• Alternative measures of risk - application on the Central European region 

   Defence status: DEFENDED
   Vodňanský, Ondřej (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 23. 6. 2010
   Stále více výzkumných prací ukazuje, že teoretické předpoklady i empirické výsledky tradičních přístupů, jako je střední hodnota - rozptyl nebo CAPM, jsou chybné. Jiné míry rizika tedy získavají popularitu. Míry, soustředící ...
  • Analysing the Performance of European Commercial Banks 

   Defence status: DEFENDED
   Hajzeraj, Adelina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 11. 9. 2013
   V této práci se zabýváme analýzou výkonu evropských bank v rocích 2007-2011. Na začátku je uvedená stručná informace o bankovních sektorech každého státu z EU-27. Pomocí komparativní analýzy dále ukazujeme, že banky ze ...
  • Artificial Neural Networks in Option Pricing 

   Defence status: DEFENDED
   Vach, Dominik (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 16. 1. 2019
   Tato diplomová práce zkoumá aplikaci neuronových sítí při oceňování opcí. V průběhu práce jsou vyzkoušeny a porovnány různé architektury a parame- try neuronových sítí za účelem dosažení co nejpřesnější valuace opcí. Jsou ...
  • The Determinants of Corporate Credit Lines Accessibility in the Czech Republic 

   Defence status: DEFENDED
   Hanák, Pavel (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 26. 6. 2013
   This work focuses on the factors influencing the accessibility of credit lines for the companies in the Czech Republic. Its methodology follows the respected works written in the field of credit markets or in the field of ...
  • Hedging with interest rate derivatives: Estimation of hedge ratio & hedging effectiveness 

   Defence status: DEFENDED
   Ruberry, Marika (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Date of defense: 5. 2. 2020
   The thesis investigates the effectiveness of several hedging strategies and inspects whether advanced econometric models contribute to lower portfolio risk and offer advantages over simple constant hedges. Focused on the ...
  • Interconnectedness of capital markets during the financial crisis 

   Defence status: DEFENDED
   Kocholová, Soňa (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 23. 6. 2016
   Študujeme prepojenosť tridsiatich troch medzinárodných akciových trhov so Spojenými štátmi v období od januára 2003 do decembra 2012, s dôrazom na globálnu finančnú krízu v roku 2008. Pomocou modelu DCC-GARCH, naše výsledky ...
  • Metody agregace rizik na finančních trzích 

   Defence status: DEFENDED
   Pavlovičová, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 13. 9. 2011
   Předmětem diplomové práce "Metody agregace rizik na finančních trzích" je představení všech rizik vyskytujících se na finančních trzích a způsobů jejich měření. Dále jsou zde uvedeny metody agregace kreditního, tržního a ...
  • My ventures are not in one bottom trusted: comparative study to Modern Portfolio Theory and Black-Litterman portfolio formation 

   Defence status: DEFENDED
   Klega, Daniel (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 22. 10. 2013
  • Option pricing methods 

   Defence status: DEFENDED
   Chrobok, Viktor (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 23. 6. 2010
   Diplomová práce je zaměřena na metody oceňování opcí. Jsou zde popsány základní charakteristiky a druhy opčních kontraktů. Poté je uveden popis 6 oceňovacích modelů - Black-Scholes model, French Black-Scholes model, binomický ...
  • The prediction of corporate bankruptcy and credit risk 

   Defence status: DEFENDED
   Kosturák, Matej (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 11. 9. 2013
   (abstrakt) Táto práce prináša výstižný a súhrny prehľad najdôležitejších vedeckých článkov a statí venovaných téme predikcie firemných bankrotov, ako aj prehľad teórie použitých modelov spolu s hlavnými kvalitatívnymi ...
  • Problémy regulace energetického sektoru jakožto přirozeného monopolu 

   Defence status: DEFENDED
   Nováčková, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 14. 6. 2011
   UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut ekonomických studií Tereza Nováčková Problémy regulace energetického sektoru jakožto přirozeného monopolu Bakalářská práce Praha 2011 Abstrakt Tato práce se zabývá ...
  • Sovereign credit risk drivers in a spatial perspective. 

   Defence status: DEFENDED
   Záhlava, Josef (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 31. 1. 2018
   This thesis analyses what drives sovereign credit risk when contagion is con- trolled for. CDS spreads are used as a measure of credit risk and bond yields are used to estimate interconnectedness of the examined countries. ...
  • Stress Testing the Italian Banking System during the Global Financial Crisis 

   Defence status: DEFENDED
   Messina, Jacopo (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 13. 9. 2011
   This study performs a stress testing exercise on the Italian banking system in view of the 2007 financial crisis which was triggered by the crash of subprime mortgages. At the base of the global financial crisis was a ...
  • Třída finančních instrumentů zvaná certifikáty 

   Defence status: DEFENDED
   Klega, Daniel (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2009)
   Date of defense: 9. 9. 2009
  • Using CAPM for assessment of efficiency of managed portfolios-mutual funds 

   Defence status: DEFENDED
   Pergl, David (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 10. 6. 2019
   Tato bakalářská práce testuje hypotézu, zda 30 náhodně vybraných akciových fondů překonalo systematicky trh ve sledovaném období 2003-2018. Fondy byly rozděleny do dvou skupin podle investiční strategie a zkoumány v obdobích ...
  • Value at Risk Calculation of the Czech Stock Portfolio Using Alternative Distributions 

   Defence status: DEFENDED
   Hédl, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 21. 6. 2011
   Cílem této diplomové práce je analýza způsobů výpočtu ohrožené metody. Jejím jádrem je nalezení vhodného modelu, který by dokázal nejadekvátněji reflektovat pravděpodobnostní rozdělení výnosů námi vytvořeného českého ...
  • Value at Risk: GARCH vs. Stochastic Volatility Models: Empirical Study 

   Defence status: DEFENDED
   Tesárová, Viktória (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
   Práca porovnáva GARCH modely volatility a modely Stochastickej volatil- ity so študentovým t rozdelením a ich empirickú schopnos't predpovedania Value at Risk na piatich akciových indexoch: S&P, NASDAQ Compos- ite, ...
  • Value at Risk: GARCH vs. Stochatistic Volatility Models: Empirical Study 

   Defence status: DEFENDED
   Tesárová, Viktória (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 20. 3. 2013
   The thesis compares GARCH volatility models and Stochastic Volatility (SV) models with Student's t distributed errors and its empirical forecasting per- formance of Value at Risk on five stock price indices: S&P, NASDAQ ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV