• Civilní žaloba 

   Defence status: DEFENDED
   Tekeľová, Petra (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 16. 5. 2016
   Resumé Tato diplomová práce se zabývá problematikou civilní žaloby. Jako žaloba je označován návrh žalobce na zahájení civilního řízení. Jde o základní dispozitivní úkon účastníka, pomocí kterého u soudu domáhá ochrany ...
  • Civilní žaloba 

   Defence status: DEFENDED
   Janoušková, Jana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 10. 5. 2006
  • Činnost notáře v řízení o pozůstalosti 

   Defence status: DEFENDED
   Lukešová, Zuzana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 5. 11. 2020
   Notary's activity in inheritance procedure Abstract Intention of this rigorous work is to provide a practical overview of the various tools used by the Judicial Commissioner in the preliminary inquiry into inheritance ...
  • Činnost státního zástupce v civilním řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Petrák, Miroslav (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 11. 10. 2010
  • Dědění ze závěti 

   Defence status: DEFENDED
   Wagenknechtová, Pavla (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 14. 5. 2008
  • Dědické tituly 

   Defence status: DEFENDED
   Wagenknechtová, Pavla (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 5. 3. 2012
   AAbbssttrraakktt vv aanngglliicckkéémm jjaazzyyccee The topic of this thesis are inheritance titles, which represent legal grounds of inheritance. The purpose of my thesis is to describe and analyse current substantive ...
  • Dispoziční úkony účastníků řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Strakošová, Simona (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022)
   Date of defense: 25. 5. 2022
   Dispositional acts of the parties to the civil proceedings Abstract The diploma thesis deals with the issue of dispositional acts of the parties to the civil proceedings. The thesis therefore focuses on individual dispositional ...
  • Dokazování v civilním procesu 

   Defence status: DEFENDED
   Schejbalová, Zuzana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 20. 4. 2009
   Závěr Cílem diplomové práce bylo v prvé řadě podat ucelený přehled o dokazování v civilním procesu a upozornit na některé otázky, ohledně nichž nepanuje všeobecná shoda. Takovým případem je například povaha důkazního ...
  • Dokazování v civilním procesu 

   Defence status: DEFENDED
   Martynek, Luboš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 26. 9. 2007
  • Dovolání v civilním procesu 

   Defence status: DEFENDED
   Klapka, Štěpán (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 5. 10. 2006
  • Dovolání v civilním řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Kervitzer, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 21. 9. 2010
   Závěr Dovolání je významným institutem civilního řízení. V této diplomové práci bylo mým cílem podat srozumitelný a komplexní výklad právní úpravy tohoto mimořádného opravného prostředku. Při pojednání o jednotlivých ...
  • Důkazní prostředky v civilním procesu 

   Defence status: DEFENDED
   Kavková, Dagmar (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 7. 4. 2010
  • Důkazní prostředky v civilním procesu 

   Defence status: DEFENDED
   Krulíková, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 31. 1. 2018
   Předkládaná diplomová práce se zabývá důkazními prostředky v civilním procesu. Důkazní prostředky jsou nezbytnou součástí dokazování, které je považováno za páteř civilního procesu. Cílem této práce je poskytnout ucelené ...
  • Důkazní prostředky v civilním procesu 

   Defence status: DEFENDED
   Šubertová, Marie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 20. 4. 2009
   Dukazni_prostredky_v_civilnim_procesu.doc __________________________________________________________________________________________ 51 9. ZÁV R Cílem této diplomové práce, bylo pojednat o významné sou ásti civilního ízení, ...
  • Důkazní prostředky v civilním řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Bouška, Bohumír (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 12. 9. 2018
   Diplomová práce se zabývá aktuálním tématem důkazních prostředků v civilním řízení. Problematika dokazování a důkazních prostředků tvoří samotný středobod civilního procesu, neboť pouze správně poznaný skutkový stav může ...
  • Důkazní prostředky v civilním řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Vejdělková, Alice (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 25. 9. 2008
  • Etika výkonu advokacie 

   Defence status: DEFENDED
   Plíšek, Milan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 14. 6. 2010
  • Exekuce podle exekučního řádu 

   Defence status: DEFENDED
   Ceralová, Tereza (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 16. 9. 2009
   65 6. Závěr Exekuci uskutečňovanou prostřednictvím soudních exekutorů lze v českém právním prostředí stále považovat za poměrně nový institut, neboť je možno ji využívat až od roku 2001, kdy byl přijat exekuční řád. Základním ...
  • Exekuce podle exekučního řádu - obecné aspekty exekučního řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Ceralová, Tereza (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 8. 10. 2012
   Enforcement of judgment under the Execution Procedure Code - general aspects of the execution proceeding In my study I deal with the issue of execution proceeding and at the same time I focus on its general part. The legal ...
  • Exekuce srážkami ze mzdy a jiných příjmů 

   Defence status: DEFENDED
   Pejcharová, Eliška (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 23. 9. 2020
   Enforcement of the Judgement of the Court by Deduction from Wages or Other Income - Abstract, Keywords Abstract The subject of this thesis is enforcement of the judgement of the court by deduction from wages or other income ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV