• Komparace výuky aktivit v přírodě na českých a norských univerzitách 

   Defence status: DEFENDED
   Hejna, Zdeněk (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2012)
   Date of defense: 9. 5. 2012
   Název práce: Komparace výuky aktivit v přírodě na českých a norských univerzitách Cíle práce: Hlavním cílem je komparace výuky aktivit v přírodě na vybraných českých a norských univerzitách. Metoda: V práci byla použita ...
  • Metodický postup výuky orientačního běhu na kursu UK FTVS Turistika a sporty v přírodě 

   Defence status: DEFENDED
   Špicar, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2014)
   Date of defense: 12. 9. 2014
   Název práce: Metodický postup výuky orientačního běhu na kursu UK FTVS Turistika sporty v přírodě Cíle práce: Cílem práce byla inovace metodického manuálu pro výuku orientačního běhu na kursu Turistika a sporty v přírodě ...
  • Organizace přírodního víceboje z pohledu projektového managmentu 

   Defence status: DEFENDED
   Stejskal, Marek (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Název: Organizace přírodního víceboje z pohledu projektového managementu Cíle: Hlavním cílem práce je zpracovat předprojektovou fázi vybrané sportovní akce z pohledu projektového managementu. Práce by měla posloužit ...
  • Programové odlišnosti letních táborů vybraných neziskových orgranizací 

   Defence status: DEFENDED
   Zábranská, Dominika (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2013)
   Date of defense: 10. 9. 2013
   Název práce: Programové odlišnosti letních táborů vybraných neziskových organizací. Cíle práce: Cílem výzkumu bylo porovnání programových odlišností čtyř neziskových organizací. Metoda: Veškeré údaje byly zjištěny pomocí ...
  • Případová studie letního ministrantského tábora Rožnov pod Radhoštěm 

   Defence status: DEFENDED
   Morcinek, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2015)
   Date of defense: 14. 5. 2015
   Název: Případová studie letního ministrantského tábora Rožnov pod Radhoštěm Cíle: Cílem bakalářské práce je vytvoření komplexního a systematického souboru poznatků o problematice managementu letního ministrantského tábora ...
  • Reflexe kurzů Turistiky a sportů v přírodě 

   Defence status: DEFENDED
   Hrubý, Aleš (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2015)
   Date of defense: 15. 9. 2015
   Název: Reflexe kurzu Turistiky a sportů v přírodě Cíle: Hlavním cílem bakalářské práce je zhodnotit kurz Turistiky a sportů v přírodě na UK FTVS z pohledu účastníků. Dílčími úkoly je vytvoření vlastního dotazníku na základě ...
  • Struktura etapových her 

   Defence status: DEFENDED
   Kabrnová, Markéta (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2015)
   Date of defense: 15. 9. 2015
   Název: Struktura etapových her Cíle: Hlavním cílem práce je vypracovat návod na to, jak sestavit etapovou hru. Vytvořit určitý postup, který by dokázal pomoci jiným organizátorům či instruktorům, ať už táborů nebo škol v ...
  • Typologie osobnosti závodníků v přírodních vícebojích za využití psychodiagnostické metody GPOP 

   Defence status: DEFENDED
   Šavrňák, Ondřej (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2014)
   Date of defense: 12. 9. 2014
   Název práce: Typologie osobnosti závodníků v přírodních vícebojích za využití psychodiagnostické metody GPOP. Cíle práce: Cílem práce bylo určení typologie osobnosti závodníků v přírodních vícebojích a následná komparace ...
  • Týmová spolupráce v Adventure racing 

   Defence status: DEFENDED
   Šavrňák, Ondřej (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2011)
   Date of defense: 2. 5. 2011
   Název práce: Týmová spolupráce v Adventure racing Cíl práce: Hlavním cílem je sestavení kapitoly o optimální spolupráci v Adventure racing. A to tak, aby pomohla začínajícím týmům, ale zároveň aby se z určitých nedostatků ...
  • Vliv kooperativních her na sociální atmosféru ve třídě 

   Defence status: DEFENDED
   Panušová, Lenka (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2013)
   Date of defense: 26. 9. 2013
   Název práce: Vliv kooperativních her na sociální atmosféru ve třídě Cíl práce: Cílem práce je zjistit, jak významný vliv může mít půldenní kooperativní program se zaměřením na spolupráci na vzájemné vztahy mezi spolužáky ...
  • Vliv zadavatelů na podobu kurzů outdoor management training 

   Defence status: DEFENDED
   Kastner, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2011)
   Date of defense: 22. 9. 2011
   Název práce: Vliv zadavatelů na podobu kurzů outdoor management training Cíle práce: Porovnat podobu outdoor management training popsanou v odborné literatuře s představami personalistů. Definovat, do jaké míry personalisté ...
  • Využití moderních technologií v orientačním běhu 

   Defence status: DEFENDED
   Špicar, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2011)
   Date of defense: 8. 9. 2011
   Název práce: Využití moderních technologií v orientačních sportech Cíle práce: Představení, přínos moderních technologií využívaných ve sportovních odvětvích orientačních sportů a komparace doby dnešní s minulou, kdy nebyly ...
  • Využití principu hry ve sportovní přípravě dětí 

   Defence status: DEFENDED
   Provazníková, Marika (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2014)
   Date of defense: 12. 9. 2014
   Název: Využití principu hry ve sportovní přípravě dětí. Cíle: Cílem této práce je sestavení přehledu pohybových her využitelných ve sportovní přípravě dětí bez ohledu na specializaci. Dalším cílem je roztřídění her podle ...
  • Využití prvků teambuildingu formou aktivit v přírodě v přípravném období ve vybrané sportovní hře lední hokej 

   Defence status: DEFENDED
   Prštický, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2012)
   Date of defense: 17. 9. 2012
   Název práce: Využití prvků teambuildingu formou aktivit v přírodě v přípravném období ve vybrané sportovní hře lední hokej Cíle práce: Cílem výzkumu bylo zjistit aktuální stav využití teambuildingu v tréninkové přípravě v ...
  • Využítí her v přírodě při školních vodáckých kurzech 

   Defence status: DEFENDED
   Havlíčková, Lenka (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2016)
   Date of defense: 20. 1. 2016
   Název: Využití her v přírodě při školních vodáckých kurzech. Cíle: Hlavním cílem této práce je vytvořit sborník her využitelných na školních vodáckých kurzech. S tím souvisí další dílčí úkoly. Prostudování české a cizojazyčné ...
  • Výuka hry geocaching v rámci volnočasových aktivit žáků na základních školách 

   Defence status: DEFENDED
   Kittler, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2014)
   Date of defense: 15. 1. 2014
   Název: Výuka hry geocaching v rámci volnočasových aktivit na základních školách Cíle: Cílem práce je prosadit hru geocaching jako organizovanou zájmovou činnost pro žáky druhého stupně základních škol. Nabídnout účastníkům ...
  • Výuka orientace v přírodě v Rámcovém vzdělávacím programu a na základních školách v Praze a ve Středočeském kraji 

   Defence status: DEFENDED
   Tesařová, Alena (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2010)
   Date of defense: 7. 9. 2010
  • Význam činnosti Domu dětí a mládeže pro děti ze 7. tříd vybraných ZŠ v Praze 3 

   Defence status: DEFENDED
   Panušová, Lenka (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2011)
   Date of defense: 2. 5. 2011
   Název práce: Význam činnosti Domu dětí a mládeže pro děti 7. tříd vybraných ZŠ v Praze 3 Cíle práce: Cílem práce je zjistit, v jaké míře se děti v Praze 3 účastní prázdninových aktivit organizovaných DDM. Zajímá nás, zda ...
  • Význam přírody jako vzdělávacího prostředí ve srovnání českých lesních mateřských škol s lesními mateřskými školami v zahraničí z pohledu pedagogů. 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Štěpánková, Michaela (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2015)
   Date of defense: 5. 1. 2015
   Název: Význam přírody jako vzdělávacího prostředí ve srovnání českých lesních mateřských škol s lesními mateřskými školami v zahraničí z pohledu pedagogů. Cíl práce: Cílem mé diplomové práce je získat konkrétní informace ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV