• Aktivizující metody ve výuce psychologie 

   Pilousová, Alena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 12. 11. 2008
   Cílem rigorózní práce je vytvořit didaktický materiál zaměřený na přehled a využití aktivizujících metod pro výuku psychologie a pilotně ověřit, jaký mají aktivizující metody vliv na žáka střední odborné školy při výuce v ...
  • Bilingvismus ve vztahu k závislosti na poli 

   Voldánová, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 27. 5. 2019
   Diplomová práce se zabývá vztahem bilingvismu a kognitivního stylu závislost/nezávislost na poli. Teoretická část se věnuje tématu kognitivních stylů, zejména konceptu závislosti/nezávislosti na poli a možnostem jeho ...
  • Důležití dospělí ve vývoji a rozvoji dětí 

   Střádalová, Nela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 9. 2016
   Tato práce se zabývá problematikou důležitých dospělých ve vývoji a rozvoji dětí. Teoretická část obsahuje přehled studií provedených na toto téma a jejich výsledků. Cílem bakalářské práce je vytvořit přehled možných ...
  • Důležití dospělí ve vývoji a rozvoji dospívajících 

   Vávrová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 9. 2014
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou důležitých dospělých v kontextu vývoje a rozvoje dospívajících. Teoretická část práce se zaměřuje především na zmapování základních charakteristik vztahů důležitých dospělých ...
  • Dvojí výjimečnost v pedagogicko-psychologické praxi 

   Smítková, Ivana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 26. 1. 2009
   Cílem této diplomové práce je v teoretické cásti zmapovat problematiku mimorádne nadaných detí se zamerením na vysoce specifickou oblast tzv. dvakrát výjimecných detí, tj. nadaných detí s handicapem. Vzhledem k relativní ...
  • Edukačné štýly učiteľov stredných škôl a možnosti ich zisťovania 

   Macko, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 9. 2018
   For the needs of research and measurement in pedagogical-psychological practice, different categories of approaches are constructed as to grasp the teacher's interaction and interaction in the educational context. The ...
  • Edukační prostředí dospívajících dívek s poruchami chování 

   Šimonová, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 7. 9. 2012
   Předkládaná diplomová práce se věnuje edukačnímu prostředí a jeho souvislosti s rozvojem poruch chování u dospívajících dívek. Jedná se především o edukační prostředí rodiny a školy vzhledem k jejich významu pro socializaci ...
  • Edukační styly učitelů středních škol 

   Lukáčová, Monika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 17. 6. 2016
   Předkládaná bakalářská práce se věnuje edukačním stylům učitelů středních škol. Literárně přehledová část se postupně zabývá popisem nejvýznamnějších edukačních prostředí středoškolských studentů (dospívajících či adolescentů) ...
  • Flourishing v kontextu stylů rodičovské výchovy 

   Sivoková, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 19. 6. 2017
  • Hodnoty a spokojenost mladých dospělých 

   Boubelová, Adéla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 9. 2018
   This master thesis focuses on values and life satisfaction of young adults. Theoretical part defines the concept of the terms "values", "life satisfaction", and "early adulthood". After that, ...
  • Hodnoty ve filmových pohádkách 

   Sedláček, Mojmír (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 27. 1. 2015
   Diplomová práce se zabývá tématem hodnot ve filmových pohádkách. Jejím cílem je zmapovat možnosti sledování hodnot ve filmových pohádkách, neboť pohádky představují pro dítě v procesu socializace podstatný zdroj hodnot. ...
  • Interakce učitel - žák na základní škole 

   Majerová, Pavla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 25. 1. 2009
  • Klima školní třídy a možnosti psychologické intervence 

   Coufalová, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 21. 5. 2012
   Předkládaná diplomová práce se zaměřuje na klima školní třídy a možnosti psychologické intervence v této oblasti. V teoretické části je věnována pozornost třem tématům: školní třídě jako malé sociální skupině, klimatu ...
  • Mami, tati, znáte mé oblíbené celebrity? Role celebrit ve světě dětí-uživatelů masových médií 

   Kalivodová, Hana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 13. 6. 2011
   Předkládaná bakalářská práce je rozdělena na dvě části. První z nich obsahuje teoretická východiska, tedy rešeršní zpracování literatury k danému tématu a přehled získaných teoretických poznatků. Zabývá se především pojmem ...
  • Mladiství pachatelé násilné trestné činnosti 

   Běhalová, Ivana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 19. 5. 2009
   Diplomová práce shrnuje poznatky o motivaci trestné činnosti z hlediska jednotlivých teorií kriminálního - delinkventního jednání. Zabývá se problematikou agrese. Dále rozpracovává charakteristiky období dospívání ze ...
  • Možnosti podpory dítěte s problémy v chování pomocí práce s jeho rodinou 

   Papoušková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 25. 1. 2017
   Diplomová práce se zabývá možnostmi intervence u dětí s problémy v chování. Hlavním zaměřením je při tom práce s rodinou (na rozdíl od běžně využívaných intervencí, které se zaměřují především na práci se samotným dítětem). ...
  • Možnosti rozvoje sociálních dovedností dospívajících ve středních školách 

   Krejčová, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 27. 8. 2009
   Předkládaná disertační práce prezentuje výsledky několikaletého výzkumného projektu, který se věnoval možnostem rozvoje sociálních dovedností dospívajících ve středních školách. První kapitoly práce shrnují různorodé ...
  • Odborná a laická psychologie o výchově dětí v rodině 

   Kučerová, Andrea (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 23. 5. 2016
   Diplomová práce si klade za cíl zjistit názory laické veřejnosti na výchovu dětí v rodině a srovnat je s vybranými psychologickými výzkumy. Teoretická část je přehledem několika výzkumů z posledních let zabývajících se ...
  • Osobní pohoda dítěte v kontextu vztahů v rodině 

   Kojanová, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 19. 6. 2017
   The bachelor thesis aims to cover the relationship between children's well-being and family relationships. This study consists of two parts. The first literary-overview part provides theoretical information on the topic ...
  • Poruchy chování u dospívajících v kontextu socializace 

   Kajuková, Věra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 19. 5. 2008
   This thesis is discussing conduct disorders among children and adolescents. The goal of this thesis is to map risk and dangerous factors and their influence in a context of socialization and look into its nature in relation ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV