• Aktivizující metody ve výuce psychologie 

   Defence status: DEFENDED
   Pilousová, Alena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 12. 11. 2008
   The aim of this rigorous work it to create a didactic material orientated at the outline and utilisation of activating methods for teaching psychology and to validate pilotly what effects these activating methods have on ...
  • Bilingvismus ve vztahu k závislosti na poli 

   Defence status: DEFENDED
   Voldánová, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 27. 5. 2019
   Diplomová práce se zabývá vztahem bilingvismu a kognitivního stylu závislost/nezávislost na poli. Teoretická část se věnuje tématu kognitivních stylů, zejména konceptu závislosti/nezávislosti na poli a možnostem jeho ...
  • Dětská kreativita, její rozvoj za podpory dospělých 

   Defence status: DEFENDED
   Machová, Šárka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 1. 6. 2022
   The thesis focus is on children's creativity as a social-psychological phenomenon. A systematic literature review summarizes current approaches, theories, and research that highlight the social aspect of creativity. ...
  • Důležití dospělí ve vývoji a rozvoji dětí 

   Defence status: DEFENDED
   Střádalová, Nela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 9. 2016
   Tato práce se zabývá problematikou důležitých dospělých ve vývoji a rozvoji dětí. Teoretická část obsahuje přehled studií provedených na toto téma a jejich výsledků. Cílem bakalářské práce je vytvořit přehled možných ...
  • Důležití dospělí ve vývoji a rozvoji dospívajících 

   Defence status: DEFENDED
   Vávrová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 9. 2014
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou důležitých dospělých v kontextu vývoje a rozvoje dospívajících. Teoretická část práce se zaměřuje především na zmapování základních charakteristik vztahů důležitých dospělých ...
  • Dvojí výjimečnost v pedagogicko-psychologické praxi 

   Defence status: DEFENDED
   Smítková, Ivana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 26. 1. 2009
   Cílem této diplomové práce je v teoretické cásti zmapovat problematiku mimorádne nadaných detí se zamerením na vysoce specifickou oblast tzv. dvakrát výjimecných detí, tj. nadaných detí s handicapem. Vzhledem k relativní ...
  • Edukačné štýly učiteľov stredných škôl a možnosti ich zisťovania 

   Defence status: DEFENDED
   Macko, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 9. 2018
   For the needs of research and measurement in pedagogical-psychological practice, different categories of approaches are constructed as to grasp the teacher's interaction and interaction in the educational context. The ...
  • Edukační prostředí dospívajících dívek s poruchami chování 

   Defence status: DEFENDED
   Šimonová, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 7. 9. 2012
   Předkládaná diplomová práce se věnuje edukačnímu prostředí a jeho souvislosti s rozvojem poruch chování u dospívajících dívek. Jedná se především o edukační prostředí rodiny a školy vzhledem k jejich významu pro socializaci ...
  • Edukační styly učitelů středních škol 

   Defence status: DEFENDED
   Lukáčová, Monika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 17. 6. 2016
   Předkládaná bakalářská práce se věnuje edukačním stylům učitelů středních škol. Literárně přehledová část se postupně zabývá popisem nejvýznamnějších edukačních prostředí středoškolských studentů (dospívajících či adolescentů) ...
  • Empatie u dětí předškolního věku a její podpora. 

   Defence status: DEFENDED
   Potužníková, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 9. 9. 2019
   This bachelor thesis deals with empathy in preschool children and contributes to knowledge about emotional development of preschool child. It also explains the relationship between empathy and prosocial behavior and ...
  • Flourishing v kontextu stylů rodičovské výchovy 

   Defence status: DEFENDED
   Sivoková, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 19. 6. 2017
  • Hodnoty a spokojenost mladých dospělých 

   Defence status: DEFENDED
   Boubelová, Adéla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 9. 2018
   This master thesis focuses on values and life satisfaction of young adults. Theoretical part defines the concept of the terms "values", "life satisfaction", and "early adulthood". After that, ...
  • Hodnoty ve filmových pohádkách 

   Defence status: DEFENDED
   Sedláček, Mojmír (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 27. 1. 2015
   Diplomová práce se zabývá tématem hodnot ve filmových pohádkách. Jejím cílem je zmapovat možnosti sledování hodnot ve filmových pohádkách, neboť pohádky představují pro dítě v procesu socializace podstatný zdroj hodnot. ...
  • Interakce učitel - žák na základní škole 

   Defence status: DEFENDED
   Majerová, Pavla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 25. 1. 2009
  • Klima školní třídy a edukační styl učitele 

   Defence status: DEFENDED
   Hyklová, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 2. 9. 2019
   Diplom work deals with the thema clasroom climate and educational style of the teacher. Main subject is analyzing of psychological subsequences amongst educational style of the teacher and social climate in classroom. The ...
  • Klima školní třídy a emoční inteligence třídního učitele 

   Defence status: DEFENDED
   Mráčková, Karolína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 19. 6. 2020
   This thesis is focused on two main topics: classroom climate and teacher's emotional intelligence. Firstly, the phenomenon of classroom climate is introduced. Various aspects of the topic are described, including the role ...
  • Klima školní třídy a možnosti psychologické intervence 

   Defence status: DEFENDED
   Coufalová, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 21. 5. 2012
   Předkládaná diplomová práce se zaměřuje na klima školní třídy a možnosti psychologické intervence v této oblasti. V teoretické části je věnována pozornost třem tématům: školní třídě jako malé sociální skupině, klimatu ...
  • Klima školní třídy a vnímaná akademická účinnost žáků na střední škole 

   Defence status: DEFENDED
   Jonášová, Adéla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 2. 9. 2021
   Cílem bakalářské práce je popsat základní psychologické poznatky, které souvisí s problematikou klimatu školní třídy a vnímané akademické účinností středoškolských studentů. Dále navrhnout výzkum, který by sledoval, zda ...
  • Klima třídy a humor učitele 

   Defence status: DEFENDED
   Uškrtová, Johana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 3. 9. 2020
   This thesis serves as an overview of information from Czech and international literary sources touching on the topics of teacher humor and classroom climate. Its purpose is to bring understanding of the relationship of ...
  • Mami, tati, znáte mé oblíbené celebrity? Role celebrit ve světě dětí-uživatelů masových médií 

   Defence status: DEFENDED
   Kalivodová, Hana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 13. 6. 2011
   Předkládaná bakalářská práce je rozdělena na dvě části. První z nich obsahuje teoretická východiska, tedy rešeršní zpracování literatury k danému tématu a přehled získaných teoretických poznatků. Zabývá se především pojmem ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV