• Analýza hlubokých hladin v CdTe metodou TEES 

   Zajac, Vít (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 6. 2009
  • Centra rekombinace v semiizolačním CdTe 

   Zázvorka, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 9. 2012
   Název práce: Centra rekombinace v semiizolačním CdTe Autor: Jakub Zázvorka Katedra / Ústav: Fyzikální ústav Univerzity Karlovy Vedoucí diplomové práce: prof. Ing. Jan Franc, DrSc., Fyzikální ústav Univerzity Karlovy Abstrakt: ...
  • Development of Room Temperature CdTe Gamma Ray Detectors for Security and Medical Applications 

   Elhadidy, Hassan Ali Mohamed (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 5. 9. 2008
  • Elektrooptický Pockelsův jev v detektorech Rentgenova záření 

   Rejhon, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 5. 9. 2013
   In this work, we have added a temperature controller to an apparatus for measuring Pockels effect, which comprises of an integrated circuit and a Peltier element. Then the course of the electric field was measured in the ...
  • Fotoelektrická spektroskopie hlubokých hladin ve vysoko- odporovém CdTe 

   Kubát, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 15. 5. 2006
   CdTe is one of the most interesting X-ray and g-ray detectors' material. This work deals with influence of deep levels to photoelectric properties of CdTe. PICTS, Lux-Ampere and spectral dependences measurements at ...
  • Fotoelektrický transport ve vysokoodporovém CdTe 

   Kubát, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 1. 2. 2012
   Title: Photoelectric transport in high resistivity CdTe Author: Ing. RNDr. Jan Kubát Institute: Institute of Physics of Charles University Supervisor: Doc. Ing. Jan Franc, DrSc. Supervisor's e-mail address: jan.franc@mff.cuni.cz ...
  • Fotoelektrický transport ve vysokoodporovém CdTe pro detektory rentgenova záření 

   Dědič, Václav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 9. 2009
   CdTe semiconductor is a good material for the construction of X-ray and gamma ray detectors. Its physical properties are strongly influenced by an existence of deep levels in the forbidden band. This thesis deals with an ...
  • Influence of Deep Levels on Charge Transport in CdTe and CdZnTe 

   Dědič, Václav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 25. 6. 2014
   CdTe and CdZnTe are promising materials for room temperature semiconductor X-ray and gamma ray detectors. The accumulation of a space charge at deep energy levels due to a band bending at contacts with Schottky barriers ...
  • Mapování elektrického odporu a fotovodivosti semizolačního CdTe bezkontaktní metodou 

   Zázvorka, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 22. 6. 2010
  • Mapování fotoelektrických jevů v semiizolačním CdTe 

   Korcsmáros, Gabriel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 15. 9. 2010
   Dôvodom pre aplikáciu CdTe a CdZnTe materiálov pre detekciu Rentgenového žiarenia je fakt, že tieto prvky disponujú s vysokým atómovým číslom a hustotou, to má za dôsledok vysokú kvantovú účinnosť a schopnosť detekcie ...
  • Optická charakterizace tenkých oxidových vrstev 

   Statelov, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 23. 6. 2015
   Účinnosť detektorov na báze CdZnTe priamo súvisí s kvalitou povrchu. Mechanické leštenie, chemické leptanie a pasivácia sú bežne používané pre tento účel. Dynamika a vlastnosti CdZnTe povrchových oxidových vrstiev, vytvorených ...
  • Optické vlastnosti tenkých vrstev pro fotoniku 

   Korcsmáros, Gabriel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 16. 9. 2008
  • Photoconductivity, photoluminescence and charge collection in semiinsulating CdTe and CdZnTe 

   Zázvorka, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 19. 9. 2016
   Title: Photoconductivity, photoluminescence and charge collection in semiinsulating CdTe and CdZnTe Author: Jakub Zázvorka Department: Institute of Physics of Charles University Supervisor of the doctoral thesis: prof. ...
  • Poruchy limitující sběr náboje v semiizolačním CdZnTe 

   Zajac, Vít (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 21. 9. 2011
   Název práce: Poruchy limitující sběr náboje v semiizolačním CdZnTe Autor: Vít Zajac Katedra / Ústav: Fyzikální ústav UK Vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Jan Franc, DrSc., Fyzikální ústav UK Abstrakt: Na 4 vzorcích ze 2 ...
  • Studium elektrického pole v detektorech záření pomocí Pockelsova jevu 

   Hakl, Michael (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 27. 5. 2014
   Studium elektrického pole v detektorech záření pomocí Pockelsova jevu (Diplomová práce) by Michael Hakl Abstract Kadmium telurid (CdTe) se zdá být vhodným kandidátem pro de- tekci rentgenového a gamma záření za pokojové ...
  • Vliv vnějších polí na elektrické pole a fotoproud detektorů CdTe 

   Rejhon, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 6. 2015
   Tato práce se zabývá studiem polovodičových detektorů z materiálů CdTe a CdZnTe pracujících za vysokých toků záření. Experimentálně byl studován vliv vysokých toků Rentgenového a optického záření na tzv. polarizaci detektoru. ...
  • Vliv vnějších polí na elektrické pole a fotoproud detektorů CdTe 

   Rejhon, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 15. 3. 2017
   Tato práce se zabývá studiem polovodičových detektorů z materiálů CdTe a CdZnTe pracujících za vysokých toků záření. Experimentálně byl studován vliv vysokých toků Rentgenového a optického záření na tzv. polarizaci detektoru. ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV