• Analýza hodnot tréninkových ukazatelů běžce na lyžích a jejich vlivu na výkonnost. 

   Defence status: DEFENDED
   Malíková, Nikola (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2017)
   Date of defense: 11. 5. 2017
   Název: Analýza hodnot tréninkových ukazatelů běžce na lyžích a jejich vlivu na výkonnost. Cíle: Cílem práce je zhodnotit a analyzovat sportovní přípravu běžce na lyžích kategorie mladšího a staršího dorostu a její vliv na ...
  • Analýza tréninkového procesu Martina Jakše v letech 2010 - 2016 

   Defence status: DEFENDED
   Franc, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2017)
   Date of defense: 2. 5. 2017
   Název práce: Analýza tréninkového procesu Martina Jakše v letech 2010 - 2016 Cíl práce: Cílem práce je pedagogické zhodnocení tréninkového procesu českého reprezentanta v běhu na lyžích Martina Jakše. Metody: Práce je ...
  • Analýza tréninkových ukazatelů dorostenek v běhu na lyžích a biatlonu. 

   Defence status: DEFENDED
   Jindřišková, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2007)
   Date of defense: 9. 5. 2007
   Souhrn Název: Analýza tréninkových ukazatelů dorostenek v běhu na lyžích a biatlonu Cíl práce: Tato diplomová práce se zaměřuje na analýzu a porovnání tréninkových ukazatelů kategorií mladších a starších dorostenek v běhu ...
  • Analýza tréninku snowboardcrossové reprezentace České republiky 

   Defence status: DEFENDED
   Řehák, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2012)
   Date of defense: 11. 5. 2012
   v českém jazyce Název: Analýza tréninku snowboardcrossové reprezentace České republiky Cíle: Cílem bakalářské práce je popsat roční tréninkový cyklus reprezentantů české snowboardcrossové reprezentace. Dílčí cíl je analýza ...
  • Bezpečnostní aspekty při snowboardingu 

   Defence status: DEFENDED
   Horák, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 26. 9. 2006
   Název: Bezpečnostní aspekty při snowboardingu Cíle práce: Cílem této diplomové práce je vytvořit kompletní přehled bezpečnostních aspektů pro snowboarding a činitelů, které bezpečnost ovlivňují. Metoda: Při zpracování ...
  • Charakteristika a popis lyžařských běžeckých areálů v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Mandl, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2011)
   Date of defense: 27. 9. 2011
   Název práce: Charakteristika a popis lyžařských běžeckých areálů v České republice Cíle: Cílem práce je vyhledání lyžařských běžeckých areálů v České republice, které jsou vhodné jak pro trénink, tak i pro pořádání zavodů ...
  • Charakteristika lyžařského orientačního běhu 

   Defence status: DEFENDED
   Paulíčková, Renata (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 9. 5. 2006
   Název práce: Charakteristika lyžařského orientačního běhu Anglický název práce: Ski Orienteering characterization Cíle práce: Celkový popis sportovní disciplíny lyžařský orientační běh. Metodické zpracování problematiky ...
  • Digitální zpracování metodiky snowboardingu 

   Defence status: DEFENDED
   Macháčková, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2008)
   Date of defense: 24. 9. 2008
   Název práce: Digitální zpracování metodiky snowboardingu Cíl diplomové práce: Cílem diplomové práce je vytvořit model DVD prezentace, jejímž úkolem je představit ucelenou metodickou řadu, dle které je možná výuka jízdy na ...
  • Freeriding - jízda ve volném terénu 

   Defence status: DEFENDED
   Chrtek, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2007)
   Date of defense: 26. 9. 2007
   Název: Freeriding - jízda ve volném terénu Vedení: PaedDr. Tomáš Gnad Cíle práce: Popis vhodného materiálního a bezpečnostního vybavení pro jízdu ve volném terénu a jeho funkce, informovat o lavinové problematice a bezpečného ...
  • Hodnocení sportovní výkonnosti Lukáše Bauera v letech 2000 - 2006 

   Defence status: DEFENDED
   Novák, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2007)
   Date of defense: 20. 9. 2007
   Název: Hodnocení sportovní výkonnosti Lukáše Bauera v letech 2000 - 2006 Title: Sport performance appraisal ofLukáš Bauer during 2000 - 2006 Cíl práce: Cílem této diplomové práce je posoudit dynamiku výkonnostního růstu ...
  • In line stezky v Praze a jejich návštěvnost 

   Defence status: DEFENDED
   Doležalová, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2017)
   Date of defense: 7. 9. 2017
   Title: In line tracks in Prague and their attendance Objectives: The aim of work is description and characteristics of selected tracks for in line skating in Prague and assessment of their attendance. Methods: We used the ...
  • In-line trasy ve Středočeském kraji 

   Defence status: DEFENDED
   Filipová, Iveta (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2017)
   Date of defense: 7. 9. 2017
   Title: In-line tracks in the Central Bohemian Region Objective: The aim of this bachelor thesis is to analyze conditions for recreational ride on in- line in the Central Bohemian Region, connected with cultural-cognitive ...
  • Individualizace předzávodního mikrocyklu u běžců na lyžích 

   Defence status: DEFENDED
   Krejčířová, Klára (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2017)
   Date of defense: 2. 5. 2017
   Název práce: Individualizace předzávodního mikrocyklu u běžců na lyžích Cíl práce: Cílem diplomové práce bylo zjištění vhodného zatížení vybraných probandů před soutěží. Metody: Práce je koncipována jako případová studie. ...
  • Kineziologická charakteristika Nordic Walking 

   Defence status: DEFENDED
   Pospíšilová, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2009)
   Date of defense: 10. 9. 2009
   Název: Kineziologická charakteristika Nordic Walking Cíl: Cílem práce je popsat a zhodnotit současné poznatky o Nordic Walking Metoda: Obsahová analýza textu Klíčová slova: Nordic Walking, volná bipedální chůze, zdravotní ...
  • Komparace dynamických schopností v klasických disciplínách lyžování 

   Defence status: DEFENDED
   Kožíšek, Čestmír (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2020)
   Date of defense: 17. 6. 2020
   Title: A comparison of dynamic abilities in nordic ski disciplines Aim: This dissertation aims to compare the dynamic abilities of cross country skiers and ski jumper in age between 12 to 15. Clarification of whether or ...
  • Komparace výukových postupů ve snowboardingu v České republice a v Norsku 

   Defence status: DEFENDED
   Marková, Pavla (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2010)
   Date of defense: 5. 5. 2010
   Název: Komparace výukových postupů ve snowboardingu v České republice a v Norsku Cíle: Cílem práce je porovnat výukové postupy ve snowboardingu v České republice a v Norsku. Metody: V naší práci jsme použili metodu analýzy ...
  • Lyžařské výcvikové kurzy na základních a středních školách v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Binterová, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2008)
   Date of defense: 24. 9. 2008
   Název práce: Lyžařské výcvikové kurzy na základních a středních školách v České republice. Cíl práce: Cílem mé diplomové práce je zmapovat současný stav lyžařských výcvikových kurzů na základních a středních školách v České ...
  • Porovnání české a německé literatury se zaměřením na vytrvalost 

   Defence status: DEFENDED
   Krejsová, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2011)
   Date of defense: 4. 5. 2011
   Název Porovnání české a německé literatury se zaměřením na vytrvalost. Cíle Porovnání české a německé literatury se zaměřením na vytrvalost a možnosti tréninku vytrvalosti především pro běh na lyžích. Metody V této práci ...
  • Porovnání efektivity jednodobého a dvoudobého bruslení asymetrického v běhu na lyžích. 

   Defence status: DEFENDED
   Jaroš, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2017)
   Date of defense: 7. 9. 2017
   Title: Comparison of effectiveness One Skate (V2) and Offset (V1) in cross country skiing. Objectives: The aim of my work is to compare two skiing techniques, One skate (V2) and Offset (V1) on the basis of driving efficiency ...
  • Porovnání přípravy v běhu na lyžích v Norsku a České republice. 

   Defence status: DEFENDED
   Opočenský, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2012)
   Date of defense: 20. 9. 2012
   Název práce: Porovnání přípravy v běhu na lyžích v České republice a v Norsku Cíle práce: Cílem diplomové práce bylo získat informace o tréninkové přípravě norských běžců na lyžích a jejich porovnání s přípravou běžců na ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV