomová práce se zabývá politickou činností a životem Dr. Mohammada Mosaddeqa. Mosaddeq byl osobnost, která se nesmazatelně zapsala do moderní historie Íránu. Pocházel z vysoce postavené, vážené a bohaté rodiny staré ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV