• Existenciální a nenáboženská interpretace křesťanské víry 

   Defence status: DEFENDED
   Holubec, Tomáš (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 14. 5. 2007
   V této práci jsme analyzovali koncepty nenáboženské a existenciální interpretace křesťanské víry. V úvodu jsme si kladli spolu s Robinsonem otázku, zda lze tyto pokusy označit za reformaci analogicky k reformačnímu hnutí ...
  • Heretické proudy raného křesťanství 

   Defence status: DEFENDED
   Šebesta, Petr (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 19. 5. 2008
   Na príkladu stežejních predstavitelu rane krestanských herezí bylo poukázáno na jejich obsahovou propojenost s posléze vítezným smerem reprezentovaným (proto)katolickou církví, byly predstaveny jejich stycné plochy i ...
  • Janovo evangelium v kontextu Nového zákona a gnóse 

   Defence status: DEFENDED
   Tichá, Jitka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 25. 5. 2009
   Ve své práci jsem se věnovala specifikaci Janova evangelia z hlediska jeho prezentní eschatologie i jeho výrazného zobrazení Ježíše Krista jako Logu sestupujícího na zem s cílem zprostředkovat Boží pravdu. Podpořila jsem ...
  • Myšlenková cesta evangelického teologa a religionisty Prof. ThDr. Jana Hellera 

   Defence status: DEFENDED
   Jermanová, Marie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 12. 1. 2009
   Práce představuje myšlenkový svět Prof. ThDr. Jana Hellera (1925 - 2008), který se rozprostírá mezi teologií, především starozákonní, a religionistikou. Tuto religionisticko-teologickou "mezipozici" hodnotí jako velice ...
  • Sisyfos - život jako ustavičné řešení problémů 

   Defence status: DEFENDED
   Hejnová, Kristýna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 14. 9. 2009
   Téma diplomové práce je "Sisyfos - Život jako ustavičné řešení problémů : Sisyfovský motiv jako bod doteku dvou odlišných kružnic, existencialismu A. Camuse a kritického racionalismu K. R. Poppera". Začátek práce představuje ...
  • Stoicismus,buddhismus,křesťanství - podobné motivy a zásadní odlišnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Kolářová, Ilona (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 15. 1. 2007
   Vypsané téma "Stoicismus, buddhismus, křesťanství - podobné motivy a zásadní odlišnosti" jsem si zvolila z několika důvodů: a) zaujal mě samotný nápad porovnat na první pohled zjevně odlišné myšlenkové proudy, b) ani o ...
  • Václav Havel a jeho talent k filosofování 

   Defence status: DEFENDED
   Urban, Michal (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 25. 5. 2009
   Práce se zabývá filosofickým talentem dramatika, politika a myslitele Václava Havla (nar. 1936). Zkoumá, jak se Havlův filosofický talent projevuje, kde všude našel své uplatnění a nakolik smysluplně byl využit. V první ...
  • Víra jako rozhodnutí - existenciální myšlení v díle Blaise Pascala a Sorena Kierkegaarda 

   Defence status: DEFENDED
   Zedníková, Ivana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 15. 1. 2007
   Ve své diplomové práci se budu věnovat problematice pojetí víry jako rozhodnutí v díle Blaise Pascala a Sorena Kierkegaarda. Cílem mé diplomové práce je prokázat na tématice víry jako rozhodnutí existenciální motivy v díle ...
  • Zednářství v zorném úhlu religionistického pohledu 

   Defence status: DEFENDED
   Romanová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 15. 5. 2006
   This thesis is based on the studies of the Free Masonry phenomenon in the view of religiosity, together with the problem, how this phenomenon views itself. It contains the origin of Free Masonry in the period of the ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV