• Český kubismus a jeho edukační možnosti v galerijním a školním prostředí 

   Dušková, Šárka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 14. 1. 2019
   This thesis studies the possibilities of education in the field of Czech cubism in museum and school environment. Czech cubism is a phenomenon that cannot be found in any other place in the world. The aim of this thesis ...
  • Diskursivní prostor mezi galerií a školou 

   Jursová, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 17. 1. 2011
   Tato práce zkoumá funkci výtvarného vzdělávání na úrovni vybraných evropských a českých státních dokumentů, na úrovni pražských galerií a muzeí na Praze 1, které nabízí edukační programy pro školní skupiny, na úrovni ...
  • Diskursy vizuality 

   Novotná, Magdalena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 28. 1. 2010
   Práce analyzuje diskursy dějin umění a výtvarné výchovy. Na základě konceptů, které užívají, zkoumá jejich vztah. Hledá jednotlivé vrstvy diskursů obou disciplín, jejich organizaci a přesahy. Zabývá se intertextualitou, ...
  • Domov jako vizitka 

   Lachnitová, Šárka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 24. 1. 2006
   Tato práce pojednává především o novodobých satelitních městečkách, která od poloviny 90. let 20. století vznikají v okolí velkých měst, hlavně Prahy. Snažím se v ní zachytit tento fenomén z různých pohledů a porozumět mu, ...
  • Ekologické kontexty v teorii a praxi výtvarné výchovy 

   Vršková, Olga (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 12. 9. 2008
   Disertační práce mapuje transdisciplinární prostředí na rozhraní mezi výtvarnou výchovou a environmentální výchovou. Popisuje přístupy k realizaci cílů environmentální výchovy založené na principech výtvarné výchovy. Ukazuje ...
  • Evaluační realita v projektovém a problémovém vyučování 

   Jiroušková, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 25. 6. 2019
   EVALUAČNÍ REALITA V PROJEKTOVÉM A PROBLÉMOVÉM VYUČOVÁNÍ ABSTRAKT: V předložené disertaci byla hlavním předmětem badatelského zájmu analýza a hodnotící reflexe evaluačních situací ve výtvarné výchově na 2. stupni základní ...
  • Fenomén "Do It Yourself" a jeho pojetí v kulturněsociologickém kontextu 

   Stojanovová, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 1. 2015
   Předkládaná diplomová práce mapuje koncepce, charakteristické znaky a kulturněsociální kontexty funkcí fenoménu "Do It Yourself". Zabývá se jeho různorodými interpretacemi, vytváří obecné rysy a pokouší se vymezit jeho ...
  • Fenomén architektury ve vlastním uměleckém a pedagogickém díle /Pedagogické implikace/ 

   Gajdošíková, Pavla (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 29. 1. 2020
   Pavla Gajdošíková: The Phenomenon of Architecture in One's Own Art and Pedagogical Work (Pedagogical Implications) Abstract: The dissertation looks at the perception of architecture and space in art and explores the possible ...
  • Fenomén moře. Fotografie a popis moře ve vybraných formách umění 

   Kotzmannová, Alena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 3. 1. 2014
   název: Fenomén moře / Fotografie a popis moře ve vybraných formách umění autor: Alena Kotzmannová katedra (ústav): Katedra Výtvarné výchovy školitel: doc. PhDr. Marie Fulková, Ph.D. abstrakt: Vztah člověka ...
  • Hudba jako inspirace ve výtvarné výchově 

   Salamonová, Kristýna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 1. 2012
   Tato práce je zaměřena na propojení dvou disciplín v rámci výtvarné výchovy na základní škole. Zkoumá hudební a výtvarný kontext (soudobý i historický) a jejich vzájemné ovlivňování a propojování. Soustředí se na proměny ...
  • Hudba jako inspirační zdroj výtvarného díla 

   Dvořáková, Karolína (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 1. 2008
   Diplomová práce Hudba jako inspirační zdroj výtvarného díla představuje hudbu a výtvarné umění v ne zcela tradičním vztahu, kdy hudba představuje inspirační či motivační zdroj v rámci výtvarné tvorby. Přestože vnímání ...
  • Hudba jako stimul k výtvarnému vyjádření 

   Šach, Jakub (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 24. 1. 2006
   V této práci se zabývám tím, jak může hudba stimulovat k výtvarnému vyjádření a jaký může být výsledek této stimulace. V teoretické části práce analyzuji korelace rockové hudby a vizuálního umění, které dnes můžeme pozorovat ...
  • Já - obraz 

   Kubová, Andrea (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 24. 1. 2006
   Já - obraz. Proměna identity ve vztahu k vizuální kultuře. Analýza vlivu současné mediální produkce na konstituci subjektu, osobnosti. Diplomovou práci tvoří 2 části: teoretická a praktická. Tyto části nejsou prezentovány ...
  • Já - obraz ženy 

   Vidrmanová, Hana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 25. 1. 2006
   /Diplomová práce/ Praha 2005 - Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, katedra výtvarné výchovy 132 s. (Přílohy: 17 x scan dokumentace výzkumu, 7 ilustrační obrazové materiály k textu, 4 kopie studentských koláží.) Cílem ...
  • Mezi textem a obrazem. Proměny (pohádkového) narativu ve vizuální komunikaci 

   Ovčáčková, Johanka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 30. 9. 2015
   Volvo for life index narace archetyp znak / symbol ikon verbální a vizuální text žitý svět první stupeň označování druhý stupeň označování symbol kódování vizualita denotace a konotace verbální a vizuální komunikace kreativní ...
  • Místo, kde žijeme 

   Pauchová, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 21. 5. 2019
   This master thesis deals with the topic of the natural place and the place which is changed by people's activity. It deals with topic of genius loci, problems of loss of the place and our relationship to place where we ...
  • Multikulturní výchova a japonská kultura jako téma výtvarného projektu 

   Šimáčková, Eva (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 9. 9. 2009
   Diplomová práce j e rozdělena do dvou části. První část je sociální a pedagogický pohled na kulturu,interkulturalitu a multikulturalitu. Dále se v této části věnuji vývoji japonského školského systému a postavení výtvarné ...
  • Na hraně : téma sociální intervence v současném výtvarném umění a kultuře 

   Peroutková, Pavla (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 22. 9. 2010
   Závěrečná práce bakalářského studia Na hraně se zabývá tématy sociální intervence a používání těla v současném umění a kultuře. Zkoumá konkrétní podoby těchto projevů na hranici umění, především na české umělecké scéně a ...
  • Obrazy z Bible 

   Proksová, Zuzana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 24. 5. 2007
   Diplomová práce Obrazy z bible (ikonografie některých námětů novozákonních evangelií jako východisko k tematizaci vyučovacího celku ve výtvarné výchově) se zabývá možnostmi didaktizace novozákonního příběhu a jeho ...
  • Oděv jako prostředek sebeidentifikace a sebeprezentace a možnosti didaktického rozvedeni tématu ve výuce výtvarné výchovy 

   Špidlová, Zdeňka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 19. 6. 2013
   Anotace: Špidlová, Z.: Oděv jako prostředek sebeidentifikace a sebeprezentace a možnosti didaktického rozvedení tématu ve výuce výtvarné výchovy. [Diplomová práce] Praha, 2013 - Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV