• Aplikační praxe střídavé péče z pohledu práva dítěte na péči obou rodičů 

   Fialová, Markéta (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 17. 10. 2018
   The rigorous thesis called The application of joint physical custody in practice from a perspective of a child's right to care of both parents deals with joint physical custody as a form of child custody which fulfills a ...
  • Elektronická identifikace osob v soukromoprávních poměrech 

   Dvořáková, Tereza (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 26. 9. 2018
   Elektronická identifikace osob v soukromoprávních poměrech Abstrakt Diplomová práce se zabývá jednotlivými typy elektronických identifikátorů, které mohou v soukromoprávních poměrech používat jak fyzické, fyzické podnikající, ...
  • Institut opatrovnické rady v občanském zákoníku 

   Barejška, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 19. 9. 2017
   Juridical institute of the guardianship council in the Civil Code of the Czech Republic The thesis deals with the legal regulations of guardianship council under of the new Czech Civil Code. The Czech legal system has not ...
  • Manželské majetkové právo 

   Beranová, Tereza (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 29. 5. 2014
   Shrnutí Tato diplomová práce se zabývá manželským majetkovým právem; tématem důležitým pro běžný život nejen manželů, ale také těch, kdo s osobou ženatou či vdanou právně jednají. Práce je zaměřena zejména na současnou ...
  • Manželské majetkové režimy v italském a českém právu 

   Ferencová, Eliška (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Manželské majetkové režimy v italském a českém právu Shrnutí Tato diplomová práce se zabývá manželskými majetkovými režimy a jejich právní úpravou v italském codice civile a českém občanském zákoníku. Zvolené téma je velice ...
  • Mimosoudní řešení majetkových konfliktů v České republice 

   Kraus, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 13. 5. 2014
   This work is about the development of forms and resolving property conflicts since the establishment of the Czechoslovak Republic to the present. It focuses on mediation, and arbitration activity compared with treatment ...
  • Nabývání vlastnictví k nemovitým věcem 

   Hnízdilová, Lýdie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 6. 9. 2017
   This thesis is concerned with the theme of characteristic of immovable thing and ownership acquisition of them. The main aim of this thesis is to analyze and appraise legislation of immovable thing and ownership acquisition ...
  • Náhradní mateřství 

   Bílková, Barbora (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 17. 5. 2017
   Surrogacy - abstract This master thesis deals with the phenomenon of surrogate motherhood (surrogacy) and analyses it from the point of view of Czech and British law, especially the Private law. Its main objective is to ...
  • Náhradní mateřství v judikatuře Nejvyššího soudu a Ústavního soudu 

   Kořistka, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 14. 5. 2020
   Surrogacy in case law of the Supreme and Constitutional Court Abstract This diploma thesis deals with the phenomenon of surrogacy and places the topic and its aspects into the context of up-to-date social background, legal ...
  • Obecně prospěšná společnost 

   Mazanec, David (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 9. 2011
   Resumé Důvod pro výběr tématu této diplomové práce byl spjat s přijatou novelou zákona o obecně prospěšných společnostech. Cílem této práce je tak osvětlit důvody, které vedly zákonodárný sbor k nutnosti přijetí výše uvedené ...
  • Ochrana osobnosti 

   Kovandová, Věra (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 18. 1. 2016
   Diplomová práce se zabývá právní úpravou ochrany osobnosti. Vzhledem k tomu, že právní úprava ochrany osobnosti prošla v souvislosti s nedávným přijetím nového občanského zákoníku, zákon č. 89/2012 Sb., určitými změnami, ...
  • Ochrana osobnosti v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb 

   Toužimská, Eliška (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 16. 9. 2015
   Pohled na osobnostní práva a jejich ochranu prošel velkými změnami, stejně jako pohled na poskytování zdravotních služeb. V souvislosti s nedávným vývojem v oblasti soukromého práva se jeví jako aktuální potřeba zkoumání ...
  • Ochrana práv cestujících v evropském soukromém právu 

   Mikešová, Veronika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 17. 5. 2017
   The topic of this thesis is rights of passengers under European private law. This issue is important for most people, since there is continuous expansion in travelling. Although passengers have quite extensive rights, they ...
  • Odkaz v dědickém právu 

   Svoboda, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 29. 11. 2018
   The present thesis discusses the legislation of an ancient and new-old institute of inheritance law, legacy. Legacy was in the Czech legal environment in the 60's of the last century as a traditional institute of inheritance ...
  • Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku - srovnání české a britské úpravy se zaměřením na britské case law 

   Černá, Tereza (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 12. 9. 2018
   Tato diplomová práce se zabývá institutem odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, tj. odpovědnost výrobce (ale i jiného subjektu, jako např. dodavatele či dovozce) za škodu způsobenou vadným výrobkem na zdraví nebo ...
  • Opatrovníctvo 

   Závodská, Zuzana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 17. 5. 2017
   Thesis title: Curatorship The thesis deals with the legal institute of curatorship, as one of the forms of representation, which is intended to protect and fulfill the rights and interests of the person represented. The ...
  • Orgány spolku v české právní úpravě 

   Zechovský, Jakub (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 17. 5. 2017
   Since 1st January 2014, association law has been entirely governed by Act No. 89/2012 Coll., Civil Code. It is the first time in history that certain bodies of associations are regulated by law in the Czech legal system. ...
  • Parita a disparita podílů při vypořádání společného jmění manželů 

   Sychrová, Tereza (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 29. 5. 2014
   Tato diplomová práce je zaměřena na téma parity a disparity podílů při vypořádání společného jmění manželů. Hlavním cílem je komplexně analyzovat problematiku parity a disparity podílů při vypořádání společného jmění ...
  • Pojem spolujízdy, jeho vývoj a recentní chápání v judikatuře 

   Géci, Pavel (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 14. 5. 2020
   1 The concept of carpooling, its development and recent comprehension in judicial practice Abstract This thesis focuses on the concept of carpooling, its development and understanding of this concept in commonly spoken and ...
  • Poměry mezi rodiči a dětmi po rozvodu manželství 

   Linhartová, Aneta (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 26. 4. 2018
   Relations between parents and children after divorce Abstract The aim of this thesis is to present current legal regulation regarding relations between parents and children after divorce, which is included in the Act No. ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV