• Aktivita lokálního síťování a její přínos v lokalitě z pohledu aktérů sítě služeb pro ohrožené rodiny s dětmi. 

   Křenková, Monika (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2019)
   Date of defense: 7. 2. 2019
   This thesis deals with the Regional planning of services and its contribution to the site from the point of view of participants in network of services for vulnerable children and families. Regional planning of services ...
  • Aktuální praxe komunitních terénních týmů pro lidi se závažným duševním onemocněním 

   Kasík, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
   Date of defense: 21. 6. 2018
   Komunitní týmy běžné v mnoha zemích s rozvinutou komunitní péčí o duševní zdraví se v posledních letech pozvolna prosazují také u nás. Lze očekávat, že tento trend bude dále narůstat s realizovanou reformou psychiatrické ...
  • Dopady působení sociální služby na klienty chráněného bydlení 

   Radová, Marcela (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
   Date of defense: 14. 9. 2018
   The diploma thesis topic is an impact analysis of how social services affects clients of community living for disabled people. The main goal of this thesis is to answer a question whether the social service leads to decrease ...
  • Faktory bránící a podporující změnu v kontextu instituce veřejné správy 

   Mašková, Adéla (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014)
   Date of defense: 12. 2. 2014
   Diplomová práce Faktory bránící a podporující změnu v kontextu instituce veřejné správy Bc. Adéla Mašková, Praha 2013 Vedoucí práce: PhDr. Mgr. Lada Furmaníková, Ph.D. Abstrakt Práce se zabývá nastavením organizace veřejné ...
  • Hodnocení pracovního výkonu v neziskové organizaci 

   Dvořák, Karel (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2017)
   Date of defense: 21. 9. 2017
   Tématem mé diplomové práce je hodnocení pracovního výkonu v neziskové organizaci, což je kategorie, která je v současné době vnímána jako nezbytný předpoklad pro kvalitní řízení lidských zdrojů. Motivem výběru tématu byla ...
  • Pády jako indikátor kvality péče v sociálních službách 

   Widenská, Kristina (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 16. 9. 2015
   Diplomová práce se zabývá tématem pádů v pobytových sociálních službách pro seniory. Zaměřuji se zde především na otázku, zda jsou pády považovány za jeden z indikátorů kvality poskytované péče. V diplomové práci se věnuji ...
  • Pojetí case managementu v rámci centra duševního zdraví 

   Řeháček, Pavel (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2019)
   Date of defense: 20. 6. 2019
   Hlavním cílem Strategii reformy psychiatrické péče, kterou v roce 2013 vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR, je zvýšit kvalitu života osob s duševním onemocněním. V tomto ohledu u nás vznikají centra duševního zdraví (CDZ), ...
  • Proces hodnocení zaměstnanců v organizační složce příspěvkové organizace 

   Březinová, Pavlína (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 22. 9. 2016
   Diplomová práce má charakter případové studie a její obsah jsem zaměřila na procesy hodnocení, vzdělávání a odměňování zaměstnanců v organizační složce příspěvkové organizace. V úvodní části věnuji pozornost názorům odborníků ...
  • Proces tvorby strategického plánu v neziskové organizaci 

   Pokorná, Veronika (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2013)
   Date of defense: 18. 9. 2013
   Tato diplomová práce se zabývá popisem a reflexí procesu strategického plánování v neziskové organizaci. Na základě teoretických východisek, představených v první části práce, vytváří autorka model postupu při zavádění ...
  • Specifika spolupráce slyšících a neslyšících zaměstnanců organizace Tichý svět, o.p.s. 

   Petrušková, Gabriela (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
   Date of defense: 13. 9. 2018
   The dissertation deals with the particularities of a mutual cooperation of hearing and deaf employees of the institution Tichý svět, o.p.s. The dissertation is divided into the theoretical and the application part. The ...
  • Systém hodnocení zaměstnanců v domově se zvláštním režimem 

   Hoštičková, Miroslava (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014)
   Date of defense: 18. 6. 2014
   Diplomová práce se věnuje problematice hodnocení zaměstnanců v domově se zvláštním režimem. Práce se skládá z části teoretické a praktické. Teoretická část se zabývá řízením lidských zdrojů, tak jak je popsáno v literatuře. ...
  • Vliv profesní minulosti manažerů v sociálních službách na výkon jejich povolání. 

   Brožová, Eva (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2017)
   Date of defense: 21. 9. 2017
   Diplomová práce se zabývá tématem profesní minulosti manažerů v sociálních službách a jejího vlivu na výkon manažerské profese. V mé diplomové práci se zabývám těmi pracovníky, kteří aktuálně působí v manažerských funkcích ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV