Now showing items 1-20 of 26

  • Agresivita a drogová závislost - hledáme souvislost 

   Defence status: DEFENDED
   Šrahůlková, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 22. 5. 2006
   In meiner Diplomsarbeit möchte ich mich den Zusammenhängen der Aggressivität und der Abhängigkeiten von Suchtstoffen widmen. Ich möchte an einer kleinen Stichprobe von Drogenabhängigen versuchen zu feststellen und nachfolgend ...
  • Analýza poradensko-terapeutického procesu v substitučním programu Subutexem o.s. Prev-Centrum 

   Defence status: DEFENDED
   Miláčková, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 30. 1. 2006
   Tato diplomová práce se věnuje analýze terapeuticko-poradenského procesu v substitučním Subutexem® pražského o.s. Prev-Centrum. S ohledem na současné poznatky si klade otázky nad tímto procesem i programem samotným. V ...
  • Empatia u mladistvých delikventov 

   Defence status: DEFENDED
   Barabášová, Klaudia (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 23. 5. 2018
   Táto diplomová práca sa zaoberá výskumom empatie u mladistvých delikventných chlapcov- konkrétne jej emocionálnej a kognitívnej zložky, hodnotením egoizmu či altruizmu týchto jedincov a ich úrovne súcitu. Hlavným cieľom ...
  • Hodnotová orientace pachatele 

   Defence status: DEFENDED
   Gärtnerová, Emilie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 1. 6. 2009
   Předložená diplomová práce se zabývá hodnotovou orientací pachatele - muže. Výzkumný vzorek tvořilo 6 mužů (mladý odsouzený, recidivista, starší prvotrestaný, odsouzený za majetkovou trestnou činnost, odsouzený za násilnou ...
  • Jak vztahy pomáhají zvládat život s duševním onemocněním (schizofrenií) 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Iveta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 15. 1. 2013
   Tato práce se zabývá rodinnými vztahy lidí, kterí prožili psychotickou epizodu. Hlavní otázka zní: Jak vztahy s blízkými pomáhají zvládat život s duševním onemocnením, nikoli psychotickou epizodu jako takovou, ale hlavne ...
  • Jinakost z pohledu vnějšího a vnitřního 

   Defence status: DEFENDED
   Francová, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 19. 9. 2006
   Ve své diplomové práci nazvané "Jinakost z pohledu vnitřního a vnějšího" se zabývám tématem jinakosti. Cílem mé práce je zachytit pohled "Jiných" na sebe sama, jejich životní příběh, to, zda se Vni'mají jako "Jiní", jak ...
  • Komparativní analýza úrovně znalostí v oblasti lidské sexuality mezi studenty středních škol a gymnázií 

   Defence status: DEFENDED
   Louda, Petr (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 13. 9. 2011
  • Komparativní analýza úrovně znalostí v oblasti lidské sexuality mezi studenty středních škol a gymnázií 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Louda, Petr (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 3. 6. 2011
  • Některé aspekty psychického a duchovního zrání člověka 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Havlinová, Veronika (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 13. 6. 2011
   Diplomová práce "Některé aspekty psychického a duchovního zrání člověka" nastiňuje psychický a duchovní vývoj, speciálně vývoj v období dětství. Práce ukazuje na důsledky špatné náboženské formace a nastiňuje základní ...
  • Partnerské vztahy u hraniční poruchy osobnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Kalinová, Nelly (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 10. 9. 2021
   Diplomová práce se zabývá fungováním partnerských vztahů u hraniční poruchy osobnosti. Za tímto cílem byla realizována studie sledující 16 párů, kde žena trpěla hraniční poruchou osobnosti, jejichž charakteristiky byly ...
  • Pomoc při hromadných nehodách, postoj člověka a organizace 

   Defence status: DEFENDED
   Frankl, Pavel (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 10. 6. 2008
   1 RESUMÉ POMOC PŘI HROMADNÝCH NEHODÁCH, POSTOJ ČLOVĚKA A ORGANIZACE Obyvatele, které zasáhne katastrofa se stávají oběťmi. Skupiny obětí dělíme na přímé, příbuzné a přátele obětí přímých, záchranáře prvního a druhého sledu. ...
  • Porodní trauma 

   Defence status: DEFENDED
   Kovaříková, Zuzana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 22. 5. 2006
   The aim of the thesis is to present the concern with the issue of birth trauma. Theoretical part deals with birth as a psycho-physiological process and a socio-cultural phenomenon. Practical part constitutes of interviews ...
  • Problematika sebepoškozování dětí a adolescentů se zaměřením na využití psychodiagnostických metod 

   Defence status: DEFENDED
   Fořtová, Helena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 27. 1. 2009
   Záměrné sebepoškozování je rozšířeným problémem především mezi současnými dospívajícími, je možné se s nim setkat u děti od 11 let l ato prače si kladla za cil podat komplexní náhled na problematiku sebepoškozování a provést ...
  • Prožívání schizofrenní poruchy a pobytu na psychiatrickém oddělení 

   Defence status: DEFENDED
   Podstavková, Cecílie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 1. 2015
   Bakalářská práce se věnuje subjektivnímu prožívání čtyř respondentů v akutní fázi paranoidní schizofrenie a jejich spokojenosti s léčbou a náplni času při hospitalizaci na jednom z oddělení psychiatrické nemocnice v ...
  • Prožívání schizofrenní poruchy a pobytu na psychiatrickém oddělení 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Podstavková, Cecílie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 5. 9. 2014
   Tématem této bakalářské práce je subjektivní prožívání psychózy a pobytu na psychiatrickém oddělení. Cílem práce je jak poskytnutí náhledu na psychózy z prizmatu pacientů, tak i snaha jejich prožitky určitým způsobem ...
  • Prvopobyt na psychiatrickém oddělení očima pacienta 

   Defence status: DEFENDED
   Medvedeva, Anna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 21. 6. 2013
  • Psychická deprivace u dětí a její odraz v Testu barevného sémantického diferenciálu 

   Defence status: DEFENDED
   Veselá, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 30. 1. 2006
   Několik let jsem byla zapojena do programu Pěti P, který se věnuje dětem znevýhodněným v různých ohledech. V programu bylo nejvíce dětí, u kterých problémy nastaly s největší pravděpodobností působením prostředí, v němž ...
  • Slyšící rodiče - neslyšící dítě 

   Defence status: DEFENDED
   Čechová, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 19. 9. 2011
   Resumé Diplomová práce Slyšící rodiče - neslyšící dítě je, jak už z názvu vyplývá, zaměřena na problematiku situace narození neslyšícího dítěte slyšícím rodičům. Mapuje hlavní oblasti, které ovlivňují prožívání rodiče v ...
  • Strategie řešení sociálních problémů u dětí s poruchami chování 

   Defence status: DEFENDED
   Chmelová, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 9. 2010
   Práce si klade za cíl zkoumat copingové strategie u dětí s poruchami chování. Zaměřuje se na dětské strategie řešení sociálních problémů, které jsou jednou z klíčových sociálních dovedností. Byla stanovena hypotéza, že ...
  • Suicidální chování dětí a dospívajících 

   Defence status: DEFENDED
   Kajuková, Věra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 19. 9. 2006
   Cílem této práce bylo zmapování rizikových faktorů a jejich vlivu na suicidální chování a představení jeho struktury a dynamiky. A to konkrétně u dvou adolescentů. Z důvodu přehlednosti jsem práci rozdělila na část teoretickou ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV