• Analýza rychlosti šíření trhliny pro vybraná zemětřesení z regionálních záznamů povrchových vln 

   Defence status: DEFENDED
   Čejka, František (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 12. 9. 2018
   Supershear earthquake is an interesting phenomena that is still without a robust method for its proving. In 2012 Vallée and Dunham (2012) published a method that studied far-field waveforms from supershear earthquakes. ...
  • Anisotropie svrchního pláště pod Severními Apeninami z dat mezinárodního experimentu RETREAT (Itálie) 

   Defence status: DEFENDED
   Munzarová, Helena (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 9. 2011
   Název práce: Anisotropie svrchního pláště pod Severními Apeninami z dat mezinárodního experimentu RETREAT (Itálie) Autor: Helena Munzarová Katedra / Ústav: Katedra geofyziky Vedoucí diplomové práce: RNDr. František Gallovič, ...
  • Development of effective code for earthquake dynamic source simulations 

   Defence status: DEFENDED
   Premus, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 6. 9. 2019
   Title: Development of effective code for earthquake dynamic source simulations Author: Bc. Jan Premus Department: Department of Geophysics Supervisor: doc. RNDr. František Gallovič, Ph.D, Department of Geophysics Abstract: ...
  • Dynamic models of the earthquake source 

   Defence status: DEFENDED
   Kostka, Filip (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2022)
   Date of defense: 15. 3. 2022
   Dynamické modely zemětřesného zdroje umožňují simulovat vývoj napětí a skluzu na tektonických zlomech spojením pohybových rovnic v objemu obklop- ujícím zlom s konstitutivním zákonem, který představujíce plošné síly působící ...
  • Dynamické modely zemětřesného zdroje a seismicita 

   Defence status: DEFENDED
   Kostka, Filip (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 9. 2015
   Předmětem práce je modelování zemětřesného zdroje pomocí tzv. rate-and-state zákonů tření vycházejících z laboratorních měření. V jazyce Fortran 90 jsme napsali jsme kód pro modelování rovinného, obecně nakloněného ...
  • Influence of velocity model uncertainty in earthquake source inversions 

   Defence status: DEFENDED
   Halló, Miroslav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 21. 9. 2018
   Title: Influence of velocity model uncertainty in earthquake source inversions Author: Miroslav Halló Department: Department of Geophysics Supervisor: doc. RNDr. František Gallovič, Ph.D., Department of Geophysics Abstract: ...
  • Kvazidynamické modely tektonických zlomů: segmentace zemětřesení 

   Defence status: DEFENDED
   Kostka, Filip (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 9. 2013
   Na určitých zlomech je možné pozorovat segmentaci zemětřesení, tedy jev, kdy v daném čase praskne pouze část zlomu, zatímco jiná část zlomu praskne později. V této práci se toto chování pokusíme vysvětlit s použitím ...
  • Modelování šíření seismických vln v náhodném prostředí a jeho vliv na direktivitu 

   Defence status: DEFENDED
   Hromádka, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 22. 6. 2010
  • Momentové tenzory největších jevů zemětřesné série v centrální Itálii z roku 2016 

   Defence status: DEFENDED
   Labuta, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 6. 2018
   Název práce: Momentové tenzory největších jevů zemětřesné série v centrální Itálii z roku 2016 Autor: Martin Labuta Ústav: Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky Vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. ...
  • Polarizační analýza silných pohybů zaznamenaných v průběhu dotřesové sekvence zemětřesení L'Aquila z r. 2009 

   Defence status: DEFENDED
   Čejka, František (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 9. 2014
   Při širokopásmovém modelování vybraných jevů z dotřesové sekvence l'Aquilského zemětřesení s použitím 1-D modelu prostředí se pozoruje zajímavá neshoda mezi modelovou a reálnou polarizací pohybu částice na vysokých ...
  • Three-dimensional ambient noise tomography of the Bohemian Massif 

   Defence status: DEFENDED
   Valentová, Ľubica (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 26. 4. 2018
   Vykonali sme 3D tomografiu Českého masívu vychádzajúcu z prevzatých disperzných kriviek povrchových vĺn v rozsahu periód 4-20 s, ktoré boli získané kroskoreláciou seizmického šumu medzi stanicami. V tomografickej inverzii ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV