Now showing items 1-20 of 190

  • Aktuální aspekty trestného činu podvodu podle § 209 TZ 

   Defence status: DEFENDED
   Hruška, Jiří (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 24. 9. 2020
   Current aspects of the fraud crime under section 209 criminal code of the Czech republic Abstract The author deals with theoretical and practical issues related to the fraud crime, which is one of the enriching property ...
  • Aktuální problémy aplikace zásady "ne bis in idem" v trestním řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Grobelný, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 25. 6. 2009
  • Alternativní tresty se zaměřením na trest domácího vězení 

   Defence status: DEFENDED
   Hofrichter, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 26. 1. 2017
   The thesis deals with the alternative punishments with focus on the house arrest sentence. This type of punishment was introduced as part of the criminal sanctions system by the Penal Code which came into force on 1st ...
  • Alternativní tresty se zaměřením na trest obecně prospěšných prací 

   Defence status: DEFENDED
   Staňková, Romana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 15. 12. 2009
   86 7. Záv r Celá Evropa se stále potýká s nár stem kriminality, jak tradi ní (násilná trestná innost, drobná trestná innost, trestné iny proti majetku, atd.), tak novodobé související s novými druhy kriminality, jako je ...
  • Criminological aspects of corruption 

   Defence status: DEFENDED
   Kurzová, Nora (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 24. 9. 2009
   92 TEZE - v českém jazyce Vzhledem k tomu, že se domnívám, že pro umožnění relevantního vývoje v rámci kriminologie je vedle sběru dat nejdůležitější těžiště poznávání uloženo v komparatistice a její metodologii, rozhodla ...
  • Dohoda o vině a trestu 

   Defence status: DEFENDED
   Pavel, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 6. 5. 2014
   Résumé The presented thesis deals with the new legal institute of criminal procedural law, the "agreement on guilt and punishment". The aim of the Czech legislator, when constructing the Czech version of the otherwise ...
  • Dokazování elektronickými důkazními prostředky 

   Defence status: DEFENDED
   Jirounková, Kristýna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 10. 9. 2021
   Dokazování elektronickými důkazními prostředky Abstrakt Autorka se diplomové práci zaměřuje na možnost "zneužití" dat jako elektronických důkazních prostředků. Popisuje zvláštnosti jednotlivých elektronických důkazních ...
  • Dokazování elektronickými důkazními prostředky 

   Defence status: DEFENDED
   Klein, Jakub (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 28. 5. 2019
   Dokazování elektronickými důkazními prostředky Abstrakt Tato práce se zabývá procesními otázkami zajištění a provádění elektronických důkazů v trestním řízení. Elektronické důkazy jako produkt užívání moderních zařízení ...
  • Dokazování elektronickými důkazními prostředky 

   Defence status: RECOGNIZED
   Jirounková, Kristýna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022)
   Date of defense: 27. 6. 2022
   Substantiation of Electronic Evidence Abstract The author focuses on the possibility of "misuse" of data as electronic evidence in the thesis. She describes specifics of electronic evidence and she points out that current ...
  • Dokazování elektronickými důkazními prostředky 

   Defence status: DEFENDED
   Krákorová, Simona (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 27. 9. 2019
   80 Název diplomové práce Dokazování elektronickými důkazními prostředky Abstrakt Diplomová práce se zabývá dokazováním elektronickými důkazními prostředky v rámci trestního procesu. Význam problematiky zajišťování této ...
  • Domácí násilí 

   Defence status: DEFENDED
   Řehořová, Barbora (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 3. 2013
   Domestic violence The present thesis deals with the phenomenon of domestic violence, from the substantive, procedural and criminological aspects. The first part defines the specifics of domestic violence, its signs and ...
  • Domácí násilí a jeho prevence 

   Defence status: DEFENDED
   Kudělková, Lenka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 22. 2. 2013
   Resumé Domácí násilí a jeho prevence Tato diplomová práce se zabývá problematikou domácího násilí a jeho prevence. Cílem práce je analyzovat instituty, které poskytuje český právní řád k ochraně před domácím násilím. Práce ...
  • Domácí násilí a jeho prevence 

   Defence status: DEFENDED
   Tichý, Štěpán (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 4. 2015
   Resumé Tématem předkládané diplomové práce je "Domácí násilí a jeho prevence". Domácí násilí je celospolečenský problém provázející společnost odedávna. Dlouhou dobu byl tento jev chápan společností jako ryze soukromá ...
  • Domácí násilí a jeho prevence 

   Defence status: DEFENDED
   Polenová, Jaroslava (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 27. 5. 2014
   Název práce: Domácí násilí a jeho prevence Resumé Cílem této práce je vymezit problematiku domácího násilí, nastínit základní charakteristiku jeho podstatných aspektů a přiblížit preventivní opatření ochrany proti domácímu ...
  • Domácí násilí a jeho prevence 

   Defence status: DEFENDED
   Prudilová, Jana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 22. 1. 2013
   1 Summary The topic of the diploma thesis is "Domestic violence and its prevention". The thesis is therefore divided into two parts - the first part dealing with the phenomenon of domestic violence and the second one focused ...
  • Domácí násilí a jeho prevence 

   Defence status: DEFENDED
   Kubátová, Marcela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 27. 5. 2014
   Resumé Tématem této diplomové práce je domácí násilí a jeho prevence. Domácí násilí se vyskytuje ve společnosti od nepaměti, nicméně až v poslední době se stalo součástí veřejných diskuzí. Domácí násilí již není ryze ...
  • Domovní prohlídka a prohlídka jiných prostor a pozemků jako přípustný zásah do ústavně zaručených práv a svobod 

   Defence status: DEFENDED
   Děček, Milan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 28. 3. 2017
   The subjects of this rigorous thesis are two crucial institutes of criminal proceedings, namely search warrant and other areas search, acts of criminal proceedings bodies that legally limit the inviolability of the home ...
  • Dopravní kriminalita a její prevence 

   Defence status: DEFENDED
   Jelínková, Eva (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 30. 4. 2009
  • Důsledky porušení předpisů o dokazování pro účinnost důkazů 

   Defence status: DEFENDED
   Briaský, Michal (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 26. 9. 2007
  • Europeizace trestního práva 

   Defence status: DEFENDED
   Polách, Marek (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 21. 1. 2016
   Europeizace trestního práva Tato práce se zabývá europeizací trestního práva. Jde o téma široké, proto je hlavní důraz kladen na vybrané otázky europeizace trestního práva procesního. V úvodu práce jsou představeny některé ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV