• The 2007 credit crisis: causes, evolution, and its consequences 

   Defence status: DEFENDED
   Vrzal, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2008)
   Date of defense: 24. 6. 2008
   V srpnu 2007 vypukla finanční krize a okamžitě se rozšířila na všechny rozvinuté trhy jako důsledek kolapsu strukturovaných finančních produktů, které byly napojeny na sub-prime část amerického hypotečního trhu. Tato ...
  • Bank efficiency and its relation to market competition : European perspective 

   Defence status: DEFENDED
   Malá, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 8. 9. 2010
   Postupující globalizace kapitálových trhů má mimo jiné za následek prohlubování integrace bankovního sektoru. Rozsáhlá konsolidace evropských bankovních trhů vedla k zintenzivnění konkurence, nicméně rozdíly v efektivitě ...
  • Bank lending surveys and financial cycles 

   Defence status: DEFENDED
   Mayr, Samuel (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 14. 9. 2017
   V roce 2003 Evropská centrální banka vydala povinné kvalitativní šetření uvěrových podmínek bank. Obsahující 22 otázek týkajících se úvěrových stan- dardů, úvěrových pravidel, úvěrových podmínek a poptávky po úvěrech, ...
  • Banking supervision and regulation: possible changes as a consequence of the global financial crisis 

   Defence status: DEFENDED
   Mihok, Jaroslav (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 13. 9. 2011
   Banking supervision and regulation: Possible changes as a consequence of the global financial crisis Master Thesis Author: Bc. Jaroslav Mihok Supervisor: PhDr. Adam Geršl Ph.D. Academic Year: 2010/2011 Abstrakt Diplomová ...
  • Capital Flows and Credit Development: Empirical Evidence from the CEE Region 

   Defence status: DEFENDED
   Izák, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014
   Tato bakalářská práce se zabývá vlivem mezinárodních kapitálových toků na růst úvěrů v zemích střední a východní Evropy. Tento region byl v průběhu minulých dvaceti let častým cílem kapitálových toků z rozvinutých zemí, ...
  • Central Bank Independence - Theory and Case of Czech and Slovak National Bank 

   Defence status: DEFENDED
   Ulahel, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 20. 6. 2012
   Tématem této bakalářské práce je nezávislost centrálních bank. Je rozdělena do dvou částí. První část je věnována teoretickým konceptům, které tvoří základ pro diskusi o nezávislé monetární autoritě. V dalších kapitolách ...
  • Competition, efficiency and soundness in banking 

   Defence status: DEFENDED
   Jankovská, Alžběta (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 25. 6. 2014
   V současné době existuje živá diskuse, zda konkurence ovlivňuje zdraví banky positivně nebo negativně. Tradiční přístup předpokládá negativní vztah mezi konkurencí a zdravím banky. Na druhou stranu se v poslední době ...
  • Creation of provisions - Pro-cyclical behavior of banks 

   Defence status: DEFENDED
   Matějovská, Anna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 26. 6. 2013
   V souvislosti s poslední hospodářskou krizí se věnovala značná pozornost požadavkům na bankovní kapitál. Mnoho prací se zaobíralo procyklickým dopadem těchto kapitálových požadavků a způsoby, jak stabilizovat bankovní ...
  • Credit Growth in CEE Countries: Empirical Analysis of Early Warning Indicators 

   Defence status: DEFENDED
   Stříbný, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 20. 6. 2013
   Excessive credit growth is often considered to be an indicator of future problems in financial sector. Basel III regulatory package has introduced countercyclical capital buffer to improve stability of the banking sector ...
  • Cross-Border Contagion: An Empirical Analysis of the Current Financial Crisis in Central and Eastern Europe 

   Defence status: DEFENDED
   Žáková, Kristýna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 2. 2. 2011
   Cílem této diplomové práce je prozkoumat efekt přeshraniční finanční nákazy během krize 2007-09 ve střední a východní Evropě (SVE) a ze všech mechanismů šíření se zaměřuje na mezinárodní bankovní půjčky. Pokouší se zjistit, ...
  • Determinants of Executive Compensation in Czech Companies 

   Defence status: DEFENDED
   Keše, Tibor (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014
   V této práci analyzujeme kulturu odměňování managementu v České republice. Tato studie je příspěvkem k malému množství prací, které se tímto tématem doposud zaobíraly. Zkoumáme vzorek 100 velkých českých firem, snažíme se ...
  • Does monetary policy reinforce the effects of macroprudential policy? 

   Defence status: DEFENDED
   Livorová, Barbara (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2022)
   Date of defense: 15. 6. 2022
   This thesis examines whether the efects of macroprudential policy on credit and house price growth difer across diverse phases of the monetary policy cycle. The dataset covers 33 advanced and 39 emerging market countries ...
  • Effectiveness of Banking Regulation and Supervision in the Light of the Global Financial Crisis 

   Defence status: DEFENDED
   Dítě, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 17. 6. 2013
   In this paper we investigate the impact of banking regulation and supervision on the economy during crises and compare our results with current regulatory trends. Specifically, we employ a dataset consisting of 49,183 firms ...
  • An empirical analysis of liquidity situation and interbank market rates in the Czech Republic during global crisis 

   Defence status: DEFENDED
   Lešanovská, Jitka (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 2. 2. 2011
   Diplomová práce se zabývá vývojem likvidity a úrokových měr na českém mezibankovním trhu se zaměřením na období globální krize. Zjišťujeme faktory ovlivňující mezibankovní úrokové míry, a to vzhledem ke klíčové sazbě ...
  • An Empirical Analysis of Liquidity Situation and Interbank Rates in the Czech Republic during Global Crisis 

   Defence status: DEFENDED
   Lešanovská, Jitka (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 19. 10. 2011
   This diploma thesis focuses on the development of the interbank market liquidity and interest rates in the Czech interbank market with special focus on the period of global crisis. We analyze determinants of the interbank ...
  • Financial and business cycles in Central, Eastern and Southeastern Europe emerging markets 

   Defence status: DEFENDED
   Kučerová, Martina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 8. 2. 2017
   Tato diplomová práce analyzuje vývoj financních a hospodárských cyklu v CESEE regionu pomocí vzorku 23 rozvíjejících se ekonomik v období 1995q1- 2015q4. Naše analýza prinesla 3 hlavní výsledky. Za prvé, zjistili jsme více ...
  • Financial Stability and Fragile Banking Systems 

   Defence status: DEFENDED
   Svoboda, Svatopluk (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2009)
   Date of defense: 9. 9. 2009
   Diplomová práca sa zaoberá otázkami týkajúcimi sa hodnotenia stability finančného sektoru národnej ekonomiky. V rámci teoretickej časti je poskytnutý prehľad o súčasnom stave výskumu v tejto oblasti, ako aj doposiaľ ...
  • Foreign bank participation in transition economies : the effects on access to credit 

   Defence status: DEFENDED
   Krafková, Anna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 23. 6. 2010
   Diplomová práce se zabývá tématem participace zahraničních bank v tranzitivních ekonomikách. První část prezentuje teoretické hypotézy týkající se vstupu zahraničních bank a příslušnou empirickou evidenci. Dále se práce ...
  • Foreign bank participation in transition economies: the effects on access to credit 

   Defence status: DEFENDED
   Krafková, Anna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 30. 3. 2011
   The thesis discusses the topic of foreign bank participation in transition economies. First part presents theoretical considerations about foreign bank entry and their empirical support. The main focus is then on the ...
  • Foreign Direct Investment in Emerging Markets: The Case of Turkey 

   Defence status: DEFENDED
   Huseynli, Orkhan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 24. 6. 2014
   This paper studies determinants of FDI in Turkey using panel data analyses. The results of the study show that political stability, education level, rule of law, and trade cost have significant impact on FDI inflow in ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV