Now showing items 1-17 of 17

  • Antisemitismus v religionistice Mircei Eliadeho 

   Defence status: DEFENDED
   Šimlová, Dominika (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   The submitted thesis is based on the assumption that Mircea Eliade was associated with fascism and antisemitism and I found this assumption defensible. However the goal of the thesis was not to prove or disprove this ...
  • Bruce Lincoln a jeho pojetí mýtu 

   Defence status: DEFENDED
   Oberstein, Jan (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 20. 5. 2009
   Diplomová práce "Bruce Lincoln a jeho pojetí mýtu" se pokouší vystihnout proměny Lincolnova nahlížení mýtu. Sleduje vývoj od Lincolnova bádání v rámci indoevropského výzkumu až po problematizování samotného vědeckého ...
  • Hinduismus jako religionistický koncept 

   Defence status: DEFENDED
   Kopecká, Tina Živa (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 9. 2009
  • Janovské křesťanství - termín, který je třeba opustit 

   Defence status: RECOGNIZED
   Vytlačilová, Magdalena (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 23. 9. 2020
   Cílem textu je popřít existenci tzv. janovského proudu křesťanství, popř. janovské komunity v 1. a 2. století, a ukázat, že tento termín je zavádějící a nemá analytický potenciál pro studium raného křesťanství. V první ...
  • Janovské křesťanství - termín, který je třeba opustit 

   Defence status: DEFENDED
   Vytlačilová, Magdalena (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 22. 6. 2020
   Cílem textu je popřít existenci tzv. janovského proudu křesťanství, popř. janovské komunity v 1. a 2. století, a ukázat, že tento termín je zavádějící a nemá analytický potenciál pro studium raného křesťanství. V první ...
  • Kognice a Ritual: Aplikace Whitehousovy teorie modů religiozity na židovskou rituální praxi komunity Bejt Praha 

   Defence status: DEFENDED
   Šimlová, Dominika (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 26. 9. 2018
   Předmětem diplomové práce s názvem "Kognice a Rituál: Aplikace Whitehousovy teorie modů religiozity na židovskou rituální praxi komunity Bejt Praha" je aplikace této teorie na etnografická data. Teorie modů religiozity se ...
  • Kognitivní přístupy v religionistice 

   Defence status: DEFENDED
   Peroutka, Martin (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 9. 2009
   V této práci poskytuji přehled teorií inspirovaných kognitivní revolucí a založených na doménově specifickém přístupu k lidské mysli, jmenovitě teorií, nadlidské agence, epidemiologie reprezentací, modů religiozity, rituální ...
  • Kulturní předporozumění v religionistice. Interpretace Lotosové sútry. 

   Defence status: DEFENDED
   Jancyková, Karin (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 17. 5. 2006
   This diploma thesis deals with cultural preunderstanding in the science of religion interpretation of the Lotos - sutra.
  • Lidská oběť a její důvody v kulturně náboženském kontextu 

   Defence status: DEFENDED
   Baudiš, Adam (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 6. 2013
   Tato bakalářská práce se zabývá problémem lidské oběti a jejím cílem je odhalit důvody pro tuto rituální praxi. Tato práce je rozdělena do pěti částí. První část pojednává o problému lidské oběti u Aztéků. Tato kapitola ...
  • Liminální fáze rituálu podle V. Turnera 

   Defence status: DEFENDED
   Vávra, Antonín (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 9. 2013
   Resumé V své práci "Liminální fáze rituálu podle V. Turnera" jsem představil Turnerův přístup k náboženství a rituálům. Snažil jsem se ukázat, jak se jeho životní dílo vyvíjelo a kam až došlo, než Victor Turner zemřel. ...
  • Mandejská astrologie a magie 

   Defence status: DEFENDED
   Vinklát, Marek (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 8. 9. 2011
   Práce seznamuje čtenáře s etickou definicí magie a s její mandejskou emickou definicí. Autor chronologicky a fenomenologicky systematizuje dějiny západního bádání o mandejských magických textech a posléze o nich sám ...
  • Modifikace sekularizační teze v poslední třetině 20. století- Komparace P. L. Bergera a R. Starka 

   Defence status: DEFENDED
   Hron, David (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 17. 5. 2006
   This diploma work discusses the long-term effort of two major sociologists of our time. My thesis is a comparison taking place on the background of introducing the general trend in the sociology of religion. A trend, which ...
  • Prostorový obrat a pojetí prostoru v dílech Mircea Eliadeho a Jonathana Z. Smitha 

   Defence status: DEFENDED
   Vytlačilová, Magdalena (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 26. 9. 2018
  • Srovnání pojetí totemismu u S. Freuda a E. Durkheima 

   Defence status: DEFENDED
   Florianová, Andrea (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 24. 5. 2011
   Srovnání pojetí totemismu u Émila Durkheima a Sigmunda Freuda Comparison of the onception of Totemism in Works by Émile Durkheim and Sigmund Freud Andrea Florianová Resumé Východiskem této diplomové práce je výklad základních ...
  • Srovnání ženy - bohyně v severské mytologii a v druidské tradici 

   Defence status: DEFENDED
   Hladečková, Irena (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 9. 2009
   V této práci charakterizuji jednotlivé aspekty ženských božstev u starověkých Keltů a severských kmenů. Při svém bádání pracuji heuristickou metodou, získané informace dávám do souvislostí s již známými fakty a následně ...
  • Šamanismus z hlediska religionistických teorií 

   Defence status: DEFENDED
   Sochorová, Michaela (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 6. 2013
   Tato práce se zabývá vznikem, vývojem a problematikou spjatou s pojmem šamanismus. Tento termín byl transformován z původní předmětové roviny do roviny vědeckého metajazyka a záhy se stal obecným pojmem, který je v rámci ...
  • Teorie Urmonotheismu Wilhelma Schmidta, Pettazzoniho kritika Urmonotheismu a Pettazzoniho teorie o původu nejvyšších bytostí 

   Defence status: DEFENDED
   Dostál, Dominik (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 9. 2013
   Předkládaná bakalářská práce se zabývá dvěma teoriemi o původu náboženských postav Nejvyšších bytostí, z nichž tyto teorie odvozují původ veškerého náboženství. První část popisuje teorii Urmonotheismu Wilhelma Schmidta, ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV