• Čeští esoterici v proměnách soudobých dějin 

   Pokorná, Klára (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 10. 9. 2015
   Hlavním cílem práce je přispět k rozšíření dosavadních informací, které máme o významném dějinném demokratickém předělu a navazující "polistopadové- transformační éře. Stěžejními zdroji poznání byly rozhovory s profesní a ...
  • "Dětství a mládí ve třetí republice" Léta 1945-1948 ve vzpomínkách pamětníků 

   Sobotová, Anna (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   This diploma thesis is focused on a time period between 1945 and 1948 also known as the Third Republic. The main aim is to describe life of children and teenagers in this particular time through old-timers' narration. The ...
  • Herec regionálního divadla v období normalizace a transformace 

   Dušáková, Veronika (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 28. 1. 2016
   Předkládaná diplomová práce si klade za cíl rozkrýt skrze osobní výpovědi pomocí (sebe)reflexí svět jednoho z regionálních divadel a jeho činovníků. První část je věnována českobudějovického Jihočeskému divadlu jako celku. ...
  • Insitní umění v Československu 

   Oberfalcer, Edvard (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014)
   Date of defense: 30. 1. 2014
   The diploma thesis "Czechoslovak insite art" deals with the topic of the historical and theoretical development of insite art in Czechoslovakia. In the theoretical part attention is paid to the development of the theory ...
  • Manekýny v dobách socialismu 

   Pravda, Jiří (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014)
   Date of defense: 19. 6. 2014
   Diplomová práce se zabývá profesí manekýny v Československu. Zaměření práce je na šedesátá a sedmdesátá léta 20. století. Práce se soustředí na otázky, jakým způsobem se mohla stát žena v Československu manekýnou, jak byly ...
  • Nabídka spotřebního zboží a služeb v Opavě v době tzv. normalizace 

   Stříbná, Klára (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2012)
   Date of defense: 19. 10. 2012
   Tato práce bude pojednávat o nabídce spotřebního zboží ve městě Opava a dostupnosti různých služeb pro místní občany v letech takzvané normalizace. Práce si bude klást otázku, co v Opavě a jejím okolí bylo, co chybělo či ...
  • Ochotnické divadelní spolky v západočeském pohraničí - Divadlo v Hostouni, v Poběžovicích v letech 1947 - 1990 

   Lešková, Eva (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 8. 6. 2015
   Diplomová práce je zaměřená na historii ochotnických divadelních spolků v západočeském pohraničí se zaměřením na dva soubory, a to v Hostouni a v Poběžovicích. Vzhledem k tomu, že největší ohlas u divácké obce zaznamenaly ...
  • Prostředí a podmínky života lidí s mentálním handicapem v letech 1969 - 1992 

   Zdráhalová, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014)
   Date of defense: 3. 2. 2014
   The thesis tries to contribute to spread the consciousness about the people who had learning disabilities and who lived during the normalization. In our contemporary history this group was marginalized. The aim of this ...
  • Regionální zpravodajství ČT v letech 1992 - 2012 pohledem pracovníků televize 

   Krátká, Veronika (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
   Date of defense: 28. 5. 2018
   The main aim of this work is to describe the history and development of Czech Television's regional news coverage in years from 1992 till 2012, using the testimonies of direct TV staff involved in this reporting beyond the ...
  • Továrna JAWA v Týnci nad Sázavou v dobách socialistického experimentu - Továrna, lidé a motocykly v době tzv. normalizace a ekonomické transformace (1968 - 1995) 

   Bárta, Karel (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 10. 9. 2015
   Cílem této práce je zachycení časového úseku let tzv. normalizace během 70. a 80. let 20. století v Československu. Právě normalizace je v tomto případě primárním zkoumaným obdobím s přesahem do doby ekonomické transformace ...
  • Výběrové prodejny s potravinářským sortimentem na obvodě Praha 1 v 80. letech 20. století 

   Kiššová, Veronika (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 14. 6. 2016
   Diplomová práce přibližuje působení maloobchodních potravinářských jednotek s výběrovým sortimentem na obvodě Praha 1 v dobách normalizace, konkrétně pak v 80. letech 20. století. Všechny provozovny, o kterých se v práci ...
  • Vznik sídliště v Rychnově nad Kněžnou v 70. letech 20. století 

   Kafuňková, Lenka (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014)
   Date of defense: 11. 9. 2014
   Tato diplomová práce se zabývá výstavbou sídliště v Rychnově nad Kněžnou v 70. letech 20. století. Tato nová výstavba sídliště Trávník I a Trávník II spolu s novou dopravní přeložkou číslo I/14 si vyžádala poměrně masivní ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV