• Asymetrie výrazových prostředků mezi češtinou a ruštinou. Problematika odborného překladu 

   Defence status: DEFENDED
   Izmaylova, Svitlana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 7. 9. 2007
   Tématem diplomové práce je asymetrie výrazových prostředků mezi ruštinou a češtinou (problematika odborného překladu). Na základě českých a ruských textu s humanitním zaměřením se porovnávají a popisují asymetrické způsoby ...
  • Balkanizace versus evropeizace - výrazové ztvárnění ideových konceptů (na českém a bulharském materiále) 

   Defence status: RECOGNIZED
   Kačmarčíková Bakajsová, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 26. 4. 2011
   Author's name: Petra Kačmarčíková Bakajsová School: Charles University, Prague Tha Faculty of Art Institut of Slavic and Eastern European Studies Nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38 Program: Bulgarian Studies Title: ...
  • Balkanizace versus evropeizace - výrazové ztvárnění ideových konceptů (na českém a bulharském materiále) 

   Defence status: DEFENDED
   Kačmarčíková Bakajsová, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 29. 9. 2010
   Tato práce si klade za cíl zmapovat užití pojmů evropeizace a balkanizace na českém a bulharském jazykovém materiále. Oba výrazu jsou uvedeny na pozadí formování konceptů Evropa a Balkán a způsobu, jímž jsou tyto dva ...
  • Bilingvismus imigrantů ze zemí bývalé Jugoslávie v České republice ze sociálního, kulturního a jazykového hlediska. 

   Defence status: DEFENDED
   Shekhovtcova, Ekaterina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 1. 2. 2022
   (česky): Tato diplomová práce popisuje bilingvismus imigrantů z Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Chorvatska a Srbska žijících v České republice. Bilingvismus imigrantů je zkoumán ze sociálního, kulturního a jazykového ...
  • Bilingvismus ruskojazyčných imigrantů v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Golubyeva, Yuliya (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 9. 2013
   (česky): Tato diplomová práce se zaměřuje na ruskojazyčné imigranty žijící v České republice, přesněji na skupinu ruskojazyčných imigrantů pocházejících z Ukrajiny, a to hlavně na jejich řečové chování při projevech v ...
  • Bulharské neologismy v módě 

   Defence status: DEFENDED
   Dobrevová, Nikol (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 24. 5. 2007
   Společenské a kulturní proměny, jež jsou pro země střední, východní a jihovýchodní Evropy typické na přelomu 80. a 90. let, přinesly výrazné změny a nová chápání prakticky do všech oblastí lidské činnosti. Nové období, jež ...
  • Cesty k optimalizaci výuky jazyků a výukových materiálů: Jiný přístup k pokročilé jazykové výuce a učení 

   Defence status: DEFENDED
   Jovanov, Jane (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 20. 9. 2019
   The PhD thesis "Optimizing Language Teaching and Learning Materials: A Different Approach to Advanced Language Teaching and Learning" deals with the most recent advances in linguoculturology and pushes forward the idea of ...
  • Chrématonymá v súčasnej bulharčine, češtine a slovenčine 

   Defence status: DEFENDED
   Drugdová, Viktoria (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 19. 9. 2011
   Práca sa venuje popisu a analýze názvov reštaurácií, ktoré patria do skupiny chrématonym, v bulharskom, českom a slovenskom jazykovom prostredí. Vo všetkých troch jazykových oblastiach existujú tradičné názvy firiem, od ...
  • Citoslovce v česko-bulharském srovnání 

   Defence status: DEFENDED
   Kraevská, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
  • Galicismy v bulharštině v první polovině 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Georgievová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 31. 1. 2017
   Diachronní výzkum porovnávající francouzské lexikální přejímky v bulharštině 1. poloviny 20. století na základě materiálu slovníku cizích slov Stefana Mladenova Речник на чуждите думи в българския език с обяснения за ...
  • Imperfektum v bulharštině a jeho ekvivalence v češtině 

   Defence status: DEFENDED
   Krasteva, Vesela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 9. 9. 2008
   Práce je členěna do tří hlavních tématických částí. První část se zabývá obecnou charakteristikou imperfekta v bulharštině. Imperfektum je čas s dvojitou temporální orientací, která představuje děj uskutečňovaný v konkrétním ...
  • Jazyk jako prostředek při vytváření obrazu Bulharska v české společnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Anastasova, Diliana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 30. 5. 2006
   Cílem mé diplomové práce je prozkoumat a popsat, jak je používán jazyk při vytváření obrazu Bulharska v soudobé české společnosti po listopadové revoluci. Toto téma je inspirováno příbuzností bulharského a českého jazyka ...
  • Jazyk v atletice 

   Defence status: DEFENDED
   Yevsyukova, Yekaterina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 8. 9. 2017
   Diploma thesis Language in athletics is focused on stratification of Czech national language and deals with vocabulary and its layers. The thesis describes slang and different aspects of slang in detail, brings a closer ...
  • Jazyková situace u Slovanů v Habsburské monarchii v 19. století 

   Defence status: DEFENDED
   Nedvědová, Milada (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 21. 9. 2011
   During the historical development the larger part of the south Slavs (Slovenes, Croats, partly the Serbs and the population of Bosnia and Herzegovina) and the west Slavs (Czechs and Slovaks) had become the part of one state ...
  • Jazyková situace v původem českých komunitách na Jižní Ukrjině (zejm. na Krymu a ve vesnici Novgorodkovka) 

   Defence status: DEFENDED
   Sukhanek, Oleksandr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 9. 2014
   Abstrakt. Práce se věnuje jazykové situaci v původem českých komunitách na Krymu a ve vesnici Novgorodkovka. Na základě materiálů získaných během terénního výzkumu v těchto jazykových komunitách a studiu archivních materiálů ...
  • Jazykové aspekty hanlivého humoru Haškova Švejka v porovnání s jeho bulharským překladem 

   Defence status: DEFENDED
   Dichev, Bogdan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   Diplomová práce se sestává z úvodní části, čtyř kapitol a závěru. Úvodní část představuje román Jaroslava Haška a osobnost jeho překladatele do bulharského jazyka - profesora Svetomira Ivančeva. První kapitola představuje ...
  • Jezikova praktika na b"lgarogovoreščite v češka ezikova sreda 

   Defence status: DEFENDED
   Dabova, Vesela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 9. 2012
   in English This work consists of five chapters: a theoretical part, which specifies the theoretical basis of the text (especially concepts related to bilingualism and language contact); methodological part, which specifies ...
  • Kognitivní předpoklady interferenčních jevů v rovině gramatiky v situaci rusko-českého individuálního bilingvismu 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Fiyalka, Svitlana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 9. 2018
   Diplomová práce ukazuje přístupy kognitivní gramatiky k popisu a analýze fungování kategorie pádu, zejména v češtině a ruštině. Pozornost je při tom omezená na kognitivní gramatiku v podání amerického lingvisty R. Langackera. ...
  • Porovnání publicistického stylu v češtině a ruštině 

   Defence status: DEFENDED
   Yezerska, Yuliya (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 9. 2008
   Cílem této diplomové práce je porovnat současný publicistický styl v češtině a ruštině na základě současných periodik, charakterizovat a porovnat stylotvorné prostředky a prvky používané v současném českém a ruském psaném ...
  • Problematika výuky češtiny pro Slovany (se zaměřením na jižní slovanský areál) 

   Defence status: DEFENDED
   Kachelmaierová, Šárka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 18. 5. 2010
   Práce se zabývá výukou češtiny pro cizince. Zaměřuje se na problematiku výuky typologicky blízkého jazyka, jakým je čeština pro mluvčí slovanských jazyků, konkrétně bosenštiny/ chorvatštiny/srbštiny. V teoretické části ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV