Now showing items 1-20 of 40

  • Český kubismus a jeho edukační možnosti v galerijním a školním prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Dušková, Šárka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 14. 1. 2019
   This thesis studies the possibilities of education in the field of Czech cubism in museum and school environment. Czech cubism is a phenomenon that cannot be found in any other place in the world. The aim of this thesis ...
  • Didaktický potenciál lidové umělecké tvorby pro žáky 1. stupně základní školy 

   Defence status: DEFENDED
   Agossa, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 19. 5. 2021
   Koncept této diplomové práce vychází z folkloru, folklorismu, národní umělecké tvorby, lidových zvyků a tradic, a to konkrétně v regionu Slovácka. V teoretické části tedy tyto pojmy definuji. Poukazuji na zneužitelnost ...
  • Diskursivní prostor mezi galerií a školou 

   Defence status: DEFENDED
   Jursová, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 17. 1. 2011
   Tato práce zkoumá funkci výtvarného vzdělávání na úrovni vybraných evropských a českých státních dokumentů, na úrovni pražských galerií a muzeí na Praze 1, které nabízí edukační programy pro školní skupiny, na úrovni ...
  • Diskursy vizuality 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Magdalena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 28. 1. 2010
   Práce analyzuje diskursy dějin umění a výtvarné výchovy. Na základě konceptů, které užívají, zkoumá jejich vztah. Hledá jednotlivé vrstvy diskursů obou disciplín, jejich organizaci a přesahy. Zabývá se intertextualitou, ...
  • Domov jako vizitka 

   Defence status: DEFENDED
   Lachnitová, Šárka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 24. 1. 2006
   Tato práce pojednává především o novodobých satelitních městečkách, která od poloviny 90. let 20. století vznikají v okolí velkých měst, hlavně Prahy. Snažím se v ní zachytit tento fenomén z různých pohledů a porozumět mu, ...
  • Edukace v regionální galerii jako součást vzdělávání žáků na prvním stupni základní školy 

   Defence status: DEFENDED
   Kotýnková, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 10. 9. 2020
   The diploma thesis deals with the topic of gallery and museum educating. The work is divided into two parts, theoretical and practical ones. The theoretical part, which is defined on the basis of the processing of professional ...
  • Ekologické kontexty v teorii a praxi výtvarné výchovy 

   Defence status: DEFENDED
   Vršková, Olga (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 12. 9. 2008
   Disertační práce mapuje transdisciplinární prostředí na rozhraní mezi výtvarnou výchovou a environmentální výchovou. Popisuje přístupy k realizaci cílů environmentální výchovy založené na principech výtvarné výchovy. Ukazuje ...
  • Evaluační realita v projektovém a problémovém vyučování 

   Defence status: DEFENDED
   Jiroušková, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 25. 6. 2019
   EVALUATION REALITY IN PROJECT AND PROBLEM SOLVING ABSTRACT: In the presented dissertation, the main subject of the research interest was the analysis and the evaluation reflection of the evaluation situations in art education ...
  • Fenomén "Do It Yourself" a jeho pojetí v kulturněsociologickém kontextu 

   Defence status: DEFENDED
   Stojanovová, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 1. 2015
   Předkládaná diplomová práce mapuje koncepce, charakteristické znaky a kulturněsociální kontexty funkcí fenoménu "Do It Yourself". Zabývá se jeho různorodými interpretacemi, vytváří obecné rysy a pokouší se vymezit jeho ...
  • Fenomén architektury ve vlastním uměleckém a pedagogickém díle /Pedagogické implikace/ 

   Defence status: DEFENDED
   Gajdošíková, Pavla (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 29. 1. 2020
   Pavla Gajdošíková: The Phenomenon of Architecture in One's Own Art and Pedagogical Work (Pedagogical Implications) Abstract: The dissertation looks at the perception of architecture and space in art and explores the possible ...
  • Fenomén moře. Fotografie a popis moře ve vybraných formách umění 

   Defence status: DEFENDED
   Kotzmannová, Alena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 3. 1. 2014
   Title: The Phenomenon of the Sea - the Sea as Photographed and Described in Selected Art Forms Author: Alena Kotzmannová Department: Art Education Department / specialization in pedagogy Supervisor: doc. ...
  • Gender ve výtvarné výchově 

   Defence status: DEFENDED
   Svatošová, Zuzana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2022)
   Date of defense: 8. 2. 2022
   Disertační práce se zabývá, teoreticky i prakticky, genderovou problematikou ve výuce předmětu Výtvarné výchovy (VV) na 2. stupni základního vzdělávání. Její teoretická část vymezuje pojem gender z postmoderního pohledu a ...
  • Hudba jako inspirace ve výtvarné výchově 

   Defence status: DEFENDED
   Salamonová, Kristýna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 1. 2012
   Tato práce je zaměřena na propojení dvou disciplín v rámci výtvarné výchovy na základní škole. Zkoumá hudební a výtvarný kontext (soudobý i historický) a jejich vzájemné ovlivňování a propojování. Soustředí se na proměny ...
  • Hudba jako inspirační zdroj výtvarného díla 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Karolína (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 1. 2008
   Diplomová práce Hudba jako inspirační zdroj výtvarného díla představuje hudbu a výtvarné umění v ne zcela tradičním vztahu, kdy hudba představuje inspirační či motivační zdroj v rámci výtvarné tvorby. Přestože vnímání ...
  • Hudba jako stimul k výtvarnému vyjádření 

   Defence status: DEFENDED
   Šach, Jakub (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 24. 1. 2006
   V této práci se zabývám tím, jak může hudba stimulovat k výtvarnému vyjádření a jaký může být výsledek této stimulace. V teoretické části práce analyzuji korelace rockové hudby a vizuálního umění, které dnes můžeme pozorovat ...
  • Já - obraz 

   Defence status: DEFENDED
   Kubová, Andrea (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 24. 1. 2006
   Já - obraz. Proměna identity ve vztahu k vizuální kultuře. Analýza vlivu současné mediální produkce na konstituci subjektu, osobnosti. Diplomovou práci tvoří 2 části: teoretická a praktická. Tyto části nejsou prezentovány ...
  • Já - obraz ženy 

   Defence status: DEFENDED
   Vidrmanová, Hana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 25. 1. 2006
   /Diplomová práce/ Praha 2005 - Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, katedra výtvarné výchovy 132 s. (Přílohy: 17 x scan dokumentace výzkumu, 7 ilustrační obrazové materiály k textu, 4 kopie studentských koláží.) Cílem ...
  • Líčení, maska, tvář jako výtvarné médium a jeho edukační možnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Petříková, Nela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 20. 5. 2021
  • Mezi textem a obrazem. Proměny (pohádkového) narativu ve vizuální komunikaci 

   Defence status: DEFENDED
   Ovčáčková, Johanka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 30. 9. 2015
   Between the Text and the Image / The Changes of the (Fairy Tale) Narrative in Visual Communication KEY WORDS / Culture, Semiotic, Visuality, Empirical Spectator, Sign, Interpretation, Fairy Tale Narrative, Everydayness, ...
  • Místo, kde žijeme 

   Defence status: DEFENDED
   Pauchová, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 21. 5. 2019
   This master thesis deals with the topic of the natural place and the place which is changed by people's activity. It deals with topic of genius loci, problems of loss of the place and our relationship to place where we ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV