• Analýza diskurzu o kulturních akcích v deníku Serbske Nowiny 

   Defence status: DEFENDED
   Tomčík, Stanislav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 27. 9. 2011
   Stanislav Tomčík Analýza diskurzu o kulturních akcích v deníku Serbske Nowiny Práce analyzuje diskurz o kultuře v deníku Serbske Nowiny a odpovídá na otázky, jaká jsou témata kulturního diskurzu, jak jsou kulturní události ...
  • Biaspektuální slovesa v ruském a českém jazyce 

   Defence status: DEFENDED
   Tikovská, Marie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 16. 9. 2015
   Tato diplomová práce se zabývá biaspektuálními slovesy v ruském a českém jazyce. Teoretická část je rozdělena do dvou hlavních kapitol. První z nich podává stručný přehled o hlavních oblastech aspektologického bádání. ...
  • České modální sloveso mít a jeho ekvivalenty ve slovinštině 

   Defence status: DEFENDED
   Filippovová, Dagmar (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 7. 6. 2007
   Obsahem této diplomové práce je komplexní lingvistická analýza českého modálního slovesa mít a jeho kontrastivní srovnání se slovinskými sémantickými ekvivalenty. Analýza obou jazykových systémů je provedena na reprezentativních ...
  • Dynamika jihokarpatských nářečí 

   Defence status: DEFENDED
   Vašíček, Michal (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 7. 2016
   Dynamika jihokarpatských nářečí - abstrakt Cílem práce je zachycení vývoje jihokarpatských nářečí ve dvou státních útvarech, na severovýchodě Slovenska a v Zakarpatské oblasti na Ukrajině, v posledních 70 letech. Materiálovým ...
  • Jazyk nacionálně-socialistické propagandy v lužickosrbském tisku 30. let 

   Defence status: DEFENDED
   Tomčík, Stanislav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 16. 12. 2021
   Práce se zabývá vlivem nacionálně socialistické ideologie na jazyk v lužickosrbském tisku 30. let 20. století. Na převážně hornolužickosrbském materiálu se představuje lexémy, jež byly spojeny s terminologií nacionálně ...
  • Kvantifikované subjekty a jejich shoda s přísudkem 

   Defence status: DEFENDED
   Jochová, Marie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 17. 6. 2020
   The bachelor thesis deals with the subject-predicate agreement in sentences with a quantified subject. The theoretical part informs the reader about the general issue of agreement, and shows its various forms in the Czech ...
  • Morfologická defektivnost jako problém při výuce ruštiny jako mateřštiny a cizího jazyka 

   Defence status: DEFENDED
   Kopcová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 15. 9. 2016
   Práce Morfologická defektivnost jako problém při výuce ruštiny jako mateřštiny a cizího jazyka se zabývá případy expilicitně kodifikované defektivnosti v morfologickém systému spisovné ruštiny. V kapitole věnované slovesům ...
  • Neurčité tvary slovesné jako sekundární predikáty v ruštině, češtině a němčině. Typologický pohled 

   Defence status: DEFENDED
   Kocková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 22. 8. 2016
   Název práce: Neurčité tvary slovesné jako sekundární predikáty v ruštině, češtině, a němčině. Typologický pohled. Autor: Jana Kocková Školitel: doc. Dr. phil. Markus Giger Abstrakt: Práce nabízí ucelený pohled na neurčité ...
  • Obrazovanije imën proizvodnych v russkom i češskom jazykach ot inojazyčnych antroponimov na internet-sajtach, posvjaščënnych fil'mam, serialam, fanfikšenu 

   Defence status: DEFENDED
   Andreeva, Dariia (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 7. 9. 2021
   (český) Cílem této diplomové práce je ukázat zvláštnosti v odvozování hypokoristik od antroponimů cizího původu v češtině a ruštině na webových strankách, věnovaných filmům, seriálům a fanouškové tvorbě. První část této ...
  • Osobennosti suffiksal'nogo obrazovanija imen suščestvitel'nych v russkom jazyke načala ChChI veka 

   Defence status: DEFENDED
   Ziganshina, Diana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 4. 9. 2017
   Ziganshina Diana Abstract (in English): One of the largest directions of Russian language evolution goes into nouns generated by suffixes. The most active dictionary expanding with suffix-based forms of words happened in ...
  • Restrikce tvoření přechodníku přítomného ve spisovné ruštině v kodifikaci a úzu 

   Defence status: DEFENDED
   Beňovský, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 16. 9. 2015
   Tato diplomová práce se zabývá tématem restrikcí přechodníku přítomného v současném ruském jazyce. V první části jsou nastíněna teoretická východiska problematiky přechodníku v ruském jazyce, jeho vznik a diachronní vývoj. ...
  • Rezul'tativ i perfekt na -(v)ši v neliteraturnych variantach russkogo jazyka 

   Defence status: DEFENDED
   Fedorova, Ekaterina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 9. 2016
   Anotace: Tématem této práce je perfektum a resultativum na -(v)ši v nestandardních variantách ruského jazyka. Práce se skládá ze čtyř kapitol. První kapitola je věnována teorii. Druhá kapitola se zaměřuje na analýzu příkladů ...
  • Sekundární predikace z hlediska pražské typologie. Infinitivní konstrukce v ruštině ve srovnání s češtinou a němčinou 

   Defence status: DEFENDED
   Kocková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 17. 9. 2007
   Cílem této práce bylo zmapovat oblast infinitivních konstrukcí a jejich užití jako sekundárního predikátu v ruštině, češtině a němčině a typologicky klasifikovat infinitivy z hlediska jejich soustavy v jazyce a jejich ...
  • Slovotvorba slovesa v ruském matu 

   Defence status: DEFENDED
   Vysoký, Josef (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 9. 2016
   Předkládaná práce se věnuje otázce jazykového fenoménu spojeného s ruským (východoslovanským) prostředím označovaným jako mat. Důvodem pro sepsání této práce je aktuálnost a živost matu v současnosti a zároveň jeho časté ...
  • Složená substantiva v ruštině ve srovnání s češtinou 

   Defence status: DEFENDED
   Vaňukova, Jevgenija (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 1. 9. 2015
   Tato bakalářská práce se zabývá složenými substantivy. Cílem práce je teoreticky uvést kompozici v ruštině a češtině. V práci jsou vysvětleny základní pojmy související s kompozicí. Následně je provedena analýza složených ...
  • Substantivní nominalizace na -ní/-tí v češtině, slovenštině a ruštině 

   Defence status: DEFENDED
   Vicherková, Vanda (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 17. 9. 2008
   Tato diplomová práce se věnuje verbálním substantivům na -ní/-tí v češtině, slovenštině a ruštině. Jejím hlavním předmětem je syntaktické chování nominální skupiny založené na verbálním substantivu tohoto typu. Tato struktura ...
  • Tendencii razvitija i kontaktnoje vlijanije v jazyke ganzejsko-russkih i livonsko-russkih gramot 

   Defence status: DEFENDED
   Grišmanova, Marija (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 29. 5. 2007
   Diplomová práce «Vývojové tendence a kontaktní vliv v staroruských listinách mezi Hanzou a Ruskem a Livonií a Ruskem» je věnována jevům jazykové evoluce staré ruštiny, jejím vztahům s dolní němčinou a latinou a jejich ...
  • Terminologie vyjadřující komplexní sociální hierarchie v češtině a v ruštině 

   Defence status: DEFENDED
   Michajlova, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 1. 9. 2015
   Bakalářská práce je věnována problematice terminologie vyjadřující komplexní sociální hierarchie v češtině a v ruštině, kterou zkoumá na příkladu vojenských hodností. Cílem této práce je vytvořit paralelní česko-ruské ...
  • Verbalpräfixe in Obersorbischen. Verbalpartikeln im älterenSorbischen und ihre Entsprechungen im modernen Sorbischen 

   Defence status: DEFENDED
   Brankatschk, Katja (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 24. 5. 2010
  • Vid glagola v russkom i verchnelužickom jazykach 

   Defence status: DEFENDED
   Travnitskaya, Maria (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 17. 6. 2020
   This bachelor thesis is addressing the topic of the distinctive usage of the verbal aspectual forms in Russian and Upper-Sorbian languages. The thesis is aiming to describe the use cases of these forms, point out the ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV