• Alexander Moyzes: Sonáta e-mol, dielo 2 pre klavír 

   Čerbová, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   ANOTÁCIA: Ťažiskom zamýšľanej bakalárskej práce je priblíženie klavírnej kompozície Sonáty e- mol, dielo 2 pre klavír slovenského hudobného skladateľa Alexandra Moyzesa (1906-1984) a to prostredníctvom kompozično-technickej ...
  • Antonín Dvořák a Liberecko - Prameny k životu a dílu skladatele 

   Myslivcová, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
   Předložená bakalářská práce si klade za cíl zjistit a vyhodnotit stav pramenů vztahujících se k Dvořákovým osobním či uměleckým kontaktům a k recepci Dvořákova díla a jeho osobnosti v regionech vytyčených v úvodu práce a ...
  • Antonín Dvořák: Cypřiše (písňový cyklus) 

   Portlová, Ivana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 20. 9. 2007
   Dvorakuv prvni pisiiovy cyklus Cypfise je dokurnentern skladatelova prvniho setkini s lyrickYmi basnerni. Dvorak se v pisnich nechava inspirovat jarnbickYm charakterern basni, stavbou techto basni i jejich celkovou ...
  • Antonín Dvořák: Moravské dvojzpěvy z hlediska hudebně filologického 

   Kachlík, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 21. 6. 2007
   Disertační práce je úzce spjata s projektem Nového souborného vydání děl Antonína Dvořáka. Soustředí se na výzkum, který samotné ediční práci na novém kritickém vydání všech 23 Moravských dvojzpěvů nutně musí předcházet: ...
  • Antonín Dvořák: Moravské dvojzpěvy z hlediska hudebně filologického 

   Kachlík, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 5. 1. 2012
   Disertační práce je úzce spjata s projektem Nového souborného vydání děl Antonína Dvořáka. Soustředí se na výzkum, který samotné ediční práci na novém kritickém vydání všech 23 Moravských dvojzpěvů nutně musí předcházet: ...
  • Antonín Dvořák: Slovanské Rapsodie op.45 B 86 (návrh nové kritické edice) 

   Kibicová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 10. 6. 2010
  • Bohuslav Martinů - Voják a tanečnice 

   Velická, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 18. 6. 2014
   Mgr. Eva Velická Bohuslav Martinů - Voják a tanečnice Dizertační práce Abstrakt První opera Bohuslava Martinů (z celkových 16) Voják a tanečnice, H. 162 spadá svým vznikem (1926-1927) do období počátečních let skladatelova ...
  • Český spolek pro komorní hudbu a jeho místo v kontextu provádění komorní hudby v českých zemích v letech 1918-1953 

   Milerová, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 20. 6. 2019
   Diplomová práce se zabývá historií Českého spolku pro komorní hudbu a jeho zařazením do kontextu ostatních spolků, které prováděly komorní hudbu, v letech 1918-1953. V historické části se výklad zaměřuje na dobový kontext, ...
  • Český spolek pro komorní hudbu a jeho význam pro českou hudbu mezi lety 1894-1918 

   Pokorná, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 22. 6. 2017
   Bakalářská práce zpracovává historii Českého spolku pro komorní hudbu od doby jeho vzniku v roce 1894 do roku 1918 a snaží se postihnout význam spolku pro českou hudbu. Kromě okolností vzniku spolku se zaměřuje především ...
  • George Gershwin: Concerto in F pro klavír a orchestr 

   Horejšová, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 4. 2. 2016
   HOREJŠOVÁ, Martina: George Gershwin: Concerto in F pro klavír a orchestr [Diplomová práce]. Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Ústav hudební vědy. Vedoucí: prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc. Praha 2016. ...
  • Hudba Zdeňka Lišky k filmu Markéta Lazarová 

   Černíček, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 18. 9. 2008
   CÍLE PRÁCE: Shrnutí dosavadního bádání o osobnosti filmového skladatele Zdeňka Lišky, vytvoření komentovaného přehledu literatury k problematice filmové hudby. Prezentace výsledků komplexní analýzy hudby k filmu Marketa ...
  • Hudba Zdeňka Lišky k filmu Markéta Lazarová 

   Černíček, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 9. 2. 2009
   CÍLE PRÁCE: Shrnutí dosavadního bádání o osobnosti filmového skladatele Zdeňka Lišky, vytvoření komentovaného přehledu literatury k problematice filmové hudby. Prezentace výsledků komplexní analýzy hudby k filmu Marketa ...
  • Hudební sbírky milosrdných bratří v českých zemích 

   Freemanová, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 6. 6. 2013
   "Provincia germanica" řádu milosrdných bratří byla pravděpodobně ustavena roku 1616. Na začátku sedmdesátých let 18. století pokrývala téměř celou střední Evropu. Dnešní česká provincie zahrnuje osm konventů ...
  • Jan Novák (1921-1984): Kapitoly z tvůrčí biografie 

   Nachmilnerová, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 6. 6. 2013
   Jan Novák (1921-1984): Kapitoly z tvůrčí biografie CÍLE: Práce si klade za úkol sumarizovat aktuální výsledky pramenného výzkumu a doplnit je o dosud nereflektované údaje, týkající se osobnosti a díla Jana Nováka. Ve světle ...
  • Jarmil Burghauser - skladatel (Vybraná komorní díla pro dechové nástroje) 

   Slivoňová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   Jarmil Burghauser je dnes znám především jako vydavatel souborného kritického vydání díla Antonína Dvořáka. Vedle toho připravil i některé edice děl Smetanových, Fibichových a Janáčkových, a mnohé skladby těchto autorů ...
  • Johann Anton Koželuch (1738-1814) - Život a dílo 

   Mikulášová, Ludmila (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 18. 6. 2014
   Cílem disertační práce je vytvořit monografii o životě, působení a díle pražského hudebního skladatele Johanna Antona Koželucha (1738-1814). První díl práce nejprve sleduje skladatelovu životní a profesní dráhu, všímá si ...
  • Josef Suk: Symfonická báseň Praga op. 26 

   Kovářová, Adéla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 23. 6. 2014
   Předložená diplomová práce se zabývá symfonickou básní Praga op. 26, kterou zkomponoval Josef Suk v roce 1904 v potřebě vytvořit hudební obraz tehdejšího hlavního města. Práce pojednává o aktuálním stavu bádání a literatury ...
  • Klavírne dielo Alexandra Moyzesa (1906-1984) v dobovom kontexte 

   Čerbová, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 4. 9. 2017
   The magister thesis is connected with bachelor's thesis, which was concentrated on Piano Sonata in E minor, op. 2 by Slovak composer Alexander Moyzes (1906-1984) and was concerned on it mainly with collected sources. In ...
  • Klavírní dílo Josefa Bohuslava Foerstera 

   Havlíček, Zdeněk (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 19. 9. 2013
   Zdeněk Havlíček Klavírní dílo Josefa Bohuslava Foerstera (Lyrické klavírní kusy z přelomu století) ABSTRAKT: Předkládaná diplomová práce se zabývá klavírním dílem Josefa Bohuslava Foerstera - konkrétně se zaměřuje na jeho ...
  • Klavírní koncert g moll, op. 33, Antonína Dvořáka - raná a konečná verze 

   Šmídová, Ludmila (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 10. 6. 2016
   disertační práce Klavírní koncert g moll, op. 33, Antonína Dvořáka - raná a konečná verze Kritická edice notového textu // Studie ke vzniku, vydání a provozování díla Práce je věnována Koncertu pro klavír Antonína Dvořáka ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV