• Bachtinova filosofie jazyka 

   Defence status: DEFENDED
   Kučerová, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 5. 6. 2012
   Předložená práce se zabývá filosofii jazyka a jazykového významu v díle Michaila M. Bachtina. Východisko zkoumání konstituce významu bylo založeno v promluvě, která je v životním přístupu uchopena jako dialog. K pochopení ...
  • Bataillova l'expérience intérieure jako událost krajnosti lidské existence 

   Defence status: DEFENDED
   Šimek, Adam (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2019)
   Date of defense: 16. 9. 2019
   The presented study takes up the problem of Bataille's impossible testimony of the impossible. This endeavor represents a wider contextual framework for a project of this thesis which proposes a way of laying down the ...
  • Epigenetické a strukturální charakteristiky savčích oocytů a embryí: extrapolace pro humánní asistovanou reprodukci (ART) 

   Defence status: DEFENDED
   Langerová, Alena (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 12. 2014
   It is now more than 35 years since the first world test-tube baby, Louise Brown, was born (1978) in England and it is estimated that since then more than 4 000 000 of children were produced by in vitro fertilization (IVF) ...
  • Faktory ovlivňující vývoj parthenogenetických embryí myši 

   Defence status: DEFENDED
   Jettmarová, Dominika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 6. 6. 2018
   Vývoj haploidních parthenogenetických embryí myši (Mus musculus) nedosahuje stejné úrovně jako je tomu u normálních embryí. Cílem této diplomové práce bylo zjistit, zda se haploidní parthenogenetická embrya myši odlišují ...
  • Fenomén Almodóvar (Prelínanie "malých svetov" v diele Pedra Almodóvara) 

   Defence status: DEFENDED
   Turčan, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2013)
   Date of defense: 7. 2. 2013
   CHARLES UNIVERSITY IN PRAGUE FACULTY OF HUMANITIES Department of Electronic Culture and Semiotics Bc. Jakub Turčan Phenomenon Almodóvar (The Interdigitation of "Small Worlds" in the Work of Pedro Almodóvar) Thesis Supervisor: ...
  • Figural Thinking: Theory and Practice 

   Defence status: DEFENDED
   Žilová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 5. 2015
   Resume SK! ! Tento výskum prezentuje skúmanie figurálnej teórie tak ako bola založená Jean-François Lyotardom v jeho práci Discourse, figure (1971). Základ pre figurálnu teóriu sa ukázal byť podložený psychoanalytickým ...
  • Fluxusná Praha : the Visual Communication as a Driving Force in the Culture of Hybrid Flows. (The Ecology of Mind Applied to the Visual Context of Prague City) 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Noera, Simona (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2011)
   Date of defense: 14. 10. 2011
   This experimental research rises from the need to demonstrate how Bateson' s ecological model can be applied and expanded to visual communication. The purpose is to draw the relationships and mechanisms that create for us ...
  • Foucault a internace šílenství 

   Defence status: DEFENDED
   Cinková, Šárka (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2007)
   Date of defense: 13. 6. 2007
  • Freud a náboženství 

   Defence status: DEFENDED
   Pokorný, Lukáš (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2012)
   Date of defense: 13. 6. 2012
  • Genome reprogramming during the first cell cycle of embryonic development 

   Defence status: DEFENDED
   Barnetová, Irena (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 22. 9. 2011
   The sperm head contains highly compacted genome. This compaction is mediated by protamines. Sperm protamines are replaced by cytoplasmic histones after the sperm entry into the oocyte. Beside the proteins replacement, also ...
  • Kořeny existenciální fenomenologie Simone de Beauvoir 

   Defence status: DEFENDED
   Štěpánek, Daniel (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 15. 6. 2016
   The theme of our work is concentrated on basic sources of inspiration of french thinker, Simone de Beauvoir. As we are trying to show, ways of conceptualization of human existence, that are common to works of Georg Wilhelm ...
  • Krev, slzy a smích: emoční paradigma ve zpravodajství 

   Defence status: DEFENDED
   Pudlák, Štěpán (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2012)
   Date of defense: 9. 2. 2012
   The diploma thesis offers a concept of emotional paradigm of news. Characteristic features of contemporary news are emotional content, afectivity, and themes of violent and sexual nature. The phenomena are interpreted as ...
  • Mýtus krásy v reklamě z genderové perspektivy 

   Defence status: DEFENDED
   Prágrová, Štěpánka (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2012)
   Date of defense: 9. 2. 2012
   Diplomová práce "Mýtus krásy v reklamě z genderové perspektivy" analyzuje genderové klima společnosti prostřednictvím konstruktu nazývaného mýtus krásy. Fenomén mýtu krásy se dnes objevuje v četných konotacích, velmi výrazně ...
  • Normální a patologické v české společnosti 20. a 30. let 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Machálková, Aneta (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014)
   Date of defense: 28. 1. 2014
   The thesis examines connection between issues related to psychiatry and historical period of first half of 20th century, more precisely, the thesis focuses on issues of normality and pathology.... The concept of pathology ...
  • Obraz války u Georgese Bataille 

   Defence status: DEFENDED
   Zítko, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2020)
   Date of defense: 24. 9. 2020
   The war represents one of the most conspicuous manifestations of the overabundance of energy that Georges Bataille has been theorizing as part of his theory of general economics. On the background of this facts, work seeks ...
  • Produkce a vývoj haploidních embryí myši 

   Defence status: DEFENDED
   Jettmarová, Dominika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 6. 2016
   Přehledová bakalářská práce se zabývá dosavadními poznatky o haploidních embryích, určených pro derivaci haploidních embryonálních kmenových buněk. Hlavním tématem literární rešerše jsou metody produkce haploidních blastocyst ...
  • Předeterminovanost v psychoanalytických kazuistikách 

   Defence status: DEFENDED
   Kuchař, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2021)
   Date of defense: 4. 2. 2021
   ; Abstrakt V této práci se zabývám otázkou, zda je používání konceptu předeterminovanosti koherentní napříč 1) psychoanalytickými teoretickými a kazuistickými texty a 2) různými psychoanalytickými směry. Na základě rozboru ...
  • Případ Rousseau: utváření jedné existence 

   Defence status: DEFENDED
   Kojanová, Anna (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2020)
   Date of defense: 17. 9. 2020
   V této diplomní práci jsem vycházela z pozdního díla Michela Foucaulta (Courage of truth, Fearless speech) a zkoumala jsem, jaký vliv může mít pravda a pravdomluvnost jako aktivita na sebeutváření jedince (Užívání slastí, ...
  • Stávání se jiným jakožto hledání východiska v textu Franze Kafky Zpráva pro jistou Akademii 

   Defence status: DEFENDED
   Buberlová, Lenka (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2010)
   Date of defense: 25. 3. 2010
   Na první pohled by se mohlo zdát, že Kafkův svět je světem sice podivným a křivolakým, ale přesto pevně ohraničeným, jasně vymezeným teritoriem, které je prodchnuto přísně definovanými, ač mnohdy neznámými pravidly, a v ...
  • Telo ako rozhranie 

   Defence status: DEFENDED
   Kučerák, Michal (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   MK: Telo ako rozhranie bakalárska esej Abstrakt: Táto bakalárska esej pojednáva o téme tela vo videohrách z filosofickej perspektívy. Medzi jej základne otázky patrí: Čo sa deje s telom hráča počas hrania hry? Ako toto ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV