• Aplikační praxe střídavé péče z pohledu práva dítěte na péči obou rodičů 

   Defence status: DEFENDED
   Fialová, Markéta (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 17. 10. 2018
   The rigorous thesis called The application of joint physical custody in practice from a perspective of a child's right to care of both parents deals with joint physical custody as a form of child custody which fulfills a ...
  • Budoucnost surogátního mateřství v právním řádu České republiky 

   Defence status: DEFENDED
   Pěnkava, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 16. 12. 2021
   Budoucnost surogátního mateřství v právním řádu České republiky Abstrakt Tato rigorózní práce se zabývá analýzou současného právního stavu náhradního mateřství v České republice a možnou budoucí právní úpravou tohoto ...
  • Elektronická identifikace osob v soukromoprávních poměrech 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Tereza (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 26. 9. 2018
   Elektronická identifikace osob v soukromoprávních poměrech Abstrakt Diplomová práce se zabývá jednotlivými typy elektronických identifikátorů, které mohou v soukromoprávních poměrech používat jak fyzické, fyzické podnikající, ...
  • Institut opatrovnické rady v občanském zákoníku 

   Defence status: DEFENDED
   Barejška, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 19. 9. 2017
   Juridical institute of the guardianship council in the Civil Code of the Czech Republic The thesis deals with the legal regulations of guardianship council under of the new Czech Civil Code. The Czech legal system has not ...
  • Jméno člověka v soukromém právu 

   Defence status: DEFENDED
   Kopejtková, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 16. 9. 2021
   Jméno člověka v soukromém právu Abstrakt Předmětem práce je komplexní analýza právní úpravy jména člověka v soukromém právu. Práce se věnuje především úpravě jména v nejdůležitějším soukromoprávním předpisu, kterým je zákon ...
  • Manželské majetkové právo 

   Defence status: DEFENDED
   Beranová, Tereza (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 29. 5. 2014
   Shrnutí Tato diplomová práce se zabývá manželským majetkovým právem; tématem důležitým pro běžný život nejen manželů, ale také těch, kdo s osobou ženatou či vdanou právně jednají. Práce je zaměřena zejména na současnou ...
  • Manželské majetkové režimy v italském a českém právu 

   Defence status: DEFENDED
   Ferencová, Eliška (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Manželské majetkové režimy v italském a českém právu Shrnutí Tato diplomová práce se zabývá manželskými majetkovými režimy a jejich právní úpravou v italském codice civile a českém občanském zákoníku. Zvolené téma je velice ...
  • Mezinárodní osvojení 

   Defence status: DEFENDED
   Kyzlíková, Martina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 15. 9. 2020
   Mezinárodní osvojení Abstrakt Tématem této diplomové práce je právní úprava mezinárodního osvojení. Jedná se o oblast aktuální a zároveň velmi závažnou, jelikož v jejím důsledku dochází k trvalé statusové změně více osob, ...
  • Mimosoudní řešení majetkových konfliktů v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Kraus, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 13. 5. 2014
   This work is about the development of forms and resolving property conflicts since the establishment of the Czechoslovak Republic to the present. It focuses on mediation, and arbitration activity compared with treatment ...
  • Nabývání vlastnictví k nemovitým věcem 

   Defence status: DEFENDED
   Hnízdilová, Lýdie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 6. 9. 2017
   This thesis is concerned with the theme of characteristic of immovable thing and ownership acquisition of them. The main aim of this thesis is to analyze and appraise legislation of immovable thing and ownership acquisition ...
  • Náhradní mateřství 

   Defence status: DEFENDED
   Bílková, Barbora (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 17. 5. 2017
   Surrogacy - abstract This master thesis deals with the phenomenon of surrogate motherhood (surrogacy) and analyses it from the point of view of Czech and British law, especially the Private law. Its main objective is to ...
  • Náhradní mateřství 

   Defence status: DEFENDED
   Pašková, Katarína (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 7. 4. 2021
   Náhradní mateřství Abstrakt Rigorózní práce se zabývá tématem náhradního mateřství jako jednou z možností léčby neplodnosti páru. Zabývá se tím, jaký přístup k náhradnímu mateřství zaujal zákonodárce v České republice a ...
  • Náhradní mateřství v judikatuře Nejvyššího soudu a Ústavního soudu 

   Defence status: DEFENDED
   Kořistka, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 14. 5. 2020
   Surrogacy in case law of the Supreme and Constitutional Court Abstract This diploma thesis deals with the phenomenon of surrogacy and places the topic and its aspects into the context of up-to-date social background, legal ...
  • Nájem bytu - komparace českého a německého právního řádu 

   Defence status: DEFENDED
   Šenkeříková, Simona (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 20. 1. 2021
   Nájem bytu - komparace českého a německého právního řádu Abstrakt Diplomová práce pojednává o právní úpravě nájmu bytu v právním řádu České republiky a Spolkové republiky Německo. Právě německý občanský zákoník ("Bürgerliches ...
  • Neúplné osvojení a jeho právní následky 

   Defence status: DEFENDED
   Vampolová, Gabriela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 28. 5. 2021
   Neúplné osvojení a jeho právní následky Abstrakt Tato diplomová práce se zaměřuje na analýzu české právní úpravy neúplného osvojení a jeho právních následků. Neúplným osvojení je chápáno v české právní úpravě osvojení ...
  • Obecně prospěšná společnost 

   Defence status: DEFENDED
   Mazanec, David (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 9. 2011
   Resumé Důvod pro výběr tématu této diplomové práce byl spjat s přijatou novelou zákona o obecně prospěšných společnostech. Cílem této práce je tak osvětlit důvody, které vedly zákonodárný sbor k nutnosti přijetí výše uvedené ...
  • Ochrana osobnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Kovandová, Věra (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 18. 1. 2016
   Diplomová práce se zabývá právní úpravou ochrany osobnosti. Vzhledem k tomu, že právní úprava ochrany osobnosti prošla v souvislosti s nedávným přijetím nového občanského zákoníku, zákon č. 89/2012 Sb., určitými změnami, ...
  • Ochrana osobnosti v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb 

   Defence status: DEFENDED
   Toužimská, Eliška (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 16. 9. 2015
   Pohled na osobnostní práva a jejich ochranu prošel velkými změnami, stejně jako pohled na poskytování zdravotních služeb. V souvislosti s nedávným vývojem v oblasti soukromého práva se jeví jako aktuální potřeba zkoumání ...
  • Ochrana práv cestujících v evropském soukromém právu 

   Defence status: DEFENDED
   Mikešová, Veronika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 17. 5. 2017
   The topic of this thesis is rights of passengers under European private law. This issue is important for most people, since there is continuous expansion in travelling. Although passengers have quite extensive rights, they ...
  • Odkaz v dědickém právu 

   Defence status: DEFENDED
   Svoboda, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 29. 11. 2018
   The present thesis discusses the legislation of an ancient and new-old institute of inheritance law, legacy. Legacy was in the Czech legal environment in the 60's of the last century as a traditional institute of inheritance ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV