• Ekologické a fylogenetické vlivy určující variabilitu v typu růstu u amniot 

   Defence status: DEFENDED
   Stanková, Veronika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 6. 2015
   Růst je proces, při kterém dochází ke zvětšování orgánů nebo celého těla. Lze ho modelovat pomocí růstových modelů a křivek. Práce se primárně věnuje vysvětlení dvou typů růstu - ukončeného růstu, který končí po dosažení ...
  • Evoluce mechanismu lovu u poikilotermních obratlovců a jeho souvislost s vizuálním vnímáním kořisti 

   Defence status: DEFENDED
   Košinárová, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 21. 9. 2021
   Mechanismus lovu a vizuální vnímání jsou oblastmi výzkumu spolu úzce spojenými, především u obojživelníků a plazů. Tato práce se dotýká několika témat, všech navazujících na schopnosti lovu u těchto zvířat. Vzorce chování ...
  • Faktory ovlivňující útěkovou vzdálenost u plazů a jejich porovnání s endotermními obratlovci 

   Defence status: DEFENDED
   Fictumová, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   Útěkové chování je jedna z nejčastějších antipredačních strategií. Toto chování se intenzivně zkoumá u mnoha skupin živočichů. Ke kvantifikaci útěkového chování se využívá FID (=flight-initiation distance) neboli útěková ...
  • Mechanismus lovu a vizuální vnímání kořisti u obojživelníků 

   Defence status: DEFENDED
   Košinárová, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 4. 6. 2019
   Vizuální vnímání je u většiny obojživelníků dominantním smyslem poskytujícím životně důležité informace o potencionální kořisti či predátorovi v okolí. V návaznosti na typ přijímané informace skrze optické senzory a ...
  • Možnosti využití počítačové tomografie při výzkumu obratlovců 

   Defence status: DEFENDED
   Piskáčková, Anna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 9. 2016
   Bakalářská práce shrnuje možnosti využití počítačové tomografie (CT) a především počítačové mikrotomografie (mikro-CT) ve výzkumu obratlovců. Práce sleduje použití této metody v zobrazování konkrétních struktur, podrobně ...
  • Multimodální role smyslových vjemů při rozpoznání predátora u šupinatých plazů 

   Defence status: DEFENDED
   Hirschler, David (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2022)
   Date of defense: 31. 5. 2022
  • Schopnost self-assessmentu a mutual-assessmentu u šupinatých plazů 

   Defence status: DEFENDED
   Čekal, Jakub (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 8. 9. 2021
   Agonistické interakce v říši zvířat s sebou mohou přinášet různé ztráty (snížení fitness, zvýšený risk predace atd.). Za účelem jejich omezení souboj zpravidla končí ústupem jednoho ze zvířat. Stane se tak po vyhodnocení ...
  • Testování vlivu hybridizace na fitness u gekončíků rodu Eublepharis pomocí performančních testů 

   Defence status: DEFENDED
   Kohoutová, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 2. 6. 2021
   An interspecies hybridization is usually viewed from two sides - either as mistakes in a reproduction resulting in decrease of a hybrids fitness (e. g. loss or decrease of viability and fertility) or as a mechanism helping ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV