• At the boundary between lexical and grammatical aspect: an eye tracking study 

   Kořenář, Michal (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 13. 9. 2017
   I malé změny v Gramatický a lexikální aspekt jsou dva příklady kategorií, které se na této mentální reprezentaci podílí. Pomocí těchto kategorií vytváříme mentální koncepty, pomocí opujeme naše prožívání místa a času. Tato ...
  • Distribuce a funkční využití staročeského reflexiva "sě" 

   Pergler, Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   Práce se zabývá funkcemi reflexiva sě ve staré češtině. Ve 2. kapitole reflektuji odbornou literaturu k tématu, ve 3. kapitole popisuji metodu svého výzkumu, představuji zde analyzovaný jazykový materiál a uvádím, jaké ...
  • Distribuce a funkční využití staročeského reflexiva "sě" 

   Pergler, Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 6. 2013
   Práce se zabývá funkcemi reflexiva sě ve staré češtině. Ve 2. kapitole reflektuji odbornou literaturu k tématu, ve 3. kapitole popisuji metodu svého výzkumu, představuji zde analyzovaný jazykový materiál a uvádím, jaké ...
  • Gramatikalizační potenciál anaforické funkce lexému ten v mluvených narativech 

   Zíková, Magdalena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 8. 9. 2017
   7 Abstrakt Předkládaná disertační práce se věnuje užití referenčních prostředků v mluveném narativním diskursu s převahou anaforického odkazování. Zvláštní pozornost patří konkurenci dvou forem: lexikálních frází s lexémem ...
  • Hindi Ideophones 

   Diatka, Vojtěch (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 15. 9. 2014
   Tato diplomová práce si klade za cíl zmapovat ideofony v hindštině. Ideofony jsou "příznaková slova, která zpodobňují smyslové vjemy" (Dingemanse 2011:25). Tato diplomová práce obsahuje 4 hlavní kapitoly. (A) V první části ...
  • Počítání pomnožných jmen v polštině 

   Plasová, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 2. 2014
   Among Polish nouns, pluralia tantum-i.e. nouns that lack a singular form-form a distinct group, especially in terms of the specific requirements that the language standard places on their quantifiers: they must be quantified ...
  • Structural Iconicity and Possessive Constructions: Explorations in Artificial Language Learning 

   Láznička, Michal (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 15. 9. 2014
   Předkládaná práce se zabývala projevy strukturní ikonicity v posesivní klasifikaci. Hypotéza o ikonicitě vzdálenosti předpokládá, že lingvistická vzdálenost mezi posesorem a posesem odráží konceptuální vzdálenost, a je tak ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV