• Aplikace taneční terapie na pacienty po cévní mozkové příhodě 

   Defence status: DEFENDED
   Kubíčková, Helena (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2009)
   Date of defense: 23. 9. 2009
  • Dotazníkové šetření zájmu žáků středních škol o tanec a jeho zařazení do hodin tělesné výchovy 

   Defence status: DEFENDED
   Kadlčková, Alena (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2007)
   Date of defense: 25. 9. 2007
   Název práce: Dotazníkové šetření zájmu žáků středních škol o tanec a jeho zařazení do hodin tělesné výchovy Title: Questionare Survey on High School Students for Interest in Dancing its Submission in Physical Education ...
  • Pohybová průprava u Downova syndromu 

   Defence status: DEFENDED
   Lázničková, Jaroslava (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 16. 5. 2006
   Název práce: Pohybová průprava u Downova syndromu Exercises suitable for people with Down syndrome Příjmení a křestní jméno diplomanta: Lázníčková Jaroslava Studijní obor: Tělesná a pracovní výchova zdravotně postižených ...
  • Pohybová skladba pro děti s poruchou autistického spektra 

   Defence status: DEFENDED
   Menšíková, Marcela (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2014)
   Date of defense: 6. 5. 2014
   Název: Pohybová skladba pro děti s poruchou autistického spektra Cíle: Cílem této práce bylo zjistit míru zvládnutí samostatného projevu pohybové skladby u dětí s poruchou autistického spektra. Metody: Ke zjištění míry ...
  • Prvky tanečních technik v prostných ve sportovní gymnastice žen 

   Defence status: DEFENDED
   Tůmová, Marie (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   Title: Elements of dance techniques in floor exercise in women artistic gymnastics Objective: The main objective of this master thesis is an analysis of elements of dance techniques in women finalists of floor exercise in ...
  • Přínos tanečního pohybu pro seniory 

   Defence status: DEFENDED
   Šimerdová, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2008)
   Date of defense: 11. 9. 2008
  • Rozvoj flexibility dolních končetin v moderní gymnastice 

   Defence status: DEFENDED
   Stehlíková, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2019)
   Date of defense: 5. 9. 2019
   Název: Rozvoj flexibility dolních končetin v moderní gymnastice Cíle: Cílem práce je zjistit účinnost cvičení pro rozvoj flexibility dolních končetin v moderní gymnastice. Byla navržena cvičení pro rozvoj flexibility, která ...
  • Stavba choreografií disco dance 

   Defence status: DEFENDED
   Outratová, Anna (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2009)
   Date of defense: 8. 9. 2009
   Cílem této bakalářské práce je sjednotit poznatky z teorie a praxe v jeden celek, který se může stát praktickou příručkou pro začínajícího trenéra-choreografa. Tomuto cíli napomůžou dvě části. Část teoretická popisuje ...
  • Tanec a jeho využití při práci s mentálně postiženými 

   Defence status: DEFENDED
   Lenková, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 27. 9. 2006
   Název: Tanec a jeho využití při práci s mentálně postiženými Dance and its use in work with mentally disabled Cíl práce: Hlavním cílem diplomové práce je vysvětlit pojem a význam taneční a pohybové terapie, ukázat důležitost ...
  • Tanec a pohybová průprava pro tělesně postižené 

   Defence status: DEFENDED
   Kaplanová, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2009)
   Date of defense: 8. 9. 2009
   Název práce: Tanec a pohybová průprava pro tělesně postižené Subjekt: Výzkumné práce se zúčastnilo 16 studentů (8 dívek a 8 chlapců ve věku 22-26 let) Fakulty tělesné výchovy a sportu. Dále také 8 klientů Kliniky rehabilitačního ...
  • Taneční a pohybová výchova dětí ve věku od 3 do 5 let 

   Defence status: FAILED
   Kvasnovská, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2012)
   Date of defense: 11. 9. 2012
   Název: Taneční a pohybová výchova dětí ve věku od 3 do 5 let Cílem práce je na základě literární rešerše vytvořit metodickou řadu cvičení pro taneční výchovu dětí ve věku od 3 do 5 let. Práce je určena pro všechny začínající ...
  • Taneční a pohybová výchova dětí ve věku od 3 do 5 let 

   Defence status: DEFENDED
   Kvasnovská, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2013)
   Date of defense: 3. 1. 2013
   Název: Taneční a pohybová výchova dětí ve věku od 3 do 5 let Cílem práce je na základě literární rešerše vytvořit soubor cvičení podporujících taneční výchovu dětí ve věku od 3 do 5 let. Práce je určena pro začínající ...
  • Taneční terapie 

   Defence status: DEFENDED
   Menšíková, Marcela (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2011)
   Date of defense: 6. 5. 2011
   Název: Taneční terapie Cíle: Hlavním cílem bylo zjistit úroveň znalostí v oboru taneční terapie u běžné populace a profesionalizace u tanečních terapeutů. Metody: Ke zjištění potřebných informací ke stanoveným cílům byly ...
  • Tělesné sebepojetí žen participujících v kurzu orientálních tanců 

   Defence status: DEFENDED
   Pešoutová, Helena (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2010)
   Date of defense: 20. 9. 2010
   Název práce: Tělesné sebepojetí žen participujících v kurzu orientálních tanců Cíl práce: Cílem práce je deskripce rozložení tělesného sebepojetí u skupiny žen participujících na kurzu orientálních tanců. Metoda: Jako ...
  • Vliv psychiky na vztahy mezi tanečními partnery 

   Defence status: DEFENDED
   Chytková, Libuše (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2012)
   Date of defense: 12. 9. 2012
   Název: Vliv psychiky na vztahy mezi tanečními partnery Cíle: Bakalářská práce se zabývá problematikou tanečního sportu, zejména oblasti latinskoamerických tanců, ve spojení vlivu psychiky tanečníků na jejich partnerský ...
  • Vliv taneční výchovy na náladu a pocity jedince s paraplegií 

   Defence status: DEFENDED
   Kaplanová, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2012)
   Date of defense: 9. 5. 2012
   Název práce: Vliv taneční výchovy na náladu a pocity jedince s paraplegií. Cíle práce: Cílem práce je zjistit pomocí dotazníku POMS, zda má taneční výchova pozitivní vliv na náladu jedince s paraplegií. Konkrétně se pak ...
  • Vliv tanečního sportu na držení těla 

   Defence status: DEFENDED
   Vitošek, Pavel (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2011)
   Date of defense: 6. 5. 2011
   Název: Vliv tanečního sportu na držení těla Cíle: Hlavním cílem práce je vytvoření koordinační mapy vybraných svalových struktur v oblasti trupu, její vyhodnocení a posouzení míry vlivu tanečního sportu na držení těla. ...
  • Využití tanční terapie u pacientů po cévní mozkové příhodě 

   Defence status: DEFENDED
   Kubíčková, Helena (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2007)
   Date of defense: 12. 9. 2007

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV