Now showing items 1-18 of 18

  • Aktuální otázky vazby v českém trestním řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Benediktová, Eliška (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 25. 5. 2021
   Aktuální otázky vazby v českém trestním řízení Abstrakt Předkládaná diplomová práce pojednává o aktuálních otázkách vazby v českém trestním řízení. Vazba je zavedeným a nenahraditelným institutem, který je již dlouho ...
  • Dočasné odložení trestního stíhání 

   Defence status: DEFENDED
   Pešková, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 22. 9. 2020
   Dočasné odložení trestního stíhání Abstrakt Diplomová práce pojednává o procesním institutu dočasného odložení trestního stíhání, přičemž přináší kompletní rozbor situací, ve kterých lze jednotlivé formy tohoto institutu ...
  • Doznání obviněného a jeho význam v trestním řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Říhová, Eliška (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 25. 5. 2021
   Doznání obviněného a jeho význam v trestním řízení Abstrakt Cílem této diplomové práce je poskytnout ucelený pohled na problematiku doznání obviněného, charakterizovat tento institut a popsat jeho význam v oblasti trestního ...
  • Možnosti nahrazení vazby 

   Defence status: DEFENDED
   Strýhalová, Tereza (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 21. 12. 2021
   - Možnosti nahrazení vazby Tato diplomová práce se zabývá možnosti nahrazení vazby v trestním řízení. Institut vazby představuje jeden ze způsobů, jímž je možné zajistit osobu obviněného pro splnění účelu trestního řízení. ...
  • Možnosti nahrazení vazby 

   Defence status: DEFENDED
   Gantnerová, Anna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 28. 5. 2019
   90 Abstrakt - Možnosti nahrazení vazby Tématem předkládané diplomové práce jsou možnosti nahrazení vazby. Institut vazby je velmi aktuálním tématem, které se dynamicky vyvíjí a které i v dnešní době vzbuzuje kontroverze. ...
  • Možnosti nahrazení vazby 

   Defence status: DEFENDED
   Horsák, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 25. 5. 2021
   Diplomová práce pojednává o opatřeních, kterými lze nahradit vazbu. Jedná se o prostředky, jež jsou mírnější než vazba, která zasahuje do práv jednotlivce ze všech zajišťovacích institutů trestního práva procesního ...
  • Nahrazení vazby elektronickým kontrolním systémem 

   Defence status: DEFENDED
   Homolová, Karolína (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 22. 9. 2020
   Nahrazení vazby elektronickým kontrolním systémem Abstrakt: Prostor pro využívání technických prostředků elektronického sledování je v rámci trestní justice celosvětově velmi široký a elektronický monitoring je tak uplatňován ...
  • Nepřípustnost důkazů v trestním řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Grossová, Andrea (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 25. 5. 2021
   Nepřípustnost důkazů v trestním řízení Abstrakt Hlavním cílem této práce je zjistit, jak přesně jsou zákonem stanoveny podmínky přípustnosti důkazů v trestním řízení. Tato problematika je podrobně vysvětlena nejen na tzv. ...
  • Odposlech a záznam telekomunikačního provozu 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Eliška (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 20. 9. 2021
   Diplomová práce je věnována odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, kterýžto je na straně jedné nepostradatelným nástrojem orgánů činných v trestním řízení, avšak na straně druhé značným způsobem zasahuje do ...
  • Odposlech a záznam telekomunikačního provozu 

   Defence status: DEFENDED
   Remerová, Šárka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 17. 1. 2019
   Tato diplomová práce se zabývá otázkou právní úpravy a používání institutu odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu upraveného v ustanovení § 88 trestního řádu, jakož i úzce souvisejícího institutu zjišťování údajů ...
  • Odposlech a záznam telekomunikačního provozu 

   Defence status: DEFENDED
   Born, Natalie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 22. 6. 2020
   Odposlech a záznam telekomunikačního provozu Abstrakt Diplomová práce se zabývá institutem odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, jež si neustálým rozvojem technologií zasluhuje bližší pozornosti. Cílem práce je ...
  • Problémy institutu vazby 

   Defence status: DEFENDED
   Prokůpek, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 19. 2. 2021
   Problémy institutu vazby Diplomová práce se zabývá tématem institutu vazby. Osobní svoboda člověka je základní lidské právo, které ovšem není neomezitelné. Právě vazba do tohoto práva citelně zasahuje. Jak při normotvorbě, ...
  • Trestněprávní aspekty korupce 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Tereza (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 30. 1. 2020
   Criminal Aspects of Corruption Corruption is currently a serious social problem which can be dealt with by means of criminal law, by virtue of the ultima ratio principle. This thesis deals with the issue of corruption from ...
  • Trestní příkaz 

   Defence status: DEFENDED
   Soukupová, Martina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 22. 9. 2020
   Tato diplomová práce s názvem trestní příkaz se věnuje zejména rozboru současné právní úpravy trestního příkazu, se zaměřením převážně na její rozporuplnější části. Zároveň jsou k těmto jednotlivým sporným bodům předloženy ...
  • Trestní příkaz 

   Defence status: DEFENDED
   Kubíčková, Michaela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 14. 5. 2018
   Trestní příkaz je rozhodnutím v trestní věci, které zároveň představuje zvláštní způsob řízení. Samosoudce je oprávněn trestní příkaz vydat bez projednání věci v hlavním líčení, jestliže je skutkový stav spolehlivě prokázán ...
  • Trestnoprávne aspekty korupcie 

   Defence status: DEFENDED
   Andraš, Jozef (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 25. 5. 2021
   Korupce je velmi aktuální problém, který se vyskytuje ve veřejném i soukromém sektoru a představuje velké riziko pro celou společnost. Hlavním cílem diplomové práce je poskytnout komplexní rozbor právní úpravy korupční ...
  • Vazba jako prostředek ultima ratio 

   Defence status: DEFENDED
   Strnadová, Pavla (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 20. 9. 2021
   Vazba jako prostředek ultima ratio Tato diplomová práce se zabývá trestním řízení jakožto institutem, který má být jeho silnému zásahu do osobní svobody užíván až v nejkrajnějších případech. Ačkoliv je toto pojetí prosazováno ...
  • Vazba jako prostředek ultima ratio 

   Defence status: DEFENDED
   Nekolová, Petra (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 28. 5. 2019
   Vazba jako prostředek ultima ratio Tato diplomová práce pojednává o institutu vazby jakožto nejzávažnějším z trestně- procesních zajišťovacích institutů, k němuž by se orgány činné v trestním řízení měly uchylovat jen v ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV