• Alexander Moyzes: Sonáta e-mol, dielo 2 pre klavír 

   Defence status: DEFENDED
   Čerbová, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   ANOTÁCIA: Ťažiskom zamýšľanej bakalárskej práce je priblíženie klavírnej kompozície Sonáty e- mol, dielo 2 pre klavír slovenského hudobného skladateľa Alexandra Moyzesa (1906-1984) a to prostredníctvom kompozično-technickej ...
  • Antonín Dvořák - symfonická báseň Holoubek, op. 110 

   Defence status: DEFENDED
   Smolová, Eliška (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 7. 9. 2020
   The bachelor thesis deals with Dvořák's symphonic poem The Wild Dove (Holoubek), op. 110, circumstances of its origin and acceptance during the composer's life. The symphonic poem The Wild Dove is put not only in the broader ...
  • Antonín Dvořák a Liberecko - Prameny k životu a dílu skladatele 

   Defence status: DEFENDED
   Myslivcová, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
   Předložená bakalářská práce si klade za cíl zjistit a vyhodnotit stav pramenů vztahujících se k Dvořákovým osobním či uměleckým kontaktům a k recepci Dvořákova díla a jeho osobnosti v regionech vytyčených v úvodu práce a ...
  • Antonín Dvořák: Cypřiše (písňový cyklus) 

   Defence status: DEFENDED
   Portlová, Ivana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 20. 9. 2007
   Dvorakuv prvni pisiiovy cyklus Cypfise je dokurnentern skladatelova prvniho setkini s lyrickYmi basnerni. Dvorak se v pisnich nechava inspirovat jarnbickYm charakterern basni, stavbou techto basni i jejich celkovou ...
  • Antonín Dvořák: Moravské dvojzpěvy z hlediska hudebně filologického 

   Defence status: RECOGNIZED
   Kachlík, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 5. 1. 2012
   The dissertation is closely related to the project of The New Complete Edition of the Works of Antonín Dvořák. It focuses on research which inevitably has to precede the editorial work on the new critical edition of all ...
  • Antonín Dvořák: Moravské dvojzpěvy z hlediska hudebně filologického 

   Defence status: DEFENDED
   Kachlík, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 21. 6. 2007
   Disertační práce je úzce spjata s projektem Nového souborného vydání děl Antonína Dvořáka. Soustředí se na výzkum, který samotné ediční práci na novém kritickém vydání všech 23 Moravských dvojzpěvů nutně musí předcházet: ...
  • Antonín Dvořák: Slovanské Rapsodie op.45 B 86 (návrh nové kritické edice) 

   Defence status: DEFENDED
   Kibicová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 10. 6. 2010
  • Bohuslav Martinů - Voják a tanečnice 

   Defence status: DEFENDED
   Velická, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 18. 6. 2014
   Mgr. Eva Velická Bohuslav Martinů - Voják a tanečnice Dizertační práce Abstrakt První opera Bohuslava Martinů (z celkových 16) Voják a tanečnice, H. 162 spadá svým vznikem (1926-1927) do období počátečních let skladatelova ...
  • Český spolek pro komorní hudbu a jeho místo v kontextu provádění komorní hudby v českých zemích v letech 1918-1953 

   Defence status: DEFENDED
   Milerová, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 20. 6. 2019
   Diplomová práce se zabývá historií Českého spolku pro komorní hudbu a jeho zařazením do kontextu ostatních spolků, které prováděly komorní hudbu, v letech 1918-1953. V historické části se výklad zaměřuje na dobový kontext, ...
  • Český spolek pro komorní hudbu a jeho význam pro českou hudbu mezi lety 1894-1918 

   Defence status: DEFENDED
   Pokorná, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 22. 6. 2017
   Bakalářská práce zpracovává historii Českého spolku pro komorní hudbu od doby jeho vzniku v roce 1894 do roku 1918 a snaží se postihnout význam spolku pro českou hudbu. Kromě okolností vzniku spolku se zaměřuje především ...
  • George Gershwin: Concerto in F pro klavír a orchestr 

   Defence status: DEFENDED
   Horejšová, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 4. 2. 2016
   HOREJŠOVÁ, Martina: George Gershwin: Concerto in F pro klavír a orchestr [Diplomová práce]. Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Ústav hudební vědy. Vedoucí: prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc. Praha 2016. ...
  • Hudba Zdeňka Lišky k filmu Markéta Lazarová 

   Defence status: DEFENDED
   Černíček, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 18. 9. 2008
   CÍLE PRÁCE: Shrnutí dosavadního bádání o osobnosti filmového skladatele Zdeňka Lišky, vytvoření komentovaného přehledu literatury k problematice filmové hudby. Prezentace výsledků komplexní analýzy hudby k filmu Marketa ...
  • Hudba Zdeňka Lišky k filmu Markéta Lazarová 

   Defence status: RECOGNIZED
   Černíček, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 9. 2. 2009
   OBJECTIVES: The work will summarize our current knowledge of the film music composer Zdeněk Liška and create a list of literature on film music complemented with the author's comments. The main objective is a complex ...
  • Hudební sbírky milosrdných bratří v českých zemích 

   Defence status: DEFENDED
   Freemanová, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 6. 6. 2013
   The 'provincia germanica' of the Order of the Brothers Hospitallers was probably founded in 1616. In the early 1770s it covered almost the whole of Central Europe. Today's Bohemian province consists of eight monasteries ...
  • Jan Novák (1921-1984): Kapitoly z tvůrčí biografie 

   Defence status: DEFENDED
   Nachmilnerová, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 6. 6. 2013
   Jan Novák (1921-1984): Chapters from His Creative Years OBJECTIVES: This work has set a goal to cover and summarize current results of research into existing sources and to complete them with yet unstudied data related to ...
  • Jarmil Burghauser - skladatel (Vybraná komorní díla pro dechové nástroje) 

   Defence status: DEFENDED
   Slivoňová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   Jarmil Burghauser je dnes znám především jako vydavatel souborného kritického vydání díla Antonína Dvořáka. Vedle toho připravil i některé edice děl Smetanových, Fibichových a Janáčkových, a mnohé skladby těchto autorů ...
  • Johann Anton Koželuch (1738-1814) - Život a dílo 

   Defence status: DEFENDED
   Mikulášová, Ludmila (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 18. 6. 2014
   Cílem disertační práce je vytvořit monografii o životě, působení a díle pražského hudebního skladatele Johanna Antona Koželucha (1738-1814). První díl práce nejprve sleduje skladatelovu životní a profesní dráhu, všímá si ...
  • Josef Bohuslav Foerster: písňový cyklus Erotikon 

   Defence status: DEFENDED
   Mixová, Anežka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 6. 9. 2021
   Předkládaná bakalářská práce se zabývá osobností Josefa Bohuslava Foerstera jakožto písňového autora se zvláštním ohledem ke skladatelově tvorbě písňových cyklů z přelomu 19. a 20. století. Za hlavní cíl si autorka práce ...
  • Josef Suk: Symfonická báseň Praga op. 26 

   Defence status: DEFENDED
   Kovářová, Adéla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 23. 6. 2014
   Předložená diplomová práce se zabývá symfonickou básní Praga op. 26, kterou zkomponoval Josef Suk v roce 1904 v potřebě vytvořit hudební obraz tehdejšího hlavního města. Práce pojednává o aktuálním stavu bádání a literatury ...
  • Klavírne dielo Alexandra Moyzesa (1906-1984) v dobovom kontexte 

   Defence status: DEFENDED
   Čerbová, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 4. 9. 2017
   The magister thesis is connected with bachelor's thesis, which was concentrated on Piano Sonata in E minor, op. 2 by Slovak composer Alexander Moyzes (1906-1984) and was concerned on it mainly with collected sources. In ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV