• Funkce a autorita rodinných rituálů ve Vietnamu v 17.-19. století, manuál rodinných obřadů Thọ mai gia lễ 

   Defence status: DEFENDED
   Zatloukalová, Marta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 9. 2012
   Manuály rodinných obřadů byly liturgické texty, jejichž cílem bylo rozšířit konfuciánskou doktrínu do každodenního života běžného obyvatelstva. Tato práce se představuje prostředí a okolnosti, v nichž jednotlivé dochované ...
  • Historie a proměny paduku 

   Defence status: DEFENDED
   Žaloudková, Klára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 6. 2015
   (česky) Práce představuje tradiční korejskou hru paduk z hlediska jejích pravidel, historie a současné situace co do organizace hráčů a rozvoje paduku jak na korejském, tak i mezinárodním poli. V úvodní části je hra ...
  • Im Čeho Wonsäng mongjurok a korejský snový román 

   Defence status: DEFENDED
   Francán, Michal (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 5. 2. 2014
   The aim of this thesis is to introduce and analyze not well known literary genre of mongyurok. Literary genre of mongyurok firs appeared in late 15. century on Korean peninsula. This diploma thesis is also focused on ...
  • Kategorizace "vzbouřenců" z období Korjŏ na příkladech životopisů kroniky Korjŏsa 

   Defence status: DEFENDED
   Vojtíšková, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 19. 6. 2017
   (in English): The political and social circumstances of the Koryŏ period gave rise to the phenomenon of the so called rebels. The official chronicle Koryŏsa recorded their cases in thirty-eight biographies that were supposed ...
  • Kultura neslyšících v Korejské republice 

   Defence status: DEFENDED
   Šlamborová, Zdeňka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 19. 6. 2017
   The aim is to focus on development of Deaf culture in the Republic of Korea. The thesis focuses not only on hearing impairment and the distribution of hearing loss categories from a medical point of view, but also the Deaf ...
  • Mužský dvorský oděv v období Čosŏn 

   Defence status: DEFENDED
   Loheitová, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 9. 2014
   V průběhu celé historie působily na tradiční korejské odívání různé cizí vlivy, došlo k četným reformám a změnám, přesto si po celou tu dobu zachovalo jeden charakteristický rys: svou roli při odlišení společenského postavení ...
  • Organizácia vojenskej prostitúcie v koloniálnej Kórei 

   Defence status: DEFENDED
   Graňák, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 9. 9. 2016
   Úlohou tejto práce je podrobne opísať problematiku vojenskej prostitúcie v období koloniálnej Kórei. Po stručnom úvode a terminologických a metodologických vymedzeniach, ktoré bližšie zadefinujú skúmanú problematiku, práca ...
  • Reintegrační strategie u mezinárodních adopcí v KR 

   Defence status: DEFENDED
   Cibulková, Marie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 9. 2014
   Cílem této práce je uvést čtenáře do problematiky mezinárodních adopcí v Korejské republice a následné reintegrace Korejců adoptovaných do zahraničí. První část práce se věnuje historii mezinárodních adopcí v Korejské ...
  • Systém otroctva v tradičnej Kórei 

   Defence status: DEFENDED
   Rybáriková, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 25. 6. 2013
   Anotácia: Hlavným cieľom tejto diplomovej práce je podať ucelený obraz o vývoji inštitúcie otroctva v Kórei. Otroctvo bolo súčasťou kórejskej spoločnosti od jej najstarších čias o čom svedčí aj písomný záznam Ôsmych článkov ...
  • Vnímání homosexuality v současném korejském filmu 

   Defence status: DEFENDED
   Vildová, Marie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 9. 2014
   Hlavním předmětem bakalářské práce je prezentace homosexuality skrz korejská filmová díla a její vnímání širokou veřejností. První část je věnována především korejské homosexuální komunitě, jejímu vzniku, organizacím, ale ...
  • Vojenské aspekty imdžinské války 

   Defence status: DEFENDED
   Kubík, Lukáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   Tato práce se zabývá tématem japonské invaze do Koreje v letech 1592 - 1598 (imdžinskými válkami). Práce mapuje vývoj konfliktu z hlediska vojenské strategie válčících stran a definuje základní takticko-strategické rysy a ...
  • Zákon a pořádek Království Čoson v 18. století. 

   Defence status: DEFENDED
   Kubík, Lukáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 15. 6. 2018
   (česky) Království Čosŏn bylo od svého vzniku kulturně a politicky spojeno s mingskou Čínou, od které převzalo psané zákoníky, trestní systém a administrativní strukturu. Přesto, právní systém obou států nebyl z různých ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV