• Aktivismus v době předsednictví ČR Radě EU: prosazování lidských práv na příkladu Amnesty International ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Dobrovolná, Eva (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 21. 6. 2013
   Diplomová práce zkoumá unikátní strukturu politické příležitosti, která se organizacím občanské společnosti (OOS) otevřela v době předsednictví ČR Radě EU. Případová studie aktivit české pobočky Amnesty International (AI ...
  • Anti-Corruption policy gap: The case of Azerbaijan 

   Defence status: DEFENDED
   Kamilsoy, Najmin (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 17. 9. 2019
   Systemic corruption remains a challenge to good governance and development in many parts of the world, while anti-corruption policies have largely been failing to prove success, despite increased international efforts. The ...
  • Antikorupční aktivismus komerčního sektoru z hlediska teorie struktury politických příležitostí 

   Defence status: DEFENDED
   Pavlík, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 28. 1. 2013
   The diploma thesis "Anti-corruption activism of the commercial sector from the point of view of political opportunity structure theory" Abstract The diploma thesis "Anti-corruption activism of the commercial sector from ...
  • The Conformity of the Managerial and Democratic Imperatives of Governance in Non-Governmental Organizations (Comparison betwěeen Berlin, Cairo, and Prague) 

   Defence status: DEFENDED
   Abdelhafez, Dina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2021)
   Date of defense: 16. 9. 2021
   Governance is derived from the French word "gouverner", so Good Governance refers to the way to control, steer, rule, and direct the organizations by the individuals who are in charge of the management affairs. The study ...
  • Dobrovolnictví seniorů 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Švihová, Jitka (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2022)
   Date of defense: 26. 1. 2022
   The thesis examines the volunteer activities of seniors. It focuses on the intensity and nature of senior volunteering. In the theoretical part, it defines related concepts such as formal and informal volunteering, old ...
  • Dobrovolní hasiči z hlediska rozvoje sociálního kapitálu 

   Defence status: DEFENDED
   Sadílková, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 23. 6. 2014
   The diploma thesis deals with the status of volunteer fire fighters from the point of view of social capital development. Because of that subject it belongs to studies exploring phenomenon volunteering. Association of ...
  • Hodnocení efektivity mateřských center (s ohledem na specifickou situaci mateřských center v malém městě) 

   Defence status: DEFENDED
   Adamcová, Marie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2009)
   Date of defense: 2. 9. 2009
  • Internet bezpečný nebo svobodný? Analýza rámování dvou sociálních hnutí 

   Defence status: DEFENDED
   Lacina, Ondřej (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2021)
   Date of defense: 15. 6. 2021
   Bakalářská práce si klade za cíl popsat mobilizační proces dvou sociálních hnutí, která vznikla v reakci na současný stav českého kyberprostoru. Tato hnutí si v určitých pohledech na svět oponují a v práci jsou označena ...
  • Jaderná renesance z pohledu vystoupení veřejnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Kadeřábek, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 23. 6. 2010
   Diplomová práce "Jaderná renesance z pohledu vystoupení veřejnosti" se zabývá vystoupeními organizací občanské společnosti (OOS) vůči jaderné energetice z hlediska struktury politických příležitostí (POS) za uplynulých dvacet let.
  • Kontroverzní povaha sociálního podniku jako komercionalizované organizace občanského sektoru 

   Defence status: DEFENDED
   Hořínková, Monika (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 20. 6. 2017
   The topic of this diploma thesis is the commercialization of civic organizations, which we understand as the process in which they take over some procedures, methods and strategies of the commercial sector in order to ...
  • Korupce v Celní správě ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Staněk, Igor (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 3. 2. 2011
   Thesis "Corruption in the Czech Customs Administration" is focused on the issue of corruption and the causes of corrupt behaviour of Czech customs officials. The primary task of this work was to determine whether it is the ...
  • Naplňování veřejného zájmu památkové péče v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Krejzek, Igor (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Date of defense: 15. 9. 2020
   V diplomové práci jsem se zabýval aktuální problematikou naplňování veřejného zájmu památkové péče v České republice. V teoretické části práce jsem vymezil základní pojmy - veřejný zájem, a to zejména ve vztahu k památkové ...
  • Naplňování veřejného zájmu památkové péče v ČR 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Krejzek, Igor (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Date of defense: 22. 1. 2020
   My thesis is concerned with current problems involving fulfilment of the public interest in monument preservation in the Czech Republic. Firstly, the term "public interest" and its conceptual relationship in terms of the ...
  • The Nature of Corruption in the Republic of Armenia. Its Impact on Human Behaviour and Human Development 

   Defence status: DEFENDED
   Tadevosyan, Diana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 25. 9. 2018
   Systemic corruption has fierce impacts on human development. Research indicates that systemic corruption in Armenia has invaded into all the sectors of social life and has transformed society making from it a comfortable ...
  • Nevládní neziskové organizace jako externí "dodavatelé" sociální politiky ve státech, kde neexistuje vlastní sociální politika 

   Defence status: DEFENDED
   Yaklyushyna, Oleksandra (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Date of defense: 15. 9. 2020
   O účinnosti rozvojové spolupráce je v současné době široce diskutováno. Rozvojová spolupráce začala být kritizována, a to, jak z hlediska její vhodnosti, tak i kvůli selhání při řešení některých globálních výzev, které ...
  • New understanding of corruption and EU legitimacy 

   Defence status: DEFENDED
   Tudjarovska Gjorgjievska, Emilija (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2021)
   Date of defense: 16. 9. 2021
   This research aims to investigate the causal linkages between the EU democratic legitimacy and the crises of representative democracies in the field of anti-corruption. The threats of corruption to the EU democratic ...
  • Občanská iniciativa v problematice množení zvířat 

   Defence status: DEFENDED
   Odvárková, Adéla (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 18. 6. 2018
   Diplomová práce se věnuje problematice množení zvířat a neziskovým organizacím či jiným subjektům, které v této oblasti působí. Množení psů a koček je primární příčinnou jejich přemnoženosti na území České republiky, což ...
  • Participace občanů města Sokolova na jeho veřejné správě 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Irena (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 3. 2. 2012
   (abstrakt) Diplomová práce "Participace občanů města Sokolova na jeho veřejné správě" pojednává o participaci a politické kultuře ve městě a přináší zjištění, do jaké míry má na participaci občanů vliv jak participativní ...
  • Participace občanů při tvorbě komunální politiky obcí berounského okresu 

   Defence status: DEFENDED
   Vyskočil, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 17. 6. 2013
   Tématem této práce je participace občanů v komunální politice dvou obcí berounského okresu. Přitom se soustředí zejména na to, jaké je politické klima v obcích, jak zástupci místní samosprávy hodnotí míru participace svých ...
  • Politicko-kulturní rámec slovenské národnostní menšiny v rámci sociální integrace na území České republiky 

   Defence status: DEFENDED
   Rulcová, Simona (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 20. 6. 2017
   Slovenská národnostní menšina patří mezi nejpočetnější menšiny v České republice. Diplomová práce nabízí analýzu politického a kulturního rámce zaměřeného na slovenskou menšinu v naší zemi. Slovenská otázka je prezentována ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV