• Clustrovací framework 

   Defence status: DEFENDED
   Cetkovský, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 26. 6. 2006
   A clustering framework (Egocentric) is presented in this thesis. It was programmed in the Java 1.5 SE language and its time and memory requirements are lower than those of all similar open source projects found by the ...
  • Crawlování na Webu 

   Defence status: DEFENDED
   Kulvait, Vojtěch (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 18. 9. 2007
   Cílem práce je porovnat stávající plánovací strategie ve webových robotech, navrhnout jejich pípadné vylepení a implementovat odpovídající monitor (plánovací strategii) ve webovém robotu.
  • Detekce duplicit v rozsáhlých webových bázích dat 

   Defence status: DEFENDED
   Sadloň, Vladimír (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 30. 1. 2012
   Tato diplomová práce se zabývá metodami používanými k detekci duplicitních dokumentů, a možností jejich integrace do internetového vyhledávače. Nabízí přehled běžně používaných metod, z nichž vybírá metodu aproximace ...
  • Dynamická detekce plagiátů 

   Defence status: DEFENDED
   Dufková, Kateřina (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 2. 2. 2009
   Tato diplomová práce analyzuje možnosti rozšíření postupů používaných internetovými vyhledávači na problém efektivní detekce plagiátů. Práce se zaměřuje na 1:N metody detekce plagiátů v situaci, kdy korpusem je velmi ...
  • Extrakce faktů z Webu 

   Defence status: DEFENDED
   Pekárek, Filip (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 6. 9. 2010
   V předložené práci navrhujeme a testujeme nový postup extrakce faktů z webu. Předložená metoda bere v úvahu, včetně DOM stromu webové stránky, také její vizuální podobu. Základem a první částí je extrakce sémantických částí ...
  • Framework pro distribuované komponentové aplikace 

   Defence status: DEFENDED
   Lenčéš, Miroslav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 6. 9. 2010
   Prostredie PLAS slúži k jednoduchému vytváraniu aplikácií, ktoré sú spustitelné na roznych platformách, v podobe komponentového systému v programovacom jazyku JAVA. Výsledná aplikácia može být distribuovaná na viacero ...
  • Green Clusters 

   Defence status: DEFENDED
   Vašut, Marek (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 3. 2. 2015
   Práce se zabývá možnostmi snížení spotřeby soudobého počítačového clusteru pomocí použití hardwarových komponentů s nízkou spotřebou. Na clusteru je provozována implementace algorithmu Map-Reduce a výpočetní jednotky jsou ...
  • Indexátor mobilních zařízení 

   Defence status: DEFENDED
   Šenkýř, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 11. 9. 2007
   Práce spočívá ve vytvoření aplikace pro full-textovou indexaci dat z PIM (podle specifikace JSR-75) na mobilním zařízení. Aplikace sestává ze dvou částí: 1) Klient, který běží na mobilním zařízení podporujícím Java 2 Micro ...
  • Jazyk pro programování asynchronních serverů 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Lenčéš, Miroslav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 25. 5. 2009
   Prostředí PLAS slouží k jednoduchému vytváření aplikací, které jsou spustitelné na různých platformách, v podobě konečného stavového automatu v programovacím jazyce JAVA. Výsledná aplikace může být distribuována na vícero ...
  • Jazyk pro programování asynchronních serverů 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Lenčéš, Miroslav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 7. 9. 2009
   Prostředí PLAS slouží k jednoduchému vytváření aplikací, které jsou spustitelné na různých platformách, v podobě komponentového systému v programovacím jazyce JAVA. Výsledná aplikace může být distribuována na vícero ...
  • Kešovací strategie webových vyhledávacích systémů 

   Defence status: DEFENDED
   Pirchala, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 24. 9. 2008
   Současné webové vyhledávací systémy využívají sekvenčně pracující algoritmy pro indexování i vyhledávání. Jejich výkon lze proto zvyšovat jen v omezené míře a velkou váhu tak dostávají vhodné kešovací strategie. Cílem této ...
  • Mathematical Search Engine 

   Defence status: DEFENDED
   Mišutka, Jozef (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 23. 9. 2013
   Mathematics has been used to describe phenomena and problems in many re- search fields for centuries. The basic elements used in the description are formu- lae which express information symbolically. However, searching for ...
  • Multimedia Grid 

   Defence status: DEFENDED
   Šimko, Viliam (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 21. 5. 2007
   The thesis describes the possibilities and issues of existing videoconferencing systems. We focus on open-source solutions for group-to-group communication especially the AccessGrid technology that utilizes the multicast ...
  • Node Alias Resolution 

   Defence status: DEFENDED
   Hudák, Rastislav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 7. 9. 2009
   Při mapování počítačových sítí je důležité určit, které ze zjištěných IP adres patří příslušnému zařízení (směrovači). Směrovače mají zpravidla několik rozhraní. Zejména v případě, kdy zařízení odděluje dvě sítě z různých ...
  • OpenBSD pro PDA 

   Defence status: DEFENDED
   Vašut, Marek (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 17. 9. 2010
   V předložené práci studujeme portaci jádra operačního systému OpenBSD na kapesní počítač Palm Tungsten T|5. Nejprve se práce věnuje popisu hlavních rysů architektury ARM a vysvětluje princip fungování jádra OpenBSD. V další ...
  • Optimalizace využití kapacity sítí na unixových systémech 

   Defence status: DEFENDED
   Pelikán, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014
   Název práce: Optimalizace využití kapacity sítí na unixových systémech Autor: Martin Pelikán Katedra: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Leo Galamboš, Ph. D., Katedra distribuova- ...
  • Personifikovaný Metavyhledávač 

   Defence status: DEFENDED
   Ciml, Jaroslav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 22. 5. 2006
   There are many search engines designed to help find information stored n the Web. Different search engines often return completely different result lists for the same query. It can be useful to see the results from more ...
  • Překladač Java do C++ 

   Defence status: DEFENDED
   Kamenišťák, Marián (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 11. 9. 2006
   Cílem této diplomové práce je vytvořit nástroj pro překlad zdrojového kódu jazyka Java 1.5 do výstupního kódu jazyka C++. Předpokladem je, že vstupní kód je kompilovatelný. Součástí práce je návrh způsobu překladu a analýza ...
  • Redukce duplicitních výsledků 

   Defence status: DEFENDED
   Píš, Ľuboš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 9. 9. 2008
   Táto bakalárska práca sa zaoberá implementáciou vhodného algoritmu redukcie duplicitných výsledkov do fulltextového vyhladávacieho stroja Egothor. Práca zahrna analýzu funkcionality systému Egothor a procesov pri vytváraní ...
  • Secure Communicator 

   Defence status: DEFENDED
   Gažo, Matúš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 3. 9. 2012
   Zabezpečená dálková komunikace byla vždy důležitým tématem pro lidi manipulujícimi s citlivými informacemi. Nyní s příchodem tzv. inteligentních mobilních telefonů je odposlech a shromažďování informací snadné jako nikdy. ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV