• Analýza metod práce aktivistek za volební právo na příkladu Výboru pro volení právo žen 

   Defence status: DEFENDED
   Švecová, Klára (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 22. 1. 2018
   Tato bakalářská práce se zabývá metodami, které používaly české ženské aktivistky sdružující se se Výboru pro volební právo žen, aby dosáhly volebního práva pro ženy. Pro pochopení rámce, ve kterém organizace působila je ...
  • Analýza zastoupení žen ve výborech Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Martínková, Hana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 16. 6. 2015
   The topic of this bachelor thesis is the unequal gender representations in various fields in politics, the object of research are the committees established by the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic. ...
  • Feministické myslenie v kresťanstve a islame na príklade diel "In Memory of Her" a "Qur'an and Woman" 

   Defence status: DEFENDED
   Skladanová, Nikola (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 14. 6. 2016
   The main objective of this bachelor's thesis is to introduce and describe the topic of religious feminism and feminist theology within Christianity and Islam based on two chosen works, In Memory of Her by E. S. Fiorenza ...
  • Historie žen jako nástroj komunistické propagandy v letech 1948 až 1956 

   Defence status: DEFENDED
   Krenková, Eliška (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 11. 6. 2018
  • Jazmínová revolúcia a postavenie žien v tuniskej spoločnosti: vývoj pred a po 

   Defence status: DEFENDED
   Bankóová, Valéria (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 17. 6. 2014
   The extensive revolutionary wave called the Arab Spring, which broke out at the end of 2010 in Tunisia, has brought about unseen changes in the political and social configuration of the Arab world. Protests were marked by ...
  • Jiný přístup k politice nebo mocenské bariéry? Příčiny nepřímé úměry mezi procentním zastoupením političek a mocenským významem politické funkce 

   Defence status: DEFENDED
   Jansová, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 23. 6. 2015
   Representation of women in the lowest floor of Czech politics (the smallest municipalities) is percent higher than representation of women in the highest elected political office at the central level. There is a rule: the ...
  • Obraz postavení západní ženy a západního feministického hnutí v ženském tisku v Československu v období 1948-1989 

   Defence status: DEFENDED
   Marková, Tanja (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Date of defense: 7. 9. 2020
   Bakalářská práce s názvem "Obraz postavení žen na Západě v ženském tisku v Československu v období 1948-1989"pojednává o rozdílném vývoji společenského postavení žen ve východním a západním bloku v bipolárním světě druhé ...
  • Otázka rasy v hnutí za volební právo pro ženy v USA a dílo Elizabeth Cady Stanton a Susan B. Anthony 

   Defence status: DEFENDED
   Géryk, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 11. 9. 2013
   This bachelor thesis deals with the question of race in the discourse of representatives of the woman suffrage movement in the USA. Its goal is to find out how was the theme of race used in the effort of women to achieve ...
  • Politické strany v ČR a kvóty pro ženy do politiky 

   Defence status: DEFENDED
   Pospíšek, Pavel (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 16. 6. 2015
   This thesis deals with political parties in the Czech republic which are currently in the parliament and their attitude towards implementing quotas. It's goal is to find out the importance of this topic for the parties in ...
  • Politika multikulturalismu a interkulturalismu a česká perspektiva 

   Defence status: DEFENDED
   Voslář, Václav (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 23. 1. 2014
   Tématem bakalářské práce je politika multikulturalismu a interkulturalismu a možnosti její aplikace v českém prostředí. Cílem práce je ukázat, zda politika multikulturalismu a interkulturalismu, která bude v práci definována, ...
  • Prezidentské volby v ČR v roce 2013 z hlediska genderu 

   Defence status: DEFENDED
   Pidrmanová, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 24. 6. 2013
   Téma práce bude zaměřeno na první přímé prezidentské volby v České republice v roce 2013 z hlediska genderové rozdělení rolí kandidátek a kandidátů. Práce bude analyzovat, jak se aktéři volebního klání sebeprezentují a jak ...
  • Proměny významu prezidentského úřadu v Irsku během období vlády Mary Robinson 

   Defence status: DEFENDED
   Kolářová, Karolina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 21. 6. 2018
   Tato práce se zabývá proměnami prezidentského úřadu v Irsku během vlády prezidentky Mary Robinson v letech 1990-1997. Post irského prezidenta má velmi omezené pravomoci a tradičně byl vždy vnímán jako funkce symbolického ...
  • Protestní hnutí v České republice a sociální sítě 

   Defence status: DEFENDED
   Vích, Filip (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 18. 6. 2013
   In this thesis author deals with the relationships between protest and civil movements in the Czech Republic and social media. The author's aim is to find out the expectations and reasons of leaders of the protest and civil ...
  • První Československá republika z hlediska teorie konsociační demokracie 

   Defence status: DEFENDED
   Palkosková, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 18. 6. 2013
   Bakalářská práce "První Československá republika z hlediska teorie konsociační demokracie" aplikuje teorii konsociační demokracie na první Československou republiku. Tato práce popisuje konsociační demokracii v podobě, jak ...
  • Sametová revoluce: genderová perspektiva 

   Defence status: DEFENDED
   Fišerová, Anna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 14. 6. 2016
   This bachelor's thesis seeks to introduce a new perspective on one of the most important episodes in the era of modern Czech history - the Velvet Revolution - and it looks at its events through "gender lens". The events ...
  • Slovenské politické strany za první Československé republiky: Analýza programových cílů 

   Defence status: DEFENDED
   Dolejší, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 18. 6. 2013
   The bachelor thesis deals with political parties, which operated in the Slovak during the first Czechoslovak Republic. The aim is to analyze the political programs of the parties, namely the programs of Republikánská strana ...
  • Současný anarchofeminismus v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Chaloupková, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 23. 6. 2014
   Diplomová práce se zaměřuje na ideologii anarchofeminismu. Důraz klade na to, jak funguje v praxi symbióza dvou ideologií (feminismu a anarchismu), které body se stávají opěrnými a které jsou upozaděny, případně zcela ...
  • Významné političky jako "rolové modely" 

   Defence status: DEFENDED
   Kencká, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 28. 1. 2016
   This bachelor thesis called "Eminent female politicians as Role-models" deals with the influence of eminent female politicians on women in Czech republic and their political participation, especially influence ...
  • Zákon na ochranu republiky v kontextu politické diskuse první Československé republiky 

   Defence status: DEFENDED
   Zaimović, Enes (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 9. 9. 2019
   Tato bakalářská práce se zabývá československým zákonem na ochranu republiky, dobovými okolnostmi jeho přijetí a názorovou reflexí mezi nejvýznamnějšími subjekty politického systému První republiky a jejich stranických ...
  • Zákonodárná iniciativa poslankyň a senátorek v Národním shromáždění 1. ČSR a koncept politické reprezentace 

   Defence status: DEFENDED
   Kolářová, Karolina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 16. 6. 2015
   Tato práce se zabývá zákonodárnou iniciativu poslankyň v Národním shromáždění 1. ČR a konceptem reprezentace. Hlavním cílem je zjistit nakolik ovlivnila zákonodárnou iniciativu poslankyň ideologická příslušnost a nakolik ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV