• Aktivita lokálního síťování a její přínos v lokalitě z pohledu aktérů sítě služeb pro ohrožené rodiny s dětmi. 

   Defence status: DEFENDED
   Křenková, Monika (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2019)
   Date of defense: 7. 2. 2019
   Diplomová práce se zabývá aktivitou lokálního síťování a jejím přínosem pro lokalitu ORP Louny z pohledu aktérů sítě služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny. Lokální síťování je jednou z klíčových aktivit v projektu MPSV ...
  • Aktuální praxe komunitních terénních týmů pro lidi se závažným duševním onemocněním 

   Defence status: DEFENDED
   Kasík, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
   Date of defense: 21. 6. 2018
   Komunitní týmy běžné v mnoha zemích s rozvinutou komunitní péčí o duševní zdraví se v posledních letech pozvolna prosazují také u nás. Lze očekávat, že tento trend bude dále narůstat s realizovanou reformou psychiatrické ...
  • Dopady působení sociální služby na klienty chráněného bydlení 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Radová, Marcela (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
   Date of defense: 14. 9. 2018
   Tématem práce je analýza dopadu působení služby na klienty chráněného bydlení. Hlavním cílem práce je zodpovědět otázku, zda u vybraného vzorku respondentů, který zahrnuje 12 klientů, kteří službu chráněné bydlení využívají ...
  • Faktory bránící a podporující změnu v kontextu instituce veřejné správy 

   Defence status: DEFENDED
   Mašková, Adéla (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014)
   Date of defense: 12. 2. 2014
   Diplomová práce Faktory bránící a podporující změnu v kontextu instituce veřejné správy Bc. Adéla Mašková, Praha 2013 Vedoucí práce: PhDr. Mgr. Lada Furmaníková, Ph.D. Abstrakt Práce se zabývá nastavením organizace veřejné ...
  • Hodnocení pracovního výkonu v neziskové organizaci 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Dvořák, Karel (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2017)
   Date of defense: 21. 9. 2017
   Tématem mé diplomové práce je hodnocení pracovního výkonu v neziskové organizaci, což je kategorie, která je v současné době vnímána jako nezbytný předpoklad pro kvalitní řízení lidských zdrojů. Motivem výběru tématu byla ...
  • Pády jako indikátor kvality péče v sociálních službách 

   Defence status: DEFENDED
   Widenská, Kristina (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 16. 9. 2015
   Diplomová práce se zabývá tématem pádů v pobytových sociálních službách pro seniory. Zaměřuji se zde především na otázku, zda jsou pády považovány za jeden z indikátorů kvality poskytované péče. V diplomové práci se věnuji ...
  • Pojetí case managementu v rámci centra duševního zdraví 

   Defence status: DEFENDED
   Řeháček, Pavel (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2019)
   Date of defense: 20. 6. 2019
   Hlavním cílem Strategii reformy psychiatrické péče, kterou v roce 2013 vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR, je zvýšit kvalitu života osob s duševním onemocněním. V tomto ohledu u nás vznikají centra duševního zdraví (CDZ), ...
  • Proces hodnocení zaměstnanců v organizační složce příspěvkové organizace 

   Defence status: DEFENDED
   Březinová, Pavlína (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 22. 9. 2016
   The thesis consists of a case study and focuses on the processes of assessment, training and remuneration of employees in the organizational component of a budgetary organization. The introductory part focuses on the opinion ...
  • Proces tvorby strategického plánu v neziskové organizaci 

   Defence status: DEFENDED
   Pokorná, Veronika (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2013)
   Date of defense: 18. 9. 2013
   Tato diplomová práce se zabývá popisem a reflexí procesu strategického plánování v neziskové organizaci. Na základě teoretických východisek, představených v první části práce, vytváří autorka model postupu při zavádění ...
  • Specifika spolupráce slyšících a neslyšících zaměstnanců organizace Tichý svět, o.p.s. 

   Defence status: DEFENDED
   Petrušková, Gabriela (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
   Date of defense: 13. 9. 2018
   Diplomová práce se zabývá specifiky vzájemné spolupráce slyšících a neslyšících zaměstnanců organizace Tichý svět, o.p.s. Práce je rozdělená na teoretickou a aplikační část. Teoretická část se věnuje tématům kultury v ...
  • Systém hodnocení zaměstnanců v domově se zvláštním režimem 

   Defence status: DEFENDED
   Hoštičková, Miroslava (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014)
   Date of defense: 18. 6. 2014
   The dissertation deals with the issue of guest workers in the home with special regime. The work consists of a theoretical and practical part. The theoretical part deals with human resource management, as described in the ...
  • Vliv profesní minulosti manažerů v sociálních službách na výkon jejich povolání. 

   Defence status: DEFENDED
   Brožová, Eva (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2017)
   Date of defense: 21. 9. 2017
   Diplomová práce se zabývá tématem profesní minulosti manažerů v sociálních službách a jejího vlivu na výkon manažerské profese. V mé diplomové práci se zabývám těmi pracovníky, kteří aktuálně působí v manažerských funkcích ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV