• Axiologické aspekty efektivnosti působení práva 

   Defence status: DEFENDED
   Čechák, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 5. 11. 2010
   I. Hodnoty a hodnotové soudy představují fenomény ovlivňující efektivnost působení práva jak v užším tak v širším slova smyslu. Přesněji řečeno skutečnost, zda-li určité hodnoty jsou promítnuty v obsahu práva ovlivňuje (či ...
  • Charta základních práv Evropské unie v kontextu ochrany lidských práv 

   Defence status: DEFENDED
   Krzyžanková, Katarzyna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 21. 9. 2007
  • Co je po právu? 

   Defence status: DEFENDED
   Krzyžanková, Katarzyna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 21. 2. 2011
   Základním cílem této práce je při využití analyticko-deskriptivní metody ve spojení s víceoborovým přístupem identifikace a analýza hlavních faktorů, jež se promítají do odpovědi quid iuris v určitém případě. Jinak řečeno, ...
  • Demokratický právní stát: ideál a realita 

   Defence status: DEFENDED
   Hruška, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 29. 6. 2021
   Diplomová práce se zabývá především čtyřmi tématy - právním státem, demokracií, demokratickým právním státem a jeho reálnou podobou v České republice v době celosvětové pandemie onemocnění COVID-19. Vývoj právního státu, ...
  • Distinkce kontinentálního a anglosaského typu právní kultury a tendence k jejich sbližování 

   Defence status: DEFENDED
   Nop, Michal (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022)
   Date of defense: 18. 2. 2022
   Distinkce kontinentálního a anglosaského typu právní kultury a tendence k jejich sbližování V p edkládané diserta ní práci je posuzováno, zda je stále aktuální považovat anglosaský a kontinentální typ právní kultury za dva ...
  • Efektivní strategie formování právního vědomí u studentů středních škol 

   Defence status: DEFENDED
   Urban, Michal (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 24. 9. 2012
   Předložená disertační práce zkoumá právní vědomí studentů středních škol, zejména gymnazistů, a způsoby, jakými je možné ho kultivovat. Jedná se o téma, které se nachází ve stínu pozornosti právních vědců, byť mnozí právní ...
  • Evropské federace a Evropská unie 

   Defence status: DEFENDED
   Uhlova, Diana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 30. 9. 2013
   V předložené disertační práci byla provedena komparativní analýza Evropské unie a evropských federativních států, především Spolkové republiky Německo, Švýcarské konfederace, Rakouské republiky, a v základních rysech taktéž ...
  • Ignorantia legis non excusat 

   Defence status: DEFENDED
   Várkolyová, Jana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 21. 9. 2007
  • Intertemporální účinky derogačních nálezů Ústavního soudu 

   Defence status: DEFENDED
   Askari, Daniel (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 29. 9. 2016
   Práce se zabývá problematikou časových účinků nálezů Ústavního soudu, kterými dochází ke zrušení zákona pro jeho rozpor s ústavním pořádkem. Právní úprava této problematiky v České republice není zcela vyčerpávající, a ...
  • Je změna podstatných náležitostí demokratického právního státu nepřípustná? 

   Defence status: DEFENDED
   Preuss, Ondřej (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 30. 9. 2014
   Doktorská práce "Je změna podstatných náležitostí demokratického právního státu opravdu nepřípustná a nepředstavitelná?" si klade za cíl odpovědět na otázku, zda není opravdu přípustné a možné změnit či pozměnit podstatné ...
  • Lidská práva v soukromém právu 

   Defence status: DEFENDED
   Ondřejek, Pavel (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 14. 12. 2009
   121 Summary Shrnutí v anglickém jazyce The presented work challenges traditional view on human rights as rights guaranteed only against the state. In contemporary world, in which states delegate powers either on supranational ...
  • Mezery v právu 

   Defence status: DEFENDED
   Voda, Jiří (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 20. 3. 2006
  • Mezery v zákonném a smluvním právu 

   Defence status: DEFENDED
   Voda, Jiří (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 1. 2009
   56 poukazovat na zanedbání péče ze strany ošetřujícího lékaře, tedy na postup non lege artis216 . V krajním případě by byl lékař vystaven i riziku trestního stíhání217 případně občanskoprávní žalobě na náhradu škody. V ...
  • Místo normativní teorie práva v analytické jurisprudenci 

   Defence status: DEFENDED
   Doležal, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 20. 4. 2006
  • Model ústavního soudnictví v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Hoscheková, Patricia (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 23. 11. 2016
   Shrnutí Název práce v českém jazyce: Model ústavního soudnictví v ČR Tato diplomová práce pojednává o modelu ústavního soudnictví v České republice. Jejím cílem je především popsat současnou českou fungující soudní kontrolu ...
  • Nástroje kontroly kvality legislativy v kontextu České republiky 

   Defence status: DEFENDED
   Říha, Michal (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 15. 2. 2019
   Legislative Quality Assurance Toolbox in the context of the Czech Republic Michal Riha Abstract The aim of the rigorosum thesis is to describe and evaluate the tools used for the control of legislation quality ("legislative ...
  • Obecné a odvětvové principy soudobého českého práva 

   Defence status: DEFENDED
   Wintr, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 20. 4. 2006
  • Ochrana osobnosti z hlediska právní filozofie a platného práva 

   Defence status: DEFENDED
   Němec, Ronald (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 18. 12. 2013
   OCHRANA OSOBNOSTI Z HLEDISKA PRÁVNÍ FILOZOFIE A PLATNÉHO PRÁVA 1. Závěr Na právo se můžeme dívat ze dvou hlavních pohledů. Právo buď je jen soubor psaných pravidel, které jsou připraveny lidmi na základě jistých zájmů, ...
  • Pojem suverenity u Thomase Hobbese a Samuela Pufendorfa a jeho role v konstituci moderního pojetí státu 

   Defence status: DEFENDED
   Belling, Vojtěch (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 2. 7. 2014
   Mluvit o "změně" konceptu suverenity a klást současné formy existence státu do protikladu ke "klasickým" teoriím suverenity se stalo oblíbeným topos postmoderní právní a politické filosofie. Teoretický obsah těchto ...
  • The Political Character of Constitutional Review 

   Defence status: DEFENDED
   Juhás, Juraj (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 23. 6. 2020
   in the English language: The Political Character of Constitutional Review. In this thesis, we tried to find out whether constitutional review in the Czech Republic has at least partially a political character. In the Czech ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV