• Analýza metod práce aktivistek za volební právo na příkladu Výboru pro volení právo žen 

   Švecová, Klára (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 22. 1. 2018
   This bachelor thesis deals with the methods used by Czech female activists associating with the Committee for Women's Suffrage to achieve the women's right to vote. The first chapter describes the political system. Here ...
  • Analýza zastoupení žen ve výborech Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 

   Martínková, Hana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 16. 6. 2015
   Tato bakalářská práce se zabývá nerovnoměrných rozdělením témat v politice z hlediska genderu, konkrétně jsou zkoumány výbory Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Cílem práce je identifikace důvodů nerovného zastoupení žen ...
  • Feministické myslenie v kresťanstve a islame na príklade diel "In Memory of Her" a "Qur'an and Woman" 

   Skladanová, Nikola (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 14. 6. 2016
   Cieľom tejto bakalárskej práce je predstavenie a priblíženie náboženského feminizmu v kresťanstve a islame na príklade diel In Memory of Her od E. S. Fiorenza a Qur'an and Woman od A. Wadud. V práci sa zameriavam na ...
  • Historie žen jako nástroj komunistické propagandy v letech 1948 až 1956 

   Krenková, Eliška (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 11. 6. 2018
  • Jazmínová revolúcia a postavenie žien v tuniskej spoločnosti: vývoj pred a po 

   Bankóová, Valéria (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 17. 6. 2014
   Rozsiahla vlna revolúcií, nazývaná arabská jar, ktorá prepukla na konci roku 2010 v Tunisku, priniesla nevídané zmeny v politickom a spoločenskom usporiadaní arabského sveta. Protesty sa vyznačovali mimoriadne širokou ...
  • Jiný přístup k politice nebo mocenské bariéry? Příčiny nepřímé úměry mezi procentním zastoupením političek a mocenským významem politické funkce 

   Jansová, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 23. 6. 2015
   Zastoupení žen v nejnižších patrech české politiky (nejmenší obce) je procentuálně vyšší než zastoupení žen v nejvyšších volených politických funkcích na centrální úrovni. Platí pravidlo čím vyšší funkce, tím menší procento ...
  • Otázka rasy v hnutí za volební právo pro ženy v USA a dílo Elizabeth Cady Stanton a Susan B. Anthony 

   Géryk, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 11. 9. 2013
   This bachelor thesis deals with the question of race in the discourse of representatives of the woman suffrage movement in the USA. Its goal is to find out how was the theme of race used in the effort of women to achieve ...
  • Politické strany v ČR a kvóty pro ženy do politiky 

   Pospíšek, Pavel (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 16. 6. 2015
   Tato bakalářská práce zkoumá postoje současných českých parlamentních stran k tématu zavádění kvót pro ženy do politiky. Klade si za cíl zjistit, jakou prioritu tomuto tématu přikládají ve svých programech a zda existuje ...
  • Politika multikulturalismu a interkulturalismu a česká perspektiva 

   Voslář, Václav (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 23. 1. 2014
   The topic of this bachelor's thesis is multiculturalism and interculturalism policy and the possibilities of its use in the Czech Republic. The main goal of the thesis is to show whether the multiculturalism and interculturalism ...
  • Prezidentské volby v ČR v roce 2013 z hlediska genderu 

   Pidrmanová, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 24. 6. 2013
   Téma práce bude zaměřeno na první přímé prezidentské volby v České republice v roce 2013 z hlediska genderové rozdělení rolí kandidátek a kandidátů. Práce bude analyzovat, jak se aktéři volebního klání sebeprezentují a jak ...
  • Proměny významu prezidentského úřadu v Irsku během období vlády Mary Robinson 

   Kolářová, Karolina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 21. 6. 2018
   This thesis deals with changes in the presidential office in Ireland during the presidency of Mary Robinson between 1990-1997. The presidential office holds very few powers and it has been always perceived more as ceremonial ...
  • Protestní hnutí v České republice a sociální sítě 

   Vích, Filip (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 18. 6. 2013
   Autor bakalářské práce se věnuje působení a komunikaci protestních a občanských hnutí na sociálních sítích. Cílem autora je zjistit, jakým způsobem ovlivňují sociální média protestní a občanská hnutí, očekávání vůdců a ...
  • První Československá republika z hlediska teorie konsociační demokracie 

   Palkosková, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 18. 6. 2013
   Bakalářská práce "První Československá republika z hlediska teorie konsociační demokracie" aplikuje teorii konsociační demokracie na první Československou republiku. Tato práce popisuje konsociační demokracii v podobě, jak ...
  • Sametová revoluce: genderová perspektiva 

   Fišerová, Anna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 14. 6. 2016
   Tato bakalářská práce se snaží představit nový pohled na jednu z nejvýznamnějších událostí moderních českých dějin - sametovou revoluci - a na její události pohlíží "genderovou optikou". Dění posledních dvou měsíců roku ...
  • Slovenské politické strany za první Československé republiky: Analýza programových cílů 

   Dolejší, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 18. 6. 2013
   Bakalářská práce pojednává o politických stranách působících na Slovensku za první Československé republiky. Cílem práce je zanalyzovat politické programy jednotlivých stran, konkrétně programy Republikánské strany ...
  • Současný anarchofeminismus v ČR 

   Chaloupková, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 23. 6. 2014
   Diplomová práce se zaměřuje na ideologii anarchofeminismu. Důraz klade na to, jak funguje v praxi symbióza dvou ideologií (feminismu a anarchismu), které body se stávají opěrnými a které jsou upozaděny, případně zcela ...
  • Významné političky jako "rolové modely" 

   Kencká, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 28. 1. 2016
   1 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut politologických studií Projekt bakalářské práce: Významné političky jako "rolové modely" Vedoucí práce: PhDr. Jitka Gelnarová, PhD. Řešitel: Zuzana Kencká ...
  • Zákonodárná iniciativa poslankyň a senátorek v Národním shromáždění 1. ČSR a koncept politické reprezentace 

   Kolářová, Karolina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 16. 6. 2015
   Tato práce se zabývá zákonodárnou iniciativu poslankyň v Národním shromáždění 1. ČR a konceptem reprezentace. Hlavním cílem je zjistit nakolik ovlivnila zákonodárnou iniciativu poslankyň ideologická příslušnost a nakolik ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV